25 Jaar na de Amerikaanse terreurcampagne om Joegoslavië op te breken en te islamiseren moet het vernederde Servië zich nu openstellen voor kontneukseks, de belangrijkste Westerse democratische liberale waarde, en zich prostitueren voor Israël.

Stel je voor dat je een overgave-document ondertekent met een machtig rijk dat je burgers onder tapijtbombardementen heeft bedolven en je hart heeft uitgehouwen als een uitvalsbasis voor Albanese criminelen.

Hun vredesvoorwaarden? Zweer een eed om uw land te homoseksualiseren en Israël te steunen, wat er ook gebeurt.

Wat gepresenteerd wordt als een verdrag tussen Kosovo en Servië om de economische relaties te normaliseren bevat een aantal curieuze bepalingen die niets van doen hebben met het herstellen van de economische relaties. De economische paragraaf is feitelijk zeer beperkt maar vereist wel dat het land zich uitlevert aan het internationale roofbankierskartel:

“De partijen zijn overeengekomen een weg- en spoorwegverbinding aan te leggen tussen hun respectieve hoofdsteden, Belgrado en Pristina. Zij hebben zich ertoe verbonden een gezamenlijke haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden om de spoorweginfrastructuur te verbinden met een diepzeehaven in de Adriatische Zee. Beide partijen zullen samenwerken met de U.S. International Development Finance Corporation en de Export-Import Bank om deze projecten te ondersteunen en financiering te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen. Al deze overeenkomsten zullen een vrijer en efficiënter verkeer van mensen en goederen over de grens tussen Servië en Kosovo mogelijk maken.”

Die President (Vucic), hier door de Amerikanen als een schooljongetje aan een klein tafeltje gezet naast het grote bureau van Trump, is een corrupte filiaalmanager van de globalisten en zet Servië als een goedkope hoer in de uitverkoop, maar lijkt toch verbaasd te zijn als hij Trump de tekst hoort voorlezen van wat hij zojuist ondertekend heeft.

Als hij hoort dat hij beloofd heeft om de Servische ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen doet hij een heuse facepalm nadat hij wanhopig opzij kijkt en zich af lijkt te vragen hoe die tekst in de overeenkomst beland is. Teveel slivovitsj de vorige avond misschien?

Kontneukseks, Jeruzalem, shekels, en de holocaust

Dat is waar het verdrag werkelijk om gaat:

“Als blijk van goede wil van de twee partijen ten opzichte van de VS hebben Servië en Kosovo zich vrijdag ook verbonden tot samenwerking met bepaalde belangrijke beleidsprioriteiten van de VS in de regio. Beide partijen beloofden de vrijheid van godsdienst te beschermen en te bevorderen, met inbegrip van hernieuwde interreligieuze communicatie, bescherming van religieuze plaatsen en voortdurende restitutie van erfgenaamloze en niet-opgeëiste Joodse eigendommen uit het Holocaust-tijdperk. Beide partijen kwamen overeen Hezbollah in zijn geheel als terroristische organisatie aan te wijzen en de maatregelen om de activiteiten en financiële activiteiten van de Hezbollah in hun rechtsgebied te beperken, volledig uit te voeren. Beiden kwamen overeen om samen te werken met de Amerikaanse regering om homoseksualiteit te decriminaliseren in de 69 landen waar het momenteel illegaal is. En, misschien wel het allerbelangrijkste, Servië heeft toegezegd zijn ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, terwijl Kosovo heeft ingestemd met wederzijdse erkenning met Israël.”

Dit heeft niets te maken met het verbeteren van je economie, maar alles met de totale  onderwerping aan de Globohomo ”Nieuwe Joodse Wereldorde”.

restitutie van erfgenaamloze en niet-opgeëiste Joodse eigendommen uit het Holocaust-tijdperk” – Dat is ook een interessante. Er zijn dus géén erfgenamen om het op te eisen, maar betaald zal er worden. In Polen speelt hetzelfde. Daar eisen Joodse organisaties 300 miljard, de helft van het Poolse BBP, van het land dat zelf het grootste slachtoffer, na Duitsland, van WO2 was en ook daar wordt de VS door Israël ingezet om Polen op de knieën te krijgen.

Ze gaan bij de NATO (die hun recent nog gebombardeerd heeft met oa. 15 ton verarmd uranium). Bij de EU, en het normaliseren van de betrekkingen met- en het erkennen van Kosovo is daar een voorwaarde voor. Allemaal omdat die clown Vicic een stroman van de globalisten is. En om er geen enkele twijfel over te laten bestaan door wie dit dictaat opgesteld is moet Servië ook verzetsbeweging Hezbollah aanmerken als een terreurorganisatie.

Hier de hele overeenkomst:

En om je horigheid publiekelijk en internationaal te onderstrepen moet je hier op komen draven om op te zitten en pootjes geven.

https://twitter.com/AIPAC/status/1232355924259540998

Nog een keer, voor de duidelijkheid:

1 REACTIE

  1. Goed uitzoekwerk en bijzonder scherp geschreven.
    De werkelijkheid is altijd nog erger dan het lijkt als je op Twitter één filmpje ziet. (van Noga Tarnopolsky)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here