Oostenrijk – Meer geld voor delinquente asielzoekers

De uitspraak van het Hof van Justitie blijft geld toekennen aan delinquente asielzoekers!

0

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) van november 2019 heeft momenteel zijn volle effect in de Oostenrijkse bondslanden. Volgens deze uitspraak heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat sancties tegen asielzoekers ontoelaatbaar zijn, zelfs als zij veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, oproer in hun accommodatie of herhaaldelijk sociale fraude plegen. Tot nu toe werd dergelijk gedrag in de meeste deelstaten bestraft met het stopzetten van de uitkering, een straf die in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

Zakgeld blijft zelfs voor veroordeelde misdadigers…

Het Europees Hof van Justitie stelt in zijn arrest in het bijzonder het volgende vast:

Dat de sancties die worden opgelegd aan personen die in opvangcentra verblijven wegens grove schendingen van de regels van dergelijke opvangcentra en grove geweldpleging door dergelijke personen, niet mogen inhouden dat de materiële opvangvoorzieningen, zoals onderdak, voedsel en kleding, volledig worden ingetrokken. Zelfs een tijdelijke intrekking van deze uitkeringen zou een asielzoeker de mogelijkheid ontnemen om in zijn “meest elementaire behoeften” te voorzien. (Bron: Zaak C-233/18)

Dit betekent dat naast de kledingvergoedingen ook het maandelijkse zakgeld aan veroordeelde misdadigers moet blijven worden uitbetaald.

Eerste deelstaten passen wetten aan – FPÖ resoluut tegen

De eerste deelstaten passen momenteel hun wetgeving aan om te voldoen aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In Stiermarken bijvoorbeeld wordt momenteel een wijziging van de bijstandswet onderzocht, waarbij de meeste sanctiemogelijkheden al zijn geschrapt, bericht Unzensuriert.

“Dit amendement is een klap in het gezicht voor het juridisch begrip van onze binnenlandse gezagsgetrouwe landgenoten! Asielzoekers blijven all-inclusive zorg ontvangen op kosten van de belastingbetaler, ondanks criminele veroordelingen of andere ernstige misdrijven. De regering van de ÖVP en SPÖ is een groot schandaal. Wij, leden van de Vrijheidspartij (FPÖ), zullen alles in het werk stellen om ons te verzetten tegen de resolutie van deze carte blanche voor criminele asielzoekers”, kondigde Mario Kunasek, hoofd van de regionale FPÖ-partij, het verzet in het Stiermarkse parlement aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here