De EU-leugenTop: Wat werd er eigenlijk gevierd in Brussel

0

Doorbraak op de EU-top, het Corona-wederopbouwfonds  en het financiële pakket van 1,8 biljoen euro, de mainstream juichten euforisch toe. In feite was er achter de schermen iets veel belangrijkers gebeurd: de EU kreeg de unanieme politieke toestemming om schulden te maken en haar eigen belastingen te innen. Geen van beide is toegestaan onder het huidige EU-recht. Met de fiscale bevoegdheid neemt de EU nu een staats-achtige vorm aan. Een slimme zet die het recht op inspraak van de burgers mist.

Democratisch tekort

Hoewel deze twee “nieuwe bevoegdheden” de structuur van de EU fundamenteel veranderen, is er op dit punt geen nieuw EU-verdrag. Dit zou jaren hebben geduurd en in sommige EU-landen zouden de burgers erover hebben moeten stemmen. Dat willen ze niet. Met deze meesterlijke zet omzeilen de 27 – bewust of naïef – het democratische basisprincipe. Dit is het beginsel waarop de Brusselse autoriteiten zich zo gemakkelijk beroepen wanneer zij impopulaire staten als Hongarije, Polen of Tsjechië aan de kaak stellen en voor het gerecht brengen.

Bouwsteen voor de EU-staat

Alleen de parlementen van de EU-landen moeten nu de nu goedgekeurde fundamentele wijziging van de EU goedkeuren. Doordat de regeringspartijen daar overwegend domineren, zal dit ook vlot verlopen. Ook het Europees Parlement moet worden geraadpleegd. Maar er zal op dit punt weinig weerstand zijn. Want de linkse fracties daar hebben liever vandaag dan morgen een socialistische Unie van Europese staten.

Belastingbetalers moeten betalen

Overigens zal de 1,8 biljoen euro voor de EU-begroting in de komende zeven jaar natuurlijk worden opgebracht door de Europese belastingbetalers. Ze mogen dan wel betalen, maar ze hebben geen inspraak in de zaak en ze hebben geen idee waar het geld naartoe gaat en waar het precies aan wordt besteed. Of een land nu meer of minder kortingen of meer geld krijgt van dit of dat programma verandert niets voor hen – zelfs als sommige regeringsleiders dit vieren als een glamoureuze overwinning. Wat de belastingbetaler aan de ene kant krijgt, wordt hem aan de andere kant afgenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here