Volgens recentelijk geopenbaarde stellingnames van de machtige California Teachers Association is het steeds duidelijker geworden dat er gemanoeuvreerd wordt naar het onderschrijven van een nieuw beleid dat minderjarige scholieren in staat zou stellen om hormoontherapie te krijgen om hun geslacht te veranderen zonder toestemming van de ouders:

Op 26 januari veranderde de California Teachers Association (CTA) een bestaand beleid om transgenders en niet-binaire jongeren expliciet op te nemen onder de studenten die de klas zonder toestemming van de ouders kunnen verlaten om geboortebeperking, abortussen en andere dergelijke diensten te ontvangen.

Hoewel het bijgewerkte beleid niet expliciet “hormoontherapie” omvat, geeft de redenering die door de burgerrechtencommissie van de CTA wordt besproken bij het doorvoeren van de beleidswijziging aan dat dit het uiteindelijke doel is.

Bezorgde docenten lieten The Epoch Times de beleidswijziging zien, die niet openbaar is. CTA-woordvoerder Claudia Briggs bevestigde de nieuwe overtuiging.

Het beleid luidt nu: “CTA is van mening dat er veelomvattende schoolgebaseerde gezondheidsklinieken nodig zijn om zorgzame en ontvankelijke diensten aan te bieden aan jonge mensen. De klinieken bieden cisgender, transgender en niet-binaire jongeren gelijke en vertrouwelijke toegang tot besluitvormingsrechten voor studenten en hun families”.

De reden voor deze beleidswijziging werd in juni 2019 in een CTA-verslag van de Raad van Bestuur, de Comités en Items of New Business gedrukt.

In de motivering staat: “De huidige interpretatie van de Californische staatswet staat niet toe dat transstudenten beginnen met een genderidentiteit bevestigende hormoontherapie zonder de toestemming van beide wettelijke voogden, maar het staat wel toe dat cis minderjarigen hormonen krijgen (bv. geboortebeperking) zonder de barrière van de toestemming van de ouders.

“Deze ongelijkheid in de besluitvorming dwingt sommige kinderen om door de verkeerde puberteit te gaan en kan een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van het kind.”

Briggs vertelde The Epoch Times via e-mail met betrekking tot de nieuwe beleidssverklaring, “Leraren en anderen openbare school opvoeders namen dit beleid, beleidsverklaring, aan om ervoor te zorgen dat alle studenten gelijke rechten hebben, ongeacht postcode, huidskleur, taal die ze spreken en van wie ze houden. De bedoeling van het beleid is niet om ouders of voogden te omzeilen”.

Ze benadrukte ook dat het beleid het geloof van de vereniging vertegenwoordigt en “het heeft niets te maken met schooldistricten of het mandateren van schooldistricten om iets te doen”.

…Twee eerdere stukken wetgeving zijn samengebracht door dit nieuwe CTA-beleid. Het ene is de Familiecode 6925, die sinds de jaren ’90 van kracht is en die het mogelijk maakt dat minderjarigen zonder toestemming van de ouders geboortebeperking of abortus krijgen. Ook mogen studenten om deze redenen de lessen verlaten zonder toestemming van de ouders.

Op dit moment zijn er alleen al in Santa Ana, Orange County, 57 klinieken gevestigd in schoolgebouwen om dit te faciliteren.

Een andere is AB 1266, goedgekeurd in 2013, waarin staat dat schoolmedewerkers de ouders niet mogen informeren over de geslachtsidentiteit van een kind, tenzij het kind toestemming geeft.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika zijn openbare schoolsystemen geleidelijk aan sovjetachtig zien worden, zoals Charlotte Isyrbet zonder enige twijfel heeft bewezen in haar must-read boek, The Deliberate Dumbing Down Of America.

Een essentieel onderdeel van de strategie van bolsjewistische demoralisatie is het creëren van een valse ‘generatiekloof’ tussen ouders en kinderen, waardoor ze van elkaar vervreemd raken en de ‘meelevende’ staat als voorkeursouder naar binnen stapt.

Zeer emotionele, door hormonen gedreven tieners zijn laaghangend fruit voor de natiebrekers, en daarom worden zij het doelwit van hun sekscultus-ideologie en drugs.

De ontaarde bolsjewieken die Hollywood domineren gebruiken de Californische overheid en schoolsystemen als hun sociale incubatoren om een eindeloze voorraad van geseksualiseerde kinderen voor de pedofiele elite te garanderen.

En zodra de toestemming van de ouders voor geslachtsverandering is afgeschaft, zal de volgende ‘logische’ stap zijn om alle leeftijdsbeperkingen voor seksuele toestemming af te schaffen, waarbij Talmoedische haarkloverij wordt gebruikt om dit te rechtvaardigen.

En de koshere Mafia die de show leidt, zal geen ‘nee’ accepteren als antwoord.

California Schools Move Toward Allowing Children To Have Sex Changes Without Parental Consent

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here