Met goedkeuring van het Vaticaan – Standbeeld van oude kinderoffer god ‘Moloch’ in Rome tentoongesteld

0

Een reconstructie van een heidens idool dat een kinderoffer eiste, werd gestationeerd bij de ingang van het Colosseum van Rome als onderdeel van een seculiere historische tentoonstelling.

De aanwezigheid van het idool zorgde vooral voor bezorgdheid onder katholieken, omdat het negen dagen vóór de Amazone Synode werd opgericht en het daaropvolgende schandaal over de verering van het Pachamama-idool in het Vaticaan.

Het standbeeld van Moloch, vereerd door zowel de Kanaänieten als de Feniciërs, maakt deel uit van een tentoonstelling gewijd aan de eens zo grote rivaal van het oude Rome, de stad Carthago. De grote tentoonstelling, getiteld ‘Carthago: De onsterfelijke mythe‘ loopt tot 29 maart 2020.

De heidense god Moloch naast een tentoonstellingsbord in het Colosseum, Rome, 27 september 2019.

“Een reconstructie van de vreselijke godheid Moloch, verbonden met de Fenicische en Carthaagse religies en opgenomen in de film Cabiria uit 1914 (geregisseerd door Giovanni Pastore en geschreven door Gabriele D’Annunzio) zal bij de ingang van het Colosseum worden gestationeerd om de bezoekers van de tentoonstelling te verwelkomen”, aldus een persbericht over de tentoonstelling.

Het standbeeld van Moloch werd negen dagen voor de opening van de Amazone-synode opgericht, die vanaf het begin werd geplaagd door controverses na een ceremonie in de Vaticaanse tuinen waarbij de heidense godin “Pachamama” betrokken was, in aanwezigheid van Paus Franciscus en vooraanstaande prelaten.

Mensen buigen voor Pachamama tijdens heidense rite in Vaticaanse tuinen voorafgaand aan de opening van Amazon Synod, 4 oktober 2019.

Tijdens de ceremonie wierpen de deelnemers zich neer voor houten beeldjes van de in Zuid-Amerika inheemse vruchtbaarheidsgodin. De beeldjes werden bewaard als onderdeel van een tentoonstelling in de kerk van Santa Maria in Traspontina totdat ze op 21 oktober in de Tiber werden gegooid door de Oostenrijkse katholieke Alexander Tschugguel. Daarna werd een exemplaar van de in massa geproduceerde figuren in de kerk bewaard.

Sommige katholieken zijn bedroefd dat de heidense god Moloch is geplaatst bij de ingang van het Colosseum, een van de vele amfitheaters waar christenen werden gemarteld en geëxecuteerd voor het vermaak van de heidense menigte.

“We waren zo verheugd die dag toen we besloten om naar het Colosseum te gaan,” vertelde Alexandra Clark aan LifeSiteNews via e-mail. Zij en haar zus Tiffany keken ernaar uit om de plaats van het christelijke martelaarschap te bezoeken.

“Maar het moment dat we daar aankwamen, was het aanzicht dat ons begroette afschuwelijk! Boven de ingang stond het kolossale heidense standbeeld van Moloch. Het werd op die prominente plek geplaatst, zodat iedereen die het Colosseum binnenkwam het moest passeren,” vervolgde ze.

Detail van de heidense god Moloch die de bezoekers van het Colosseum, Rome, begroet als onderdeel van een tentoonstelling die op 27 september 2019 werd geopend.

“Het was alsof ze Moloch daar zetten om de spot te drijven met de heilige plek waar de heilige martelaren hun bloed vergoten voor het ware geloof!”

Clark zag een verband tussen het idool van Moloch en de Pachamama beelden die zo prominent aanwezig waren op de onlangs afgesloten Amazone-synode.

“Deze beide boosaardige heidense afgoden vroegen om kinderoffers en beiden kwamen ongeveer op hetzelfde moment naar Rome,” zei ze.

De twee zusters bleven bij het standbeeld van Moloch om andere reacties te peilen. Clark merkt op dat enkele anderen, waaronder religieuze zusters, duidelijk geschokt waren door de reusachtige figuur.

Het beeld van Moloch is gemodelleerd naar een voorstelling van de kinderverslindende demon uit de Italiaanse stille film Cabiria uit 1914. In de film heeft het idool van Moloch, opgesteld in een Punische tempel, een reusachtige bronzen oven in zijn borst, waarin honderden kinderen worden gegooid. Cabiria, de heldin van de film, wordt bedreigd met dit vurige lot.

De voorstelling van het idool in de film heeft een historische basis. Drie oude Griekse historici verklaren alle drie dat het in Carthago gebruikelijk was om kinderen levend te verbranden als offerande aan de godheid, die zij Baal en Cronus of Saturnus noemden, de Romeinse god die volgens de mythe zijn eigen kinderen at opdat zij hem niet zouden verdringen. Moloch wordt ook meerdere malen genoemd in het boek Leviticus. Het is Hebreeuwse ouders verboden hun kinderen aan de god op te offeren.

Ondertussen is het onbetwistbaar dat christenen werden gedood in arena’s zoals het Colosseum. Voor zijn martelaarschap schreef de heilige Ignatius van Antiochië een brief uit circa 110 na Christus waarin hij zijn vermoedelijke lot beschreef.

“Ik schrijf aan de Kerken en maak ze allemaal duidelijk dat ik vrijwillig voor God zal sterven, tenzij u mij belemmert. Ik smeek u om geen onredelijk goede wil jegens mij te tonen. Sta mij toe om voedsel te worden voor de wilde beesten, door wiens instrumentaliteit het mij zal worden toegestaan om tot God te komen. Ik ben het koren van God en laat mij door de tanden van de wilde dieren vermalen worden, opdat ik het zuivere brood van Christus kan vinden”.

Volgens de historicus Eusebius van Caesaria werd de heilige Ignatius inderdaad gedood door wilde dieren in een arena in Rome.

Carthago werd vernietigd door de Romeinse Republiek in 146 voor Christus tijdens de derde Punische oorlog na herhaalde eisen van Cato de censor aan de Romeinse senaat. Er wordt gezegd dat Cato al zijn toespraken heeft beëindigd met de verklaring dat “Carthago delenda est”, dat wil zeggen, Carthago moet worden vernietigd. Carthago werd echter opnieuw geboren als een Romeinse kolonie, Romeins Carthago, dat een belangrijke stad in Romeins Afrika werd. Augustinus van Hippo gaf daar les in een retoriekschool in de vierde eeuw.

Toestemming van het Vaticaan

De aanwezigheid van het standbeeld komt iets meer dan een week na een video die tevoorschijn kwam in wat Paus Franciscus lijkt te zijn die een standbeeld van de Pachama-godin zegent. Het is bekend dat het Vaticaan momenteel de gestolen schatten van Israël uit de tweede tempel bewaart.

Een bron dicht bij de zaak vertelde Breaking Israel News dat…: “Er is geen enkele manier om zoiets te doen zonder directe toestemming van de hoogste niveaus van het Vaticaan. Het Colloseum van Rome is eigendom van het Vaticaan, en in het bijzonder het Bisdom Rome, ook wel de Heilige Stoel genoemd. Als iemand daar iets wil doen, moet hij of zij toestemming krijgen van het bureau van het bisdom Rome. Deze tentoonstelling, “Carthago: de onsterfelijke mythe” genaamd, kon daar helemaal niet worden gehouden, tenzij er op hoog niveau toestemming werd verleend”.

De god ‘Moloch’, werd historisch vereerd door zowel de Kanaänieten als de Feniciërs.

Parco archeologico del Colosseo (Parco), de organisatie die de tentoonstelling beheert, beweert dat het doel is “het publiek vertrouwd te maken met de reeks historische gebeurtenissen die de twee grote mogendheden van de oude wereld, Carthago en Rome, verenigen”.

“Een reconstructie van de vreselijke godheid Moloch, verbonden met de Fenicische en Carthaagse religies en opgenomen in de film Cabiria uit 1914 (geregisseerd door Giovanni Pastore en geschreven door Gabriele D’Annunzio) zal bij de ingang van het Colosseum worden gestationeerd om de bezoekers van de tentoonstelling te verwelkomen”, aldus een persbericht over de controversiële tentoonstelling.

Het Colosseum was een van de vele Romeinse amfitheaters waar christenen werden gemarteld en geëxecuteerd om heidense gelovigen te vermaken. Het Vaticaan is stil gebleven en heeft geen oppositie geuit tegen de aanwezigheid van de godheid. Dit heeft vele wenkbrauwen doen fronsen als de vertoning op de hielen komt van een controversiële heidense ceremonie waarbij de Zuid-Amerikaanse godin van Pachama betrokken was. De beelden waren twee identieke afbeeldingen van een naakte zwangere Amazone-vrouw die in de rivier de Tiber in Rome werd geworpen.


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Fenixx op november 10, 2019

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here