De Griekse hulporganisaties voor vluchtelingen worden voornamelijk beheerd door Israëli’s; in Lesbos is er een Israëlische school voor Syrische, Iraanse, Irakese en Afghaanse vluchtelingen; en het is allemaal onderdeel van een gezamenlijk plan om het concept van ‘Tikkun Olam’ en joodse vrijwilligers over de hele wereld te revolutioneren.

LESBOS – “Mijn hele leven lang heb ik tijdens mijn jeugd op Syrische scholen geleerd dat de Israëli’s de vijand zijn, en dan is het eerste dat ik zie als ik de Griekse kust nader de Davidster op de hemden van Israëli’s die naar me reiken en me op de wal zetten.”

De spreker is H., 20 jaar oud, uit Aleppo in het noordwesten van Syrië. H. woont in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos en is volgens de Verenigde Naties één van de 60.000 Syrische vluchtelingen in Griekenland, waarvan 14.000 op de Griekse eilanden wonen.

H. ontsnapte aan de burgeroorlog in Syrië zonder zijn familie, en heeft tot op de dag van vandaag geen idee wat er met hen is gebeurd. Na twee jaar in Turkije te hebben doorgebracht, besloot hij, net als honderdduizenden andere vluchtelingen, zijn geluk te beproeven en de zee over te steken naar Lesbos, op slechts een paar kilometer van de Turkse kustlijn. Op het strand wachtten leden van IsraAID, die sinds 2011 humanitaire hulp verleent op crisispunten over de hele wereld, waaronder Lesbos.

Genezing van de wereld
Het concept van werken aan een betere wereld wordt nu overgenomen door een grote Joodse organisatie in samenwerking met de staat Israël.

Het Joods Agentschap werkt nu samen met de organisatie Mosaic United aan een gezamenlijk project dat naar verwachting het aantal jonge Joden dat betrokken is bij het teruggeven aan hun lokale gemeenschap drastisch zal doen toenemen. Voor Amerikaanse Joden staat dit bekend als Tikkun Olam – oftewel het genezen van de wereld. Dit joodse concept werd een centraal uitgangspunt onder de vierde generatie nakomelingen van joodse immigranten naar de Verenigde Staten.

De verwachting is dat het programma het aantal jonge Joden dat zich bezighoudt met sociale activiteiten drastisch zal doen toenemen, om de term “Tikkun Olam” te herdefiniëren door middel van het werken met kansarme bevolkingsgroepen. De projecten zullen over de hele wereld worden uitgevoerd – van Puerto Rico en Griekenland tot Nepal, Mexico, India en Ethiopië via organisaties zoals IsraAID, Project TEN, Tevel B’Tzedek en meer.

“Voor het grootste deel is het enige wat joodse studenten over de hele wereld doet nadenken over hun joodse identiteit, wanneer er een BDS (de anti-Israël boycot, desinvestering en sancties beweging) demonstratie op de campus is, of een antisemitische gebeurtenis ergens in de wereld,” zegt Rabbi Benji Levy, CEO van Mosaic United. “Dergelijke incidenten distantiëren hen van de wens om joods te zijn of geassocieerd te worden met Israël”, aldus Rabbi Benji Levy, CEO van Mosaic United.

Levy zegt dat het project enkele jaren geleden door de Israëlische regering is aangenomen, onder auspiciën van het ministerie van Diaspora-aangelegenheden. “De regering zal 66 miljoen dollar investeren, wat een derde van de begroting is,” zegt hij.

Volgens cijfers van de UNHCR in 2018 zijn sinds het uitbreken van de burgeroorlog en de opstand tegen het regime van Assad meer dan 5,6 miljoen Syriërs gevlucht. De meeste van hen (zo’n 3,3 miljoen vluchtelingen) werden opgevangen door Turkije, en anderen hebben ook buurlanden als Jordanië (meer dan 655.000 Syrische vluchtelingen) en Libanon (ongeveer 1 miljoen vluchtelingen) bereikt.

Het doel is om Noord- en West-Europa te bereiken. Hun belangrijkste toegangspoort is Griekenland, dat ze proberen te bereiken vanaf de kust van Turkije, varend in gammele boten. Meer dan een miljoen vluchtelingen zijn in 2015 en begin 2016 op deze manier de zee overgestoken – van Griekenland via de Balkan en Hongarije op weg naar de rijke landen van de Europese Unie.

Een van de belangrijkste en meest tragische gebeurtenissen die de vluchtelingencrisis onder de aandacht van het publiek brachten, was het beeld van het lichaam van de driejarige Alan Kurdi, aangespoeld op een strand in Zuid-Turkije in september 2015. In 2017 meldden de Verenigde Naties dat meer dan 2.700 vermisten op weg van het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar de Europese kusten zijn verdronken.

Tegelijkertijd nam de kritiek onder sommige EU-landen over de opname van vluchtelingen in Griekenland toe en in 2016 werd het land gedwongen zijn noordelijke grens te sluiten voor de doorgang van vluchtelingen. De EU tekende een overeenkomst met Turkije om de immigratie een halt toe te roepen. Op dat moment begon het aantal vluchtelingen dat in het land aankwam te dalen en bleven er slechts enkele tientallenduizenden op zijn grondgebied achter.

H. is een van degenen die zijn gebleven. We ontmoeten elkaar op de school van IsraAid en vrijwilligers van Hashomer Hatzair, een internationale socialistische en zionistische joodse jeugdbeweging. Hij is werkzaam als leraar op de school, waar hij lesgeeft aan zijn klas van 25 leerlingen van 6-9 jaar in het Arabisch.

“Ik was de oudste leerling van de school, en ze hadden onderwijsondersteuning in het Arabisch nodig, dus werd ik leraar,” zegt hij. “Binnenkort vertrek ik naar Athene, nu heb ik officiële toestemming. Ik zal de school en de kinderen heel erg missen”.

Op Lesbos wonen enkele duizenden vluchtelingen. Ze wachten allemaal op dezelfde vergunning die H. heeft gekregen, waardoor ze het eiland kunnen verlaten naar het vasteland – en Athene in het bijzonder.

Israël is niet langer de vijand”.
In de tussentijd. IsraAID en Hashomer Hatzair proberen de vluchtelingen die zich in het ongewisse bevinden te helpen. Zij zijn in 2015 op het eiland aangekomen naast de grootste vluchtelingengolf, toen er dagelijks duizenden mensen zouden aankomen.

Vandaag de dag zijn de Israëli’s het laatste georganiseerde orgaan dat humanitaire hulp verleent op het eiland, naast een eenzaam gemeenschapscentrum dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en de Griekse autoriteiten.

In Lesbos richtten de Israëlische hulpverleners de School of Peace op, die vier klassen in verschillende talen had: Arabisch, Dari (een dialect van de Perzische taal die in Afghanistan gangbaar is), Koerdisch en Frans, ten behoeve van vluchtelingen uit Ghana.

Alle leraren in de school zijn vluchtelingen uit de gemeenschap en er is ook een Griekse coördinator die de school aansluit op het Griekse onderwijssysteem en de taal onderwijst. Van de meeste kinderen wordt verwacht dat ze Griekenland verlaten voor andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zweden, die efficiëntere absorptiesystemen voor vluchtelingen hebben en dus Engels leren.

De Israëlische school bestaat uit studenten uit Iran en Afghanistan, Syrië en Irak, en de lang gedemoniseerde Joodse staat heeft hier een nieuw imago. “Hoe kan ik blijven zeggen dat jij de vijand bent”, vraagt H.

“Ik werd alleen blootgesteld aan Israëliërs via de televisie; ze vertelden ons dat Israël de vijand is, maar de werkelijkheid heeft een andere waarheid geopenbaard,” zegt N., een schoolcoördinator en vluchteling uit Irak. “Zo is het in de Koran – wij zijn neven en nichten.

Naast taallessen leren de kinderen ook wiskunde en lichamelijke opvoeding. Husna, een van de jonge studenten uit Afghanistan, vertelt ons hoe ze niet kan wachten om naar school te gaan, omdat ze nog nooit eerder een onderwijskader heeft meegemaakt. Fatimah, een andere student uit Iran, zegt dat ze instrumenten aan het verwerven is om haar in de toekomst te helpen. Ondanks hun harde realiteit streven deze jonge studenten ernaar om zoveel mogelijk vooruit te komen. Als ze opgroeien, willen ze artsen, advocaten, politieagenten en politici zijn.

Ori Schnitzer, die de projecten van de organisatie in Lesbos en Sindos leidt, zegt dat het grootste probleem voor de vluchtelingen het vinden van werk is, wat ze alleen kunnen doen na registratie als vluchteling en officiële goedkeuring.

Het centrum op Lesbos heeft coördinatoren uit Israël, Griekenland en onder de vluchtelingen.

“We voelen ons als een familie”, zegt Anastasia, de Griekse coördinator. “We willen iedereen de kans geven om te groeien.

Anastasia zegt dat er ongeveer 600 vluchtelingen in de lokale gemeenschap in Sindos zijn, van wie er 370 al hebben deelgenomen aan activiteiten in het centrum, waar ze hulp, studie en advies krijgen over hygiëne en gezondheid. N., de vluchteling uit Irak, is nu al een jaar in Griekenland, waaronder vier maanden in het gemeenschapscentrum.

“Ze hebben me een echte kans gegeven om hier te werken, en daar ben ik blij om”, zegt ze. “Ik ben begonnen met het absorptieproces van vluchtelingen in Griekenland en ik wil hier blijven omdat dit een veilig land voor ons is. Mijn hele familie is nog steeds in Irak en ik heb geen contact met hen omdat het onmogelijk is.

Andere uitdrukkingsvormen van het jodendom”.
A., een vluchteling uit Iran die al een jaar met IsraAID werkt, zegt dat hij het centrum als een familie ziet. “Iedereen heeft verschillende achtergronden, met verschillende kennis en taal.

Ook ontmoeten we Debbie en Batya, twee joodse ontwerpers uit de Verenigde Staten, die als vrijwilliger zijn gekomen om het gebouw van de vluchtelingen te renoveren. Deborah zei dat de twee van plan waren om het plan voor te bereiden en de uitvoering ervan over te laten aan de vluchtelingen zelf, maar het resultaat was boven alles wat ze zich hadden kunnen voorstellen.

En dat is precies het doel van het nieuwe project – om het aantal joodse vrijwilligers over de hele wereld te vergroten.

“Veel Joden hebben het gevoel dat hun verbondenheid met het jodendom alleen tot uitdrukking komt in het naleven van de sabbat, kashroet, etc., maar we willen hen laten zien dat er andere manieren zijn om hun jodendom tot uitdrukking te brengen”, zegt Rabbi Levy. “Eén manier is door vriendelijkheid te tonen aan anderen. We zeggen eigenlijk tegen jonge Joden: ‘Je hebt de mogelijkheid om deel uit te maken van het (Joodse) volk en zelfs om een gemeenschappelijke Joodse bestemming te leiden’. ”

christelijk kruis op Lesbos, vernietigd door hulporganisatie omdat het beledigend zou kunnen zijn voor vluchtelingen

Tot op heden heeft Mosaic United met tienduizenden joodse studenten in meer dan 400 campussen over de hele wereld gewerkt, waardoor studenten die minder betrokken zijn bij joodse activiteiten en Israël worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het joodse leven op de campus en hun joodse identiteit en band met Israël te versterken. De activiteit van de organisatie breidt zich ook uit door nieuwe vrijwilligerskaders voor internationale humanitaire projecten op te zetten en bestaande kaders te versterken.

Levy zegt dat het selecteren van de verschillende organisaties waarmee gewerkt moest worden, serieus onderzoek vergde. “Er zijn veel organisaties die niet met elkaar praten en zelfs met elkaar concurreren”, zegt hij.

“We hebben de mogelijkheid om alles van buitenaf te zien en we creëren een strategisch continuüm en een verbinding tussen alle organisaties.

Volgens Levy “tonen studies aan dat 72% van de jonge Joden in de wereld betrokken is bij vrijwilligerswerk, maar slechts 18% doet dit in een Joods of Israëlisch kader”.

Als hij kijkt naar de Joodse vrijwilligers in de vluchtelingenkampen in Griekenland, zegt Levy dat hij droomt van een “wereldwijde beweging van vrijwilligers uit Israël en de diaspora die zich inzetten voor de hele wereld”.

Bron, Ynet:

For Syrian refugees in Greece, Israel is no longer the enemy


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Fenixx op maart 6, 2019

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here