Het Ministry of Truth publiceert fopcijfers over de moslimpopulatie in Nederland

0

22-12-2016, afgelopen week, publiceerde het CBS de uitslag van een enquete: Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus

In de tekst staat dat 5% in Nederland de islam aanhangt. In de grafiek die erbij geleverd wordt, is dat 4.9%, een afrondings-dingetje:

naamloos

In maart 2016 konden we de 17-miljoenste inwoner verwelkomen volgens datzelfde CBS.

5% van 17 miljoen is 850.000 moslims.

In 2016 (cijfers 2015) stelt het CBS dat er exact evenveel moslims in Nederland zijn als in 2006 (publicatie 2007):

Ruim 850 duizend islamieten in Nederland

In 2007 had het CBS al een methode gevonden om het aantal moslims in Nederland naar beneden bij te stellen. Het CBS geeft uitleg in de publicatie van 2007:

Sinds kort maakt het CBS gebruik van enquêtegegevens om het aantal islamieten in Nederland te schatten. Dit resulteert in betere schattingen dan de berekeningswijze die het CBS voorheen hanteerde. In de enquête geven de mensen zelf aan tot welke kerkelijke gezindte zij zich rekenen. De islam is daarbij een keuzemogelijkheid. De nieuwe schattingen komen lager uit. Volgens de oude berekening zou het aantal islamieten in 2006 de grens van 1 miljoen islamieten hebben gepasseerd.

Tussen de publicatie van 2007 en die van 2016, over een periode van 9 jaar en zonder aanpassing van de methode om dat aantal islamieten vast te stellen, in beide publicaties is het getal gebaseerd op de enquete-methode, is het aantal moslims exact gelijk gebleven.

En als we het getalletje uit de grafiek nemen, 4.9%, dan zou het aantal moslims zelfs zijn gedaald met 0.1%.

Dat is alsof moslims zich niet voortplanten. Hier (veel meer cijfertjes dan in het plaatje hieronder) staan de droge getalletjes van datzelfde CBS:

Naamloos.png

Hier in een grafiekje van de notoire linkse grafiekjesmaker Flip van Dyke, bekend van Joop, Sargasso, Krapuul en aanverwant gajes. Van Dyke baseert zich op autochtoon/allochtoon, Marokkaan/Turk, maar het CBS telt sinds 2004 derde en vierde generatie als autochtoon. Het zijn net illusionisten.

Naamloos.png

De Turken groeien niet echt meer door voortplanting, de Marokkanengroei neemt af (dat moeten we dan maar geloven). En dus voert de overheid bij voorkeur Somaliërs en Eritreeërs in de laatste jaren. Die zijn nog net even wat destructiever voor je kenniseconomie qua IQ. En sinds de Arabische Lente komt daar iedereen bij die wel een Syrisch paspoort, al dan niet vals, heeft en heel veel die zelfs nog te beroerd waren om dat aan te schaffen voor 25 euro.

Naamloos.png

Volgens dit stuk in Trouw uit 2004, dus voordat het CBS op de ‘enquete-methode’ overging, was het aantal islamieten tussen 1990 en 2004 verdubbeld tot 945000. En als ik het goed lees gebruikte het CBS toen ook al de ‘enquete-methode’ voor een deel van de moslims:

Het CBS heeft niet de moslims geteld, maar het aantal (niet-westerse) allochtonen. In 1998 is uitgerekend hoe groot het aandeel moslims onderrespectievelijk Marokkanen, Turken en Surinamers is. Het CBS gebruikte voor het nieuwe rapport die verhoudingen. Een ‘moslim’ iemand die zich met de islam als ‘godsdienstige richting’ identificeert.

Het aantal moslims onder Nederlandse Irakezen, Afghanen, Iraniërs en Somaliërs berekende het CBS op grond van het percentage moslims in de landen van herkomst.

Van 6% in 2004 naar 4.9% in 2016. Je moet het maar durven vertellen. En dan zijn alle illegale asielzoekers en uitgeprocedeerden die nooit uitgezet zijn nog niet meegerekend. Volgens ‘Geen Nieuws‘ zou het aantal illegalen zelfs 800.000 bedragen.

Naamloos.png

Terwijl tussen 1990 en 2004 de moslimpopulatie verdubbeld is, volgens Trouw dat zich baseerde op het CBS, zou die sindsdien niet gegroeid zijn volgens datzelfde CBS, terwijl de islamimport nog nooit zo groot was.

Volgens het CBS zou het aantal islamieten in Amsterdam 12.1% bedragen. Als Amsterdammer kan ik dat moeilijk geloven en dan zie ik al die vrouwen die opgesloten zijn en het huis niet mogen verlaten nog niet eens.

naamloos

Bij zo’n ‘enquete-methode’ van het CBS vallen de nodige vragen te stellen. Er wordt niet vermeld hoe groot de steekproef is, er wordt niet vermeld hoe de groep respondenten samengesteld wordt (heeft u ooit een vraag gekregen van het CBS?). Vragen die het CBS zelf had kunnen beantwoorden maar heeft nagelaten. En over de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden valt altijd te discussiëren, zo kan ik u melden toen ik als student eens een blauwe maandag bij toen nog bureau ‘Interview’ van Maurice de Hond vragenlijstjes afraffelde.

Daar komt nog bij dat een moslim misschien wel geneigd zal zijn een ‘sociaal wenselijk’ antwoord te geven, én dat die verplicht is te liegen als hij dat nodig acht om zijn religie te beschermen.

Het heeft er alle schijn van dat sinds 2004 het aantal moslims in Nederland niet boven de magische grens van 1 miljoen uit mág komen.

Gezien de problematische gevolgen die altijd voortvloeien uit een stijgende moslimpopulatie, lijkt het me dat we recht hebben op een eerlijk antwoord. En het CBS en de overheid en linkse fantasten kunnen recht kromlullen, maar er zijn geen cijfers.

Hoe komt het dat jaar in jaar uit het aantal ‘Mohammeds’ zodanig stijgt dat dat inmiddels de meest voorkomende naam is voor jonggeboren jongetjes in de grote steden als het aantal mohammedanen niet toe zou nemen volgens het CBS?

Een langere verantwoording door het CBS (PDF 144 pag., moslimpopulatie vanaf p. 35) waar je ook geen steek wijzer van wordt.

Ondertussen zien we op straat natuurlijk heus wel wat er gaande is:

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here