Wie is Ahmed Marcouch?

Marcouch is voorgedragen als burgemeester van Arnhem.

0

In 1979 komt de dan tienjarige Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969) naar Nederland, zijn moeder die overleden is toen hij 3 was, had 9 kinderen. In Nederland wordt hij herenigd met zijn vader die ook nog eens 5 kinderen uit zijn tweede huwelijk heeft. Vanaf 1993 wordt Marcouch brigadier bij de Amsterdamse politie, in die periode doet hij de hbo lerarenopleiding maatschappijleer en krijgt bekendheid als woordvoerder en bestuurslid van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO). In 2006 wordt hij stadsdeelvoorzitter van Slotervaart en in 2010 lid van de Tweede kamer. In 2005 vraagt Marcouch tevergeefs een subsidie aan van 150.000 euro om de Egyptische imam Yusuf al-Qaradawi naar Amsterdam te laten komen.

Qaradawi is de geestelijk leidsman van de moslimbroederschap. De moslimbroederschap wordt in veel landen gezien als een terreurorganisatie. Na de moord op de oprichter van de moslimbroederschap Hassan al-Banna in 1949, wordt Said Qutb de belangrijkste ideoloog tot die in 1966 geëxecuteerd wordt.

In een interview met Vrij Nederland journalist Thijs Broer zei Marcouch:

Marcouch loopt naar de boekenkast, en haalt een fraai vormgegeven band te voorschijn, goud op snee, fonkelend in het zonlicht. “Dit is het verzamelde werk van Said Qutb, de Egyptische geleerde die in de jaren zestig door Nasser is geëxecuteerd. Hij wordt door de AIVD bestempeld als de peetvader van de islamitische extremisten en de inspirator van de Takfir al Hizjra, navolgers die zeggen dat moslims zich moeten isoleren. Maar wat Qutb bedoelde, is dat hij de echte islam, de islam van sociale gelijkheid en gerechtigheid, niet meer in de samenleving herkende. Dat is in wezen een verlichte opvatting.’
…De grootste fout is dat de overheid vanaf 2008 geen imams uit het buitenland meer wil toelaten. Je moet juist islamitische zwaargewichten uit het buitenland uitnodigen om hier lezingen te geven, als tegenwicht voor de Afshin Ellians. Bijvoorbeeld Yussuf al-Qaradawi, de voorzitter van de Europese Raad voor de fatwah. Zulke figuren moet je gebruiken om met gezag de boodschap van maatschappelijke participatie naar voren te brengen.’ ” [Uit: Roodkoper, 10e jaargang, nummer 4, oktober 2005]

Het oorspronkelijke interview stond in Roodkoper [Uit: Roodkoper, 10e jaargang, nummer 4, oktober 2005]. Roodkoper bestaat niet meer en de link naar een PDF die ik heb is dood: http://www.roodkoper.nl/cms_files/MediaGalerij/Other/otherfiles0574_00.pdf

Dat Marcouch’ bewondering voor Qaradawi meer is dan een flirt, blijkt wel uit bovenstaande, niet iedereen heeft het verzameld werk van Saïd Qutb thuis staan. Marcouch is een toegewijd moslimbroeder en ongetwijfeld bekend met ‘Het Project‘.

het boek De moslim bestaat niet van programmamaakster Samira Abbos (Samira Bouchibti, Fub)(voorjaar 2007). Daarin noemde Ahmed Marcouch, op het moment van verschijning PvdA-stadsdeelvoorzitter in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, Qaradawi ‘een boegbeeld voor de samenleving’ en ‘een grote wetenschapper’. Abbos had het interview met Marcouch twee jaar eerder afgenomen toen hij nog woordvoerder was van een moskeeorganisatie.  (Carel Brendel)

Marcouch zou later afstand nemen van Qaradawi’s antisemitische uitlatingen (volgens Brendel).

Islamles.

In 2008 pleit Marcouch voor islamles op openbare scholen in Amsterdam-West (met een ‘speciale’ docent). In 2012 vindt hij dat de islamitische studenten aan de Hogeschool van Amsterdam recht hebben op een gebedsruimte. In 2014 stelt Marcouch dat ‘scholen moeten samenwerken met imams en andere islamitische leiders, om radicalisering bij jongeren te voorkomen’. In 2017 stelt Marcouch zich onverkort op achter subsidie op islamonderwijs in Amsterdamse moskeeën voor kinderen van minima (het geld bleek naar salafisten te gaan).

Marcouch is consistent door de jaren heen als het gaat om zijn agenda om islamles ingevoerd te krijgen, wie de moeite neemt even te googelen duikt wel meer artikelen op dan ik hierboven aanhaal. Een vol decennium. En hij zou wel van mening veranderd zijn voor wat betreft zijn opinie omtrent Qaradawi en de rest van de moslimbroederschap ? Is het niet waarschijnlijker dat hij als trouwe moslimbroeder de opdracht om stilletjes te infiltreren ter harte genomen heeft, en daarom voortaan maar het zwijgen er toe doet over Al-Qaradawi en Al-Qutb ?

Je moet het een beetje stiekem doen !

Kuzu en Özturk schreven in de Volkskrant (facebook-versie, want zowel de Volkskrant als de Elsevier versie zijn kaduuk), nadat ze uit de PvdA waren gezet over Marcouch:

Ik denk dat dat ook zijn grondhouding is, als het gaat om allochtonen en zijn kijk op de islam. Maar hij zei altijd: je moet het een beetje stiekem doen, onderhuids, je moet het niet openlijk doen.

Scheiding kerk en staat.

Een probleem tussen de scheiding van kerk en staat zag hij in 2008 ook al niet toen hij een huwelijk voltrok en zijn toespraak tot het bruidspaar begon met de woorden‘Bismillahierrahmanierrahiem. In naam van God de Barmhartige, de Genadevolle, Assalaamalaikoem’. Als enige stadsdeelvoorzitter trekt Marcouch ook de notitie van Cohen, compenserende neutraliteit (de overheid kan een religie ondersteunen, als er sprake is van ‘achterstand‘), uit de kast om integratie te bewerkstelligen via de islam. Terwijl de koran integratie verbiedt en Marcouch dat weet.

Na Marcouch’ mislukte gooi naar het leiderschap van het nieuwe, grote stadsdeel Nieuw-West dat hij een islamitisch stempel had willen geven bevestigde hij dat hij eerder – als stadsdeelvoorzitter van Slotervaart – allerlei ‘creatieve’ manieren had gevonden om religieuze instellingen met stadsdeelgeld te financieren. Of om openbare instellingen aan islamitische taken te zetten. Toen zijn pleidooi om het wijkfiliaal van de Openbare Bibliotheek van aparte deuren voor mannen en vrouwen bakzeil haalde, wist hij ter compensatie nog een budget voor islamitische boeken binnen te halen. (Syp Wynia, Elsevier)

Shariapolitie.

Een andere constante bij Marcouch is als het er om gaat om zijn punt door te drammen dat er meer islamitische agenten moeten komen. Dat is een jaarlijks terugkerend pleidooi. En volledig in lijn met de infiltratie-doelstellingen van het Moslimbroederschap-Project. Hij probeert creatief te zijn met zijn argumenten, de ene keer is het diversiteit, de andere keer “culturele expertise”.

2011, 19 juli, Volkskrant: “Eis van de politie dat die Marokkaanse agenten opleidt die Husseyn onderscheiden van Hassan, en Antilliaanse agenten die Romeo van Roberto onderscheiden.

Ik laat niet af er bij de minister voortdurend op aan te dringen de speciale Marokkaanse en Antilliaanse expertise te erkennen: relevante kennis over dadergroepen, effectieve recherchevaardigheden en specifieke inzichten over verhoortechnieken. Wie ontkent dat Marokkaanse en Antilliaanse agenten iets belangrijks kunnen wat andere agenten zelden kunnen, laadt de verdenking op zich het probleem van de geringe pakkans niet te willen oplossen.

Reactie Hoeiboei: “Ja, dat is een bedreiging, een regelrechte bedreiging aan het adres van ons allen. Doe wat ik zeg, want anders wil je het probleem niet oplossen. Marcouch legt niet echt uit wat dat iets belangrijks kunnen wat andere agenten zelden kunnen, inhoudt. Hij komt niet verder dan “relevante kennis over dadergroepen, effectieve recherchevaardigheden en specifieke inzichten over verhoortechnieken”. Maar als het al zo is dat Marokkanen of Antillianen iets kunnen wat anderen zelden kunnen, waarom kan die kennis dan niet eenvoudig overgedragen worden? Kunnen autochtone agenten die speciale expertise, die bij mij overigens helemaal niet zo speciaal overkomt, dan niet leren? Of gaat het Marcouch hier toch om iets anders: de taal, de cultuur, respect, dezelfde huidskleur…? Mijn god, als dit geen discriminatie is! Als ik Marcouch’ redenering volg dan kunnen ‘gewone Nederlanders’ nooit Marokkanen of Antillianen begrijpen omdat ze simpelweg geen Marokkaan of Antilliaan zijn en nooit zullen worden. De proefballonnetjes van Marcouch drijven zoals altijd op een speciaal op afkomst of cultuur te maken uitzondering.

2012, Volkskrant: “Wanneer de politie mensen kan inzetten die de taal spreken en de culturele expertise bezitten, kan zij de criminelen te slim af zijn. Door te investeren in culturele kennis maken we de politie weer heer en meester op straat.

In hetzelfde stuk prijst hij de mohammedaanse moskeemilities die het gezag van de Nederlandse politie overnemen: “Tijdens de jaarwisseling was ik op uitnodiging van de politie in Den Haag. Ik heb daar gezien dat vrijwilligers vanuit de moskeeën de buurten introkken om te voorkomen dat de jeugd de fout in ging. Een vruchtbare samenwerking kan dus wel.

2014, 22 november, Parool: (Ex-)geradicaliseerden (hoe weet je dat ze werkelijk de koran niet meer letterlijk nemen?) wilde hij tewerkstellen bij politie, onderwijs en leerplicht.

Als volleerde islamkenners zijn ze gegarandeerd bekend met:

Taqiyya = het formuleren van leugens (om het vertrouwen te krijgen)
Kitman = het verbergen van iets (bvb. het tweede gewelddadige deel van een zin uit de koran)
Tawriya = opzettelijk een valse indruk wekken (dat iedereen veilig is bvb.)
Murana = infiltratietactiek om te misleiden gevolgd door woordbreuk

2014, 17 november, Telegraaf: De politie moet meer dienders aannemen die Turks of Arabisch spreken of andere kennis hebben om wijken met veel allochtonen goed te kunnen doorgronden. Dat stelt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) na aandringen van PvdA-Kamerlid Marcouch.

Reactie GeenNieuws: “En hiermee zijn wij weer terecht gekomen op een voor ons onbegrijpelijke devaluatie van de Nederlandse mentaliteit. In plaats van te stellen, desnoods met wat zachte dwang “NU INTEGREREN , JE AANPASSEN , DE NDERLANDSE NORMEN EN WAARDEN VOLLEDIG ACCEPTEREN  EN DIENOVEREENKOMSTIG LEVEN EN HANDELEN , knikken wij en in dit geval Opa Opstelten weer beleefd en geven weer toe.”

2014, 10 december, Telegraaf: De recherche moet extra Marokkanen en Turken in dienst nemen om meer informatie te kunnen krijgen over de zware criminelen onder Marokkanen en Turken. PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch pleit daar woensdag voor.

2015, 26 maart, Telegraaf: Korpschef Bouman wil Marcouch helpen meer allochtone agenten aan te nemen door zelfs de taaltoets te schrappen.

2015, 29 augustus, Parool: Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA), die zelf politieman was in Amsterdam, en stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, pleit ervoor dat de politie in de grote steden voorlopig álle vacatures laat vervullen door nieuwe rechercheurs van Marokkaanse of Turkse komaf.

2015, 10 oktober, Parool: Autochtone rechercheurs zijn prutsers:

Daarvoor was een heel team autochtone rechercheurs maandenlang tevergeefs op zoek naar de verdachte Mohammed Saddam. Toen we de taps kwamen beluisteren, bleek dat de jongens spraken over Mohammed Ou Amsterdam, Mohammed uit Amsterdam. Er bestond geen Mohammed Saddam. De agenten hadden het verkeerd verstaan en zo ging het ook met de herkenning van gezichten, van stemmen en van regionale accenten. Wie daarin onderscheid kan maken, hoeft niet etnisch te profileren, die ziet en hoort wie fout is en wie goed.

Aha, je moet dus wel onderscheid kunnen maken (of een klein beetje Frans gehad hebben op het LBO), maar als je plisie van Marokkaanse afkomst bent, heet dat géén etnisch profileren als je het verschil tussen een Riffijn en een Rabat-Berber kent.

2016, 3 oktober, RTL: Waar Marcouch wel etnisch wil profileren bij het vervullen van vacatures, mag de politie dat weer niet doen van hem bij controles door die politie ook al zijn Marokkanen vijf maal crimineler dan Nederlanders.

Marcouch wil zelf wel ideologisch profileren discrimineren:

2015, 12 april, Republiek Allochtonië: Marcouch wil wel mohammedanen bij de politie, maar geen PVV-ers.

2015, 2 mei, Joop: “Dus moet korpschef Boumans vakbekwame agenten selecteren voor de balies, zonder PVV-achtige of andere foute denkbeelden die hen dwarszitten bij hun werk.

Wederom, net als met zijn streven om islamonderwijs overal door te douwen, is Marcouch jarenlang enorm consistent in wat hij nastreeft. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij zich gematigd zou hebben. Hij prijst nog slechts zelden openlijk Qaradawi en Al-Qutb, omdat hij weet dat dat slecht valt, zijn agenda te zichtbaar wordt, maar wat hij al die jaren naijvert blijft hetzelfde; meer islam op scholen en meer islam bij de politie.

Hans Jansen heeft mooi uitgelegd dat moslims andere moslims die voor het gezag van de kafir gaan werken als ‘taghoet‘ beschouwen, dat is één van de redenen dat mohammedanen er niet zo’n trek in hebben. En als mohammedanen wél bij de politie gaan werken is dat niet altijd een onverdeeld succes (understatement kuchje).

Ben Nassir Bouayad, Marcouch’ schoolmaatje en jarenlange collega bij de politie en drijvende kracht achter de politie-iftars was persoonlijk betrokken bij het om zeep helpen van een politie-onderzoek naar de terreurmoskee in Amsterdam-Noord van waaruit een aanslag gepland zou zijn op een synagoge in Amsterdam-Zuid.

En hoe zit het met Marcouch zelf ? Volgens dit verhaal in het Parool zou Marcouch gelekt hebben uit een groot jihad-onderzoek:

Jihadverdachte Azzedine C. wil Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) laten horen. Dat heeft zijn advocaat André Seebregts dinsdag gezegd. Een getuige heeft volgens Seebregts verklaard dat hij een maand voordat C. werd aangehouden van Marcouch hoorde dat er al een jaar een groot onderzoek liep en dat C. daarna zou worden aangehouden.

Wie kan er in het hoofd van Marcouch kijken en bepalen of hij streeft naar het onschuldig klinkende ‘diversiteit’ of naar jihadistische infiltratie van de politie ? Dat infiltratie een doel is van de moslimbroeders, waar Marcouch toe behoort, staat buiten kijf.

Marcouch en de twee moskeeën.

In Marcouch’ stadsdeel verschenen in ‘zijn’ tijd twee moskeeën. De Poldermoskee en de Blauwe moskee, beiden predikten naar buiten toe tolerantie, verbinding en meer van dat soort links-islamitische geneuzel, maar bleken beiden moslimbroederschapmoskeeën.

Blauwe moskee:

Carel Brendel, 12 november 2012: Topman Europese Moslimbroederschap stond aan wieg van Blauwe Moskee in Slotervaart

Volkskrant, 31 oktober 2013: Wie trekt aan de touwtjes bij de Blauwe Moskee?

GeenStijl, 20-08-13: Blauwe Moskee-tool: de Legenda van de Haat

Carel Brendel, 27 augustus 2013: Vier misverstanden over Koeweit, de Blauwe Moskee en de Moslimbroeders

Poldermoskee:

Werd geopend in 2008 in aanwezigheid van Marcouch en Tariq Ramadan, kleinzoon van Hassan Al-Banna de oprichter van de moslimbroederschap. Het gebedshuis is een initiatief van Mohammed Cheppih (12345 foetsienet als Israël).

Hoeiboei, 7.9.2009: Het hoge woord is er uit: Poldermoskee is niet liberaal

GeenStijl, 13-07-09: Haatbaard Yasin preekt weer in Poldermoskee

IkjeBlogspot, 13 JULI 2009: Haatprediker opnieuw in ‘poldermoskee’

Marcouch en Al-Qaradawi.

Marcouch zou dan afstand genomen hebben van de anti-semitische uitspraken van Qaradawi, volgens het allerbovenste linkje naar Carel Brendel, deze. Maar in dit interview bij TPO in 2014 relativeert hij dat.

‘Al-Qaradawi vindt zelfmoordaanslagen in Israël, ook op burgers en kinderen, een geoorloofd strijdmiddel. De man is een antisemiet en een halve nazi, met zeer bedenkelijke opvattingen en die ga je dus niet uitnodigen om een college te houden,’ hield ik Marcouch voor.
‘Hoe denk je dat daar in het hele Midden-Oosten en de overgrote meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland over wordt gedacht?’ antwoordde Marcouch.
‘Heel veel Marokkanen in Nederland denken daar precies zo over als Al-Qaradawi, maar daar heeft nooit iemand het over. Ik weet dat Al-Qaradawi de zelfmoordaanslagen in Israël legitimeert, maar dat is het. Ik keur dat natuurlijk af, maar zo’n opvatting moet je ook in de context van dat conflict plaatsen. We hebben het over een oorlogsgebied daar. Het gaat om een enorm ingewikkeld conflict waar je gewoon niet uitkomt.’

In plaats van de interviewer na de eerste vraag bij te vallen, stelt Marcouch een tegenvraag en stelt dat mohammedanen daar toch wel anders over denken. En zelfs de zelfmoordaanslagen tegen Joden relativeert hij door te stellen dat je ‘dat in de context van dat conflict moet plaatsen‘. Dat klinkt toch eerder alsof hij van mening is dat het dáár, en onder die omstandigheden (tegen Joden) wél is toegestaan. Ik begrijp dat Brendel het graag wil lezen, maar ik zie hier geen ‘afstand nemen van’ in. Het ‘Ik keur dat natuurlijk af‘ van Marcouch, wordt onmiddellijk gevolgd door een ‘maar‘.

Uit datzelfde interview bij TPO: “Yusuf al-Qaradawi is echt een zwaargewicht. In de islamitische wereld net zo gezaghebbend als de Paus voor katholieken.” Dat klopt daar heeft Marcouch gelijk in, voordat Saoedi-Barbarije eiste dat Qatar met de uitzendingen van Al-Jazeera zou stoppen, keken wekelijks 75 miljoen mohammedanen naar de vrijdagse preek van Qaradawi. In hetzelfde interview ontkent Marcouch 150.000 subsidie te hebben aangevraagd, wat er wel of niet van waar is, is niet zo van belang, wat er wél toe doet is dat hij nog steeds een bewonderaar van Qaradawi lijkt te zijn.

Qaradawi (video’s):

Het doden van afvalligen is noodzakelijk voor het voortbestaan van islam

Over homoseksuelen

Over zelfmoordaanslagen (tegen Joden)

Over Israël en de Joden

Over kerstmis

De islam zal Europa veroveren zonder dat het oorlog hoeft te voeren (en zoals het er nu uitziet krijgt hij nog gelijk ook, voor wat betreft West-Europa, Fub)

Meer filmpjes van Qaradawi kunt u zelf wel vinden en het lijkt me lichtelijk overbodig om te duiden wat voor een engerd het is, zijn eigen woorden zijn allerduidelijkst (en heel populair onder moslims, en Marcouch).

Marcouch is een islamiseerder pur sang die hardnekkig zijn agenda blijft promoten; islamlessen, islamitische politie en moslimbroederschapsmoskeeën.

Meer islamisering.

Maar daar blijft het niet bij.

Marcouch vindt het geen probleem dat ‘straatcoaches’ (wat moeten we met Swahili-sprekende scooterrijdende idioten met een onduidelijke bevoegdheid?) vrouwen geen hand geven. (NRC)

Marcouch pleit voor hoofddoeken voor politie-agentes. Al lang voor dat recentelijk in ‘zijn’ wijk weer geprovoceerd werd door een collaboratrice.

Marcouch vindt dat boerka’s vrouwengevangenissen op openbare scholen toegelaten moeten worden.

Marcouch wilde op jihad gaan.

Marcouch wilde een islamitisch stadsdeel.

Marcouch wilde islamitische feestdagen op scholen.

Marcouch wilde gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen bij de bibliotheek.

Marcouch wilde aparte aangifte formulieren voor moslims, zodat er makkelijker aangifte gedaan kan worden van haat tegen moslims. Wanneer komen die aparte aangifteformulieren voor de shitload aan islamitisch geweld tegen Nederlanders?

Marcouch is voorstander van moskeemilities zoals van de beruchte As-Soennah moskee in Den Haag tijdens Oud en Nieuw.

Maar hey, Marcouch bepleit vrijheden voor iedereen. Zelfs voor niet-moslims.

Die hoeven zich geen zorgen te maken. Tijdens de protesten in Duindorp tegen de invasie vroeg Marcouch slechts om heropvoedingskampen voor de oorspronkelijke bewoners van Nederland.


*Dit artikel verscheen eerder op juli 12, 2017 op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here