Auteur Hans-Lukas Kieser zegt dat een wanhopige zionistische pers het rijk heeft geprezen, zelfs tijdens de slachting van zijn minderheidsgroepering, een massamoord waar Israël vandaag de dag van blijft wegkijken.

Afgelopen juni werd een geplande stemming in de Knesset om de genocide van Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog te erkennen als genocide geannuleerd vanwege een gebrek aan overheidssteun.

Vanwege Israël’s gecompliceerde knipperlicht diplomatieke betrekkingen met het regionale powerhouse Turkije, “heeft het niet kunnen doen wat veel Israëli’s ethisch wilden doen – publiekelijk de Armeense genocide in de Knesset erkennen,” vertelt Prof. Hans- Lukas Kieser The Times of Israel vanuit zijn kantoor aan de Universiteit van Newcastle, Australië.

Vorig jaar ontving Kieser de President of the Republic of Armenia Prize voor zijn belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Armeense genocide. Hij heeft onlangs ook het boek  Talaat Pasha: Father of Modern Turkey, Architect of Genocide gepubliceerd.

De politieke biografie onderzoekt hoe Mehmed Talaat, beter bekend als Talaat Pasha, bijna eigenhandig de Armeense genocide heeft bedacht.

Armeense intellectuelen in Constantinopel (het huidige Istanbul) werden op 24 april 1915 opgepakt, gevolgd door de systematische uitroeiing van 1,5 miljoen mensen, vooral vanwege hun Armeense etniciteit.

De ideologisch gemotiveerde genocide vond plaats onder toezicht van het Committee of Union and Progress (CUP), geleid door drie de facto leiders van het Ottomaanse Rijk in die tijd: Ismail Enver, Ahmed Djemal en Talaat. Alle drie stonden ze onder hun militaire titel bekend als de “Drie Pasha’s”.

Hoewel Turkije de Armeense genocide officieel blijft ontkennen, zijn de historici het er unaniem over eens dat het een historische realiteit is.

Picture of a Turkish official teasing Armenian orphans with a piece of bread.

De basis leggen voor een Turkse staat

Kiesers boek beweert dat Talaat een nieuwe messianistische vorm van nationalisme in werking heeft gesteld die probeerde om niet-islamitische identiteiten te ‘verdunnen’ in zijn poging tot nieuw natievorming in Turkije in 1915. Talaat was het ‘brein achter dit genocidale universum’, stelt Kieser.

De historicus zegt ook dat het Talaat was – in plaats van Kemal Ataturk – die de basis legde voor de moderne Turkse natiestaat, die begon in 1923.

“Natuurlijk is de Turkse Republiek [zelf] tot stand gekomen onder Kemal Ataturk”, zegt Kieser. “Talaat plantte geen republiek – hij was tenslotte een zoon van het rijk. Maar hij heeft een aantal belangrijke stappen gezet, zodat Atatürk de Turkse natiestaat kon vestigen. ‘

Talaat leidde het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog “in de jihad”, zegt de historicus, waarbij Klein-Azië wordt veranderd in een Turks nationaal huis en een “Turkije voor de Turken” wordt gecreëerd, volgens de slogan van die tijd.

Enver (left) with his father, Ahmed Bey (center), and half-brother Nuri Pasha (later Nuri Killigil; right).

Kieser zegt dat een groot aantal dorpen in het noorden van Syrië in 1915 een “arena van massamisdaden” werd, waar Armeense burgers – die als “eerlijke prooi” werden beschouwd – “werden verkracht, ontvoerd en massaal vermoord zonder enige bescherming of bestraffing voor de daders”.

In de ogen van zijn bewonderaars wordt Talaat echter nog steeds gezien als een groot staatsman, bekwame revolutionair en vooruitziende grondlegger van de moderne Turkse staat, aldus Kieser.

Dit verhaal is vooral relevant in Turkije vandaag de dag, omdat het steeds autoritairder en islamitischer met zijn politieke identiteit omgaat. Dit is vooral opmerkelijk, benadrukt Kieser, als het gaat om de fundamentalistische ideologie van de Turkse Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) en haar autoritaire leider, Recep Tayyip Erdo?an.

“Talaat is vandaag de dag echt de olifant in de kamer [in de Turkse politiek]”, zegt Kieser. “Erdogan is de meester van een partij, dus in die zin vallen zijn [ideeën] in de lijn van Talaat – ook al wordt dat in AKP-kringen niet erg expliciet erkend.

“Maar impliciet hebben Erdogan en Talaat een aantal overeenkomsten met elkaar gemeen, waarbij een democratische start uiteindelijk tot een zeer autoritair einde komt”, zegt hij.

Kieser zegt dat, net als Talaat, Erdo?an ‘verre van een echte democraat’ is, en een heel ‘vaag begrip toont van wat constitutionalisme echt betekent’.

Bovendien richt Erdo?an, net als de leider van CUP, al zijn inspanningen “op het bereiken en behouden van macht”.

Rimpelingen van schaamte

Het recente besluit van Israël om te blijven zwijgen over de 103-jarige genocide heeft kritiek geoogst van historici, academici, schrijvers en mensenrechtenactivisten – velen uit Israël zelf.

Prof. Yehuda Bauer, een vooraanstaand Israëlisch historicus en academisch adviseur van het Yad Vashem Holocaust Museum in Jeruzalem, zei in een radio-interview in juni dat het niet erkennen van de Armeense genocide door het Israëlische parlement een “verraad” was.

Benjamin Abtan, de voorzitter van de European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) en de coördinator van het Elie Wiesel netwerk van parlementsleden van Europa, beweerde in juni in een artikel dat in Haaretz werd gepubliceerd dat Israël “een bijzondere verantwoordelijkheid had in het erkennen van de Armeense genocide [om] te zorgen dat massale gruweldaden [voorkomen werden] in de toekomst”.

Volgens Kieser is het erkennen van de Armeense genocide een belang voor Israëli’s dat verder gaat dan de gebruikelijke bespreking van de betrekkingen tussen Israël en Turkije. Joden, zegt hij, speelden historisch gezien een belangrijke rol bij het promoten van propaganda van Ottomaanse zijde, terwijl Armeniërs werden afgeslacht.

De historicus zegt dat Talaat “bijzonder goede Joodse pers” genoot in Istanbul en in het buitenland” tijdens de periode rond de genocide – met name in Duitsland, waar kranten als Deutsche Levante-Zeitung Talaat prezen als “een voortreffelijke leider” en de “redder van het keizerlijke Turkije”.

Hoewel deze verheerlijking niks anders was dan propaganda en leugens, beweert Kieser dat veel Duitsers destijds in de woorden van de Joodse pers geloofden en werden beïnvloed door de corrosieve logica ervan.

Wederkerige gunst?

De historicus herinnert zich hoeveel Joden loyaal aan de Ottomanen grotendeels de andere kant opkeken bij het lijden van de Armeniërs. Dit omvatte figuren zoals Alfred Nossig, die hielp zowel de General Jewish Colonization Organisation (AJK) als de Zionist Organisation (ZO) op te richten.

Beiden werden opgericht met het doel om in het Midden-Oosten en elders voor de joodse zaak te lobbyen, en bevorderden vervolgens intieme relaties tussen Joden en Ottomanen.

Kieser wil echter benadrukken dat er een historische context nodig is. Dit was een cruciaal keerpunt in de Joodse geschiedenis – voordat de Balfour-verklaring in 1917 werd aangekondigd. Joden waren op zoek naar diplomatieke gunsten – uit een groot aantal landen – waar ze die konden vinden, in de hoop het uiteindelijke doel van het zionisme te bereiken: een joodse staat in Palestina.

Daarom probeerde een aantal Joodse kranten met opzet de betrekkingen tussen Talaat en Joodse politici en diplomaten in het stervende Ottomaanse rijk te bevorderen. Ze hebben deze relaties zelfs schromelijk overdreven voor propagandadoeleinden, zegt Kieser.

De Duits-Joodse krant Die Welt – spreekbuis van de Zionist Organisation (ZO) – schreef bijvoorbeeld in 1913 over Talaat’s ‘vriendschappelijke relaties met vele joodse persoonlijkheden’.

Mehmed Talaat Pasha, pre-1921. (Public domain)

Toch was zijn houding ten opzichte van het zionisme, zelfs voor alle positieve joodse pers die Talaat in deze periode ontving, complex. Aan de ene kant wilde Talaat niet veel geassocieerd worden met joden en zionisme. Maar aan de andere kant waren er potentiële voordelen verbonden aan het publiekelijk behartigen van Joodse politieke belangen.

In 1913 werd in een artikel in de Istanbulse krant L’Aurore, een door zionisten gefinancierde joodse krant, de voordelen van de joods-Turkse betrekkingen geprezen, waarbij zelfs werd gesuggereerd dat een alliantie tussen het panjodendom en het pan-islamisme in Turkije een haalbare politieke optie zou kunnen zijn – iets wat Talaat volgens Kieser verleidde.

Maar de historicus wil graag benadrukken dat Talaat op geen enkele manier sympathiseerde met het zionisme, ondanks claims van zowel waarnemers van die tijd als een aantal historici sindsdien.

“We weten uit wat hij zei en wat hij schreef dat hij op geen enkele manier sympathiseerde met het zionisme. Uit de onderhandelingen blijkt ook duidelijk dat hij de Joden slechts tot op zekere hoogte nodig had om internationaal te overleven. En hij is daarin geslaagd”, zegt hij.

“De Joodse kwestie” betrof Joden die strijden om politieke gunsten van de Osmanen, die in het Midden-Oosten nog steeds aanzienlijke invloed hadden. Maar de machtsdynamiek werkte ook andersom, legt de historicus uit.

“Talaats relatie met de Joden in deze tijd gaf hem een aanzienlijke internationale invloed die hij met succes gebruikte om de aandacht af te leiden van Armenië”, aldus Kieser.

“In het voorjaar van 1915 – ‘Wittebroodsweken’ voor de zionisten in Istanbul – zorgde Talaat ervoor dat er internationaal geen tegenstrijdige kwesties waren omdat hij de Armeniërs wilde treffen”, zegt Kieser. “Joden vreesden dat ze hetzelfde lot zouden ondergaan als de Armeniërs, dus verwelkomden ze op geen enkele manier enige pro-Armeense of pro-slachtoffer activiteit [rapportering] omdat ze voor zichzelf vreesden”.

Sara Aaronsohn, one of the founders of the pre-British Mandate Palestine espionage ring NILI. (Public domain)

Beginnende zionistische jongeren nemen een standpunt in…

Er waren echter enkele uitzonderingen – met name een groep jonge zionisten die Netzah Yisrael Lo Yeshaker (NILI) heette, of, The Eternal One of Israel Will Not Lie, een pro-Britse spionagegroep in Palestina in die tijd.

NILI voelde een sterk gevoel van solidariteit met de Armeense slachtoffers en schreef zelfs rapporten die ze naar de internationale gemeenschap stuurden in de hoop ze wakker te schudden voor de gruweldaden.

“De NILI-groep – die mensen als Aaaron Aronson en anderen bevatte – zag de Armeense genocide en schreef er zelfs lange rapporten over”, zegt Kieser. “Zij zagen dat deze totale stigmatisering en uiteindelijk uitroeiing een proces was dat ook bij de Joden kon plaatsvinden.

“Ze waren dus niet alleen emotioneel, maar ook in een bijbelse en profetische benadering zeer sympathiek,” voegt hij eraan toe. “Maar ze waren een kleine minderheid”.

“Helaas, bleef de stilte bleef vele decennia na de oorlog voortduren…. Dus je had Joden in Israël en de Joden in Turkije die Turkije bleven helpen om de Armeense genocide te ontkennen,” zegt Kieser.

Kieser maakt een punt in het boek van de vergelijking van de Armeense genocide met de Holocaust, en vindt enkele overeenkomsten.

“Een keizerlijke ramp (de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk – P) en een bijzondere combinatie van omstandigheden in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog maakten de Armeniërs een duidelijk doelwit”, schrijft hij.

Hij gaat verder met te stellen: “Actoren van boven en onder, extremistische ideeën, diepgewortelde vooroordelen en materiële stimulansen die samenspanden in de brute vernietiging [van de Armeniërs]”.

Iets meer dan twee decennia later zouden de Europese Joden “een soortgelijke situatie” ervaren,” merkt hij op.

“Wie spreekt vandaag immers over de vernietiging van de Armeniërs?” Vroeg Hitler het zijn generaals in zijn beruchte Obersalzberg toespraak op 22 augustus 1939 – enkele dagen voor de Duitse inval in Polen.

Talaat “was zeker geen Hitler”, zegt de historicus, die toegeeft dat hij terughoudend is om directe vergelijkingen te maken tussen beide extreemrechtse demagogen.

Toch hebben beide leiders een aantal overeenkomsten, zegt Kieser – ze vertegenwoordigden samenlevingen, staten en politieke partijen die radicaal binnenlands geweld omarmden om een einde te maken aan wat zij dachten dat crisis en nederlaag waren.

“Talaat was het brein van een enkel partijregime”, besluit Kieser. “Het was één enkele partijregel die één bepaalde groep zeer sterk stigmatiseerde.


Bron, The Times of Israel:

Before the Holocaust, Ottoman Jews supported the Armenian genocide’s ‘architect’


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here