Als men aan massamoord denkt, schiet Hitler te binnen. En als niet Hitler, dan misschien Stalin, Tojo, of Mao. 20ste Eeuwse dictators krijgen de eer voor de ergste soort van tirannie die ooit ontstaan is. Echter, de waarheid is dat islam meer doden op zijn geweten heeft dan wie dan ook van deze, en ze zelfs ‘bij elkaar opgeteld’ met gemak verslaat in aantallen en wreedheid.

Door: Mike Conrad

De enormiteit van de slachtpartijen van de ‘religie van de vrede’ gaan zo ver elk begrip te boven dat zelfs eerlijke historici de schaal hiervan over het hoofd zien. Als men voorbij onze bijziende focus kijkt, is islam de grootste moordmachine in de geschiedenis van de mensheid, niks uitgezonderd.

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.  — Will Durant, zoals geciteerd op Daniel Pipes site.

Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.

Volgens sommige berekeningen, nam de bevolking op het Indiase subcontinent tussen 1000 (de verovering van Afghanistan) en 1525 (einde van het Delhi-sultanaat) af met 80 miljoen. — Koenrad Elst zoals geciteerd op Daniel Pipes site.

80 Miljoen?! De misdaden van de conquistadores verbleken tot nietigheidjes vergeleken hierbij. Geen wonder dat Stalin islam bewonderde als een oorlogstheologie. Hij had groot ontzag voor islam, wiens slachtpartijen zelfs hij niet overtrof.

Meer dan 110 miljoen negers werden gedood door islam. (maar als je daar iets van zegt ben je een racist)

Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden in slavernij gevoerd door het islamitische Midden-Oosten. En omdat, minstens 80% van hen die gevangen genomen werden, zo is uitgerekend, stierven voordat ze de slavenmarkt bereikten, is het aannemelijk dat het dodental van 1400 jaar Arabische en islamitische slavenjachten in Afrika zo hoog zou kunnen zijn als 112 miljoen. Als we dat optellen bij het aantal dat verkocht werd op de slavenmarkten, zou het totale aantal Afrikaanse slachtoffers van de trans-Saharaanse en Oost-Afrikaanse slavenhandel wel eens aanmerkelijk hoger uit kunnen vallen dan 140 miljoen. — John Allembillah Azumah, author of The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious Dialogue

Tel alleen die twee getallen bij elkaar op (80 miljoen in India en 140 in Afrika), en islam overtreft het aantal slachtoffers van al het 20ste eeuwse totalitarisme. Maar daar eindigt het niet, voeg er ook de miljoenen aan toe die door moslims afgeslacht zijn in Soedan gedurende ons leven.

Veel islamitische slavernij had een seksueel doel, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die gevangen genomen werden, werden gecastreerd. De ‘mulatto’ kinderen van de vrouwen werden vaak gedood, wat verklaart waarom islam niet demografisch opgeschoven is naar het zwarte ras, in tegenstelling tot slaven in het Westen die een gemengd ras voortbrachten. Tel al die dode kindertjes er bij op en we komen ruim over de 200 miljoen doden.

Besef dat in de 7e eeuw bijna heel Noord-Afrika christelijk was. Wat is er met hen gebeurd?

Tegen het jaar 750, een honderd jaar na de verovering van Jeruzalem, bevonden tenminste 50% van de christenen op de wereld zich onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag is er geen oorspronkelijk inheems christendom in de regio [van Noordwest-Afrika], geen gemeenschappen van christenen wiens geschiedenis terug te traceren is naar de Oudheid. — “Christianity Face to Face with Islam,” CERC

Wat is gebeurd met die miljoenen christenen? Sommigen zijn bekeerd. En de rest? Verloren in de geschiedenis.

We weten dat meer dan 1 miljoen Europeanen in slavernij gevoerd zijn door de Berberse piraten. Hoe ze gestorven zijn mag iedereen raden.

Voor de periode van 250 jaar tussen 1530 en 1780, zou het aantal makkelijk 1.250.000 kunnen bedragen. —  BBC

In de middeleeuwen …

… werden veel slaven door Armenië gevoerd en daar gecastreerd om aan de islamitische vraag naar eunuchen te voldoen. — Slavery in Early Medieval Europe.

Dezelfde praktijk voerde door islamitisch Spanje. Noord-Europeanen die gevangen genomen werden bij slavenjachten tot aan IJsland aan toe, of gekocht, werden geslacht in de castratielaboratoria in Iberië. Velen stierven aan dit soort operaties, die eeuwenlang uitgevoerd werden.

Het aantal doden als gevolg van de islamitische verovering van de Balkan en Zuid-Italië is onbekend, maar de aantallen mogen er wel bij opgeteld worden, het zijn er zeker miljoenen gedurende de eeuwen. En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I. We weten dat vijf eeuwen lang enorme aantallen christelijke jongetjes ontvoerd zijn om islamitische Janissaren te worden voor de Turken. Tel die er ook bij op.

Moslims hielden van blonde vrouwen voor in hun harems; en namen daarom  Slavische vrouwen in slavernij, die ze aankochten op de slavenmarkten van het Kalifaat op de Krim. ( Hier een goeie link met achtergrond, : tel de cijfers uit dat stuk er ook maar bij op) In het islamitische Spanje werd een jaarlijkse belasting van 100 blonde Visigotische vrouwen geëist van Calabrië.

Decennia lang werden jaarlijks 100 maagden geëist door de islamitische heersers van Spanje van de onderworpen bevolking. Dat stopte pas toen de Spanjaarden begonnen terug te vechten. — Jihad: Islam’s 1,300 Year War Against Western Civilisation

Voeg het dodental van de reconquista toe en de aantallen worden al weer wat hoger.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de donkere middeleeuwen niet veroorzaakt werden door de Gothen, die uiteindelijk assimileerden en zich tot het christendom bekeerden:

De werkelijke verwoesters van de Klassieke Beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische invasies .. die de eenheid van de Mediterrane wereld braken en de Middellandse Zee -voorheen één van de belangrijkste handelsroutes- in een slagveld veranderden. Het was pas na het verschijnen van islam .. dat de steden van het Westen, die afhankelijk waren van de Middellandse Zee voor hun overleven, begonnen te sterven. — Islam Caused the Dark Ages

Voeg de gestorven miljoenen, als gevolg daarvan, toe aan de rekensom.

Hoe velen zijn bekend met de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De boeddhisten van Thailand en Maleisië zijn massaal afgemaakt.

Toen ze aangevallen en geslacht werden door de moslims, deden de boeddhisten aanvankelijk niets terug, ze probeerden niet te ontsnappen aan hun moordenaars. Ze accepteerden de dood met een houding van fatalisme en lotsbestemming. Daarom kunnen  ze het vandaag de dag niet meer navertellen. – History of Jihad.org

We zullen wel nooit het aantal doden te weten komen.

Nadat de moslims aan de macht kwamen aan het begin van de 15e eeuw, verdwenen de animistische heuvelbewoners uiteindelijk dankzij gedwongen slavernij en het ‘inlijven’ in de islamitische bevolking van Maleisië, Sumatra, Borneo en Java door middel van slavenjachten, belasting, en aankoop, voornamelijk van kinderen. Java was rond 1500 de grootste exporteur van slaven. — Islam Monitor

Op dezelfde manier arriveerde islam in de Filipijnen. Alleen de komst van de Spanjaarden voorkwam een totale ineenstorting en beperkte islam tot de zuidelijke eilanden.

De komst van de Spanjaarden redde de Filipijnen van islam, alleen het zuidelijkste puntje ging verloren en bekeerde zich tot islam. — History of Jihad.org

Weer is het totaal aantal doden onbekend, maar voeg ze toe aan het totaal.

De animistische Filipino’s werkten maar wat graag samen met de Spanjaarden tegen islam. Eigenlijk, verwelkomde een groot deel van Zuidoost-Azië de Spanjaarden en Portugezen, omdat ze die prefereerden boven islam.

Vanaf de 17e eeuw allieëerden opeenvolgende Thaise koningen zich met de zeevarende Westerse naties – De Portugezen en de Hollanders en slaagden er zo in om zich de islamitische Maleisiërs en hun Arabische heren van het lijf te houden. — History of Jihad.org  

Een paar galeien en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. islam maakte dat de Europeanen de bevrijders leken, en tot op zekere hoogte waren ze dat ook. Wie waren de werkelijke imperialisten?

Zelfs vandaag …

Spannen Maleise jihadisten samen om het multi-etnische Maleisië om te vormen tot een islamitisch kalifaat, en voeren jihad in Zuid-Thailand. — History of Jihad.org

Tel dit alles eens bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers. De Indiase slachtoffers. De Europese slachtoffers. De Armeense genocide. De wat minder bekende, maar ongetwijfeld enorme aantallen slachtoffers in Zuidoost-Azië. Voeg de slachtoffers van de jihad door moslims tegen China er aan toe, dat in 651 AD werd binnengevallen. En het roofdiergedrag van het Krimse Khanaat tegen de Slaven, in het bijzonder hun vrouwen.

Ook al zijn de aantallen niet helemaal precies vast te stellen, wat wel duidelijk is, is dat islam zonder uitzondering de grootste moordmachine in de geschiedenis is, met waarschijnlijk meer dan 250 miljoen doden tot gevolg. Mogelijk kan eenderde tot de helft van alle slachtoffers door slavernij of oorlog ooit [ !!! ] op het conto van de islam geschreven worden; en dit is slechts na een oppervlakkige bestudering.

Bedenk nu dat er heden ten dage 125 miljoen vrouwen rondlopen die genitaal gemutileerd zijn voor de eer van islam. Ondank wat goedpraters je proberen wijs te maken, komt die praktijk bijna geheel en alleen voor in islamitische gebieden.

Nieuwe informatie vanuit Iraaks Koerdistan duidt op de mogelijkheid dat het probleem prangender is in het Midden-Oosten dan voorheen werd aangenomen en veel meer religie-gebonden is dan veel Westerse academici (willen) toegeven. – “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Ooit werd gedacht dat het probleem zich concentreerde in Afrika, maar het komt overal voor waar islam voorkomt.

Er zijn aanwijzingen dat FGM een probleem van endemische proporties is  in het arabische Midden-Oosten. Hosken, onder andere, geeft aan dat traditioneel alle vrouwen in de Perzische Golf gemutileerd worden. Arabische overheden weigeren het probleem te adresseren. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Bedenk dat dit al 1400 jaar gaande is, en opgelegd werd aan een bevolking die voorheen christelijk of ongelovig was.

Vrouwelijke genitale verminking wordt op grote schaal uitgeoefend in islamitisch Indonesië en breidt zich uit.

In plaats van af te nemen, escaleert het probleem van vrouwelijke genitale verminking in Indonesië. De massale ceremonies in Bandung worden elk jaar groter en populairder. — Guardian

De verschrikte Britse auteur van The Guardian is nog steeds onder de zinsbegoocheling dat islam vrouwelijke genitale mutilatie niet steunt, terwijl het tegenwoordig vaststaat dat FGM een islamitische kernwaarde is. islamitische vrouwen zijn gehersenspoeld om hun eigen misbruik te ondersteunen.

Abu Sahlieh citeerde mohammed toen hij zei: “besnijdenis is een soenna (traditie) voor mannen en een eerbare daad voor vrouwen. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Welke andere tirannie doet dit?

In tegenstelling tot de 20ste eeuwse despoten, wiens moordzucht uiteindelijk henzelf fataal werd, en hun levensduur verkortte, gedijt islam er op. Uiteindelijk, alhoewel langzamer, heeft islam meer vermoord en gemarteld dan enige andere ideologie, seculier of religieus. Anders dan seculiere tirannie, overleeft islam door zijn polygamie en seksueel roofdiergedrag, het reproduceert zichzelf en groeit.

Andere tirannieën zijn vreselijke infecties, die pijn doen, maar ze gaan uiteindelijk over. Islam is een langzame terminale kanker, die zich uitzaait, en alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Zijn methoden zijn arglistig, veelal onzichtbaar in het begin, voortgedreven door demografie. Net als bij kanker, is uitsnijden het enige recept voor genezing.

Originele artikel bij American Thinker:

http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html

Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, or Arab. He runs a website, http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk augustus 1, 2016, op Fubar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here