“Als gevolg van de aanbevelingen van de Joodse lobby, verwijderde de regering van de Young-Turks in 1915 Armeniërs uit Anatolië. De economie van het land kwam aldus in handen van het Joodse kapitaal”. – Ekrem Bu?ra Ekinci in The Daily Sabah Turkish newspaper, 13 oktober 2017.

Johann von Bernstorff (Duitse ambassadeur); “De manier waarop het Armeense probleem werd opgelost was huiveringwekkend. Ik kan nog steeds de cynische uitdrukking van Talaat voor me zien, toen hij benadrukte dat de Armeense kwestie was opgelost.”[1]

Einar af Wirsén (Zweedse diplomaat) “Toen ik hem bleef lastigvallen over de Armeense kwestie, zei hij ooit met een glimlach: Wat wil je in hemelsnaam? De zaak is geregeld, er zijn geen Armeniërs meer”.[2]

Henry Morgenthau (Amerikaans ambassadeur (hij was Joods); “Wat voor misdaden de meest perverse instincten van de menselijke geest ook kunnen bedenken, en welke verfijningen van vervolging en onrechtvaardigheid de meest gedegradeerde verbeeldingskracht ook mag bedenken, het is de dagelijkse tegenslag geworden van deze toegewijde mensen. Ik ben ervan overtuigd dat de hele geschiedenis van de mensheid niet zo’n afschuwelijke episode als deze bevat. De grote moordpartijen en vervolgingen uit het verleden lijken bijna onbeduidend in vergelijking met het lijden van het Armeense ras in 1915”.[3]

Op 30 mei 1915 vaardigde Talaat Pasja de Tehcir-wet uit, die op papier een veiligheidsmaatregel van de Turken was om een Russisch-Armeense opstand te voorkomen door de onderdanen van Armenië onder dwang te verhuizen naar Mesopotamië en Syrië.[4] Dit was het verhaal dat de Young-Turks de wereld vertelden om elke afkeuring van het publiek of buitenlands verzet te vermijden en te minimaliseren. De verhuizingen hielden in dat ontwapende Armeniërs onder dwang naar kampen in de binnenwoestijnen van Anatolië en Syrië werden gemarcheerd en deze kampen werden niet bevoorraad met de nodige voorraden om te overleven.[5] De eigendommen van deze mensen werden geconfisqueerd en verkocht aan nieuwkomers, de mannen werden vaak als eerste gedood, en de vrouwen werden vaak massaal tot slaaf gemaakt en verkracht.

De beschuldiging van een Russisch georiënteerde opstand werd gebruikt als rechtvaardiging en dekmantel. De Amerikaanse ambassadeur Henry Morgenthau maakte een verwoede opmerking;

“Heb je mijn 841 ontvangen? De deportatie van en excessen tegen vreedzame Armeniërs neemt toe en uit schrijnende berichten van ooggetuigen blijkt dat er een campagne van rassenvernietiging aan de gang is onder het mom van represailles tegen de rebellie.

Protesten en dreigementen zijn niet aanlokkelijk en zetten de Ottomaanse regering waarschijnlijk aan tot meer drastische maatregelen, omdat ze vastbesloten zijn om de verantwoordelijkheid te ontkennen voor hun absolute minachting voor capitulaties en ik geloof dat niets minder dan alleen werkelijke geweld dat de Verenigde Staten kennelijk niet kunnen uitoefenen toereikend is om de situatie op te lossen.”[6]

Een bekentenis wordt alleen als waardevol beschouwd als deze enkele ware en verifieerbare details bevat van het misdrijf waarvan de onderzoeker niet op de hoogte was. Deze regel van het strafrechtelijk onderzoek werd in acht genomen in de controversiële telegramtranscripties die in De memoires van Naim Bey zijn geschreven. [7]

Op 25 maart 1915, verklaart Talaat…: “Het is de plicht van ons allen om het nobele project om het bestaan van de Armeniërs te beëindigen, die al eeuwenlang een belemmering vormen voor de vooruitgang van de beschaving van het Rijk, op een zo breed mogelijke schaal te verwezenlijken”.[8]

Welke gebeurtenissen hebben geleid tot deze afschuwelijke genocide en de bijna-verwoesting van het Armeense volk en waarom is het Armeense volk belangrijk voor de Europese geschiedenis?

Is het gebeurd, of niet, en wie zat er achter?

Armeniërs zijn een etno-linguïstisch-religieuze groep die zich onderscheidt van de omringende buren. Ze hebben hun eigen kerk, de Armeense apostolische kerk, die werd gesticht in de 1ste eeuw CE, en in 301 CE de eerste tak van het christendom werd die een staatsgodsdienst werd. Ze hebben ook hun eigen alfabet en taal die als zelfstandige tak van de Indo-Europese taalfamilie geclassificeerd is. Het historische thuisland van de Armeniërs ligt ten noorden van de Vruchtbare Halve Maan, een regio die van groot belang is voor de moderne menselijke evolutie. Genetische en archeologische gegevens suggereren dat de boeren uit deze regio zich tijdens het neolithische Europa uitbreidden en dat er interactie was met bestaande jager-verzamelaars populaties.

Bovendien kan de ligging van Armenië belangrijk zijn geweest voor de verspreiding van de Indo-Europese talen, aangezien het land vermoedelijk het proto-Indo-Europese vaderland (Anatolië of de Pontische steppe) omvat of zich dicht bij het proto-Indo-Europese vaderland (Anatolië of de Pontische steppe) bevindt, van waaruit de Indo-Europeanen en hun cultuur zich verspreidden naar West-Europa, Centraal-Azië en India. [9]

De Holocaust van het Armeense volk stopte niet bij de grenzen van Turkije; de Osmaanse troepen waren op aandringen van de Young-Turks ook Perzië binnengevallen. Tijdens deze invasie werden zowel christelijke Armeniërs als Assyriërs afgeslacht. Ongeveer de helft van de Perzische christelijke Assyriërs en ongeveer vier vijfde van de christelijke Assyrische leiders werden in deze tijd vermoord door Turkse en Koerdische indringers.[10]

Twee maanden na de (grotendeels Joodse) bolsjewistische revolutie begon de nieuwe Russische regering de Russische troepen uit de Kaukasus terug te trekken. Dit trok de enige bondgenoot terug die de Armeniërs hadden en maakte dat hun overgebleven mensen met uitsterven werden bedreigd. Het laatste toevluchtsoord voor deze mensen was in die tijd het kleine, nog niet veroverde landje van het historische Armenië, dat rond de berg Ararat lag.[11]

De Ararat is van oudsher de door de christenen geaccepteerde locatie van Noach’s Ark in het boek Genesis. Armenië was het eerste christelijke land ter wereld. Het Armeens is de oudste Indo-Europese taal die sinds het uitsterven van zijn Indo-Europese voorgangers Anatolisch en Tocharisch is overgebleven. Het is moeilijk om de etnoculturele betekenis van deze gebeurtenis te overschatten die dreigde met de volledige uitroeiing van de meest voorouderlijke Indo-Europese sprekers en ook de meest voorouderlijke christenen. Een groot deel van de Armeense hooglanden ging verloren; West-Armenië werd door de indringers omgedoopt tot “Oost-Anatolië”. Toen de overlevenden en vluchtelingen zich in Kaukasus concentreerden, dreigde de aanstaande invasie de volledige vernietiging van de Armeniërs.

De christelijke leider katholiek Gevorg V beval de kerkklokken zes dagen lang te luiden terwijl alle Armeense volksklassen werden opgeroepen om de wapens op te nemen met de vrouwen en kinderen die de voorraden klaarmaakten en alle overlevenden van de natie zich voorbereidden op een totale oorlog.[12] De voorzitter van de Armeense Assemblee verklaarde: “Als we ten ondergaan, laten we dan ten ondergaan met eer”.[13]

In de veldslagen van Sardarabad, naast Abaran en Karakilisa, slaagden de Armeniërs die in de minderheid waren, erin om de kansen te keren en de Turkse indringers te bestrijden. Historicus Christopher Walker merkte op dat met een verlies in Sardarabad “het heel goed mogelijk geweest zou zijn dat het woord Armenië voortaan alleen nog maar een antieke geografische term zou hebben betekend.”[14].

De holocaust van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk resulteerde volgens de meeste schattingen in 1,5 miljoen Armeniërs die uitgeroeid werden van de 2 miljoen.

De geschiedenis van Armenië is verweven met die van Europa en Rusland in het bijzonder. Rusland had over het algemeen een Armeense aanwezigheid doorheen zijn geschiedenis, maar na de Russisch-Perzische oorlogen in 1828 heeft Rusland delen van de historische Armeense natie geannexeerd. Sinds die tijd verdedigt Rusland over het algemeen de rechten van christelijke minderheden in de Ottomaanse landen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov is misschien wel het meest zichtbare voorbeeld van een Russisch Armeniër, aangezien hij geboren is uit een Armeense vader.

Maar de Armeniërs waren voor het grootste deel ook zeer goed geïntegreerd in het rijk. Vroeger werden de Armeniërs de “trouwe gierst” genoemd.[15] De kansen van de Armeniërs in de regio waren met de overgang van de Griekse Byzantijnse overheersing naar de Ottomaanse overheersing aantoonbaar toegenomen. De Armeense dorpen hadden van oudsher ook een hoge mate van autonomie. Elk soort separatistisch nationalisme leek niet levensvatbaar en de belangrijkste Armeense conflicten met de Osmaanse moslims waren gebaseerd op regionale autonomie en bescherming tegen bandieten. De belangrijkste Armeense politieke organisaties die in het openbaar protesteerden waren voorstanders van autonomie, zoals de Kum Kapu-demonstratie van 1890.[16] Deze verzoeken waren zeer redelijk, omdat de Armeniërs te lijden hadden gehad onder verschillende aanvallen en moorden van moslim-Koerden en andere bandieten die door de sharia-wetten van de Osmaanse keizerrijken de juridische superioriteit voor de rechtbank in handen hadden.

De geografische geschiedenis van de Armeniërs is onbetwist in tegenstelling tot die van de Koerdische bandieten:

De Armeense kwestie, een verhaal in zeven kaarten

In deze tijd probeerde sultan Abdul Hamid II van het label “zieke man van Europa” af te komen dat zijn falende Osmaanse Rijk had door een modernisering van het Rijk te stimuleren, wat een sterkere en meer gecentraliseerde rol van de overheid in burgerzaken vereiste. Abdul Hamid II werd in de Britse pers aangevallen als de “Rode Sultan” voor verschillende wreedheden tegen minderheden zoals de Armeniërs en was in alle opzichten het perfecte archetype van een Tiran.[17]

De Young-Turks die hem daarentegen ten val wilden brengen, waren revolutionairen. Zij riepen hun slogans van “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet”, geïnspireerd door de Franse “Liberté, égalité, fraternité”, wat “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap” betekent. De Turkse etniciteit wordt vaak beschreven als een “smeltkroes” van alle Anatolische volkeren, variërend van de genenpoelen van de Balkan, Anatolië en delen van Azië.[18] De Young-Turks waren ook rationalisten die een materialistische ideologieën volgden, zoals positivisme, die zij voorrang gaven boven religie; de Islamitische autoriteiten van de Ulama hekelden hen daarom zelfs dat ze “de Islam veranderden in een andere gedaante en het creëren van een nieuwe religie, terwijl zij het Islam noemden.”[19]

Het Ottomaanse Rijk was historisch gezien een plaats waar joden konden leven zonder angst voor vervolging volgens een van de op Erdogan afgestemde kranten de Daily Sabah.[20]

Joden konden zelfs moslimslaven houden in het Ottomaanse Rijk, al waren de meeste slavinnen die ze hielden ‘blond, blank, en lang‘.

Deze tolerantie breidde zich inderdaad uit tot in het post-sultanistische tijdperk van de Young-Turks, omdat zoals de encyclopedie Judaica opmerkte dat verschillende zionistische groepen in 1908 hoop hadden op mogelijkheden om hun belangen te behartigen; “de afwezigheid van antisemitisme in Turkije maakte het idee [van vestiging in Palestina] mogelijk.”[21] Talaat stond met name erg open voor deze ideeën;

“Vier jaar later propageerde Talaat zelfs het fantastische idee van een ‘Moslim-Joodse Alliantie’. De Balkanoorlogen hadden het Ottomaanse Rijk financieel geruïneerd en Talaat, die na de militaire staatsgreep van januari 1913 een belangrijk lid van het regerende triumviraat van het CUP werd, verwachtte van de zionisten dat zij het rijk in verband brachten met de fabelachtige rijkdom van het ‘wereldse Jodendom’.[22]

Gezien deze achtergrond van het historisch pluralisme van het Rijk, naast het progressieve en seculiere motto van de nieuwe regering en haar bekende tolerantie ten opzichte van joodse minderheden, moet men zich afvragen hoe een genocide überhaupt mogelijk is geweest. Hoe kan zo’n progressieve regering een gruwelijke genocide plegen op veel van de inheemse christelijke bevolkingsgroepen van het Rijk?

Als we deze holocaust nader bekijken, stuiten we op veel verontrustende verschillen in de behandeling van deze minderheidsgroepen. Immers, bij de grote brand in Smyrna in 1922 werden de christelijke Armeense en christelijke Griekse delen van de stad verwoest, terwijl de joodse en Turkse delen van de stad dat niet werden.[23] In 1918, drie jaar na het aannemen van de Tehcir-wet, legde Talaat Pasha een Turkse Balfour-verklaring af die gelijkstaat aan steun voor de vestiging van het joodse Palestina.[24] Het is duidelijk een vreemde vorm van nationalisme waarmee de westerse wereld niet vertrouwd is wanneer de joodse minderheden gespaard worden.

De Armeense Holocaust was niet alleen onverwacht door de slachtoffers, maar wordt tot op de dag van vandaag nog steeds ontkend door de daderstaat Turkije. En tot voor kort was de uitvoering van de genocide zelf alleen bekend bij derde waarnemers, waarbij de staat Turkije beweerde dat de genocide slechts een burgeroorlog was. Het enige directe bewijs van opzettelijke genocide waren de vertaalde telegrammen die in 1921 waren gepubliceerd, The Memoirs of Naim Bey, waarbij al veel van het historische bronmateriaal (telegrammen) verloren was.

In oktober 2016 vond Prof. Taner Akçam echter gearchiveerde Ottomaanse telegrammen die de legitimiteit van verschillende gebeurtenissen uit The Memoirs of Naim Bey bevestigden en die bevestigden dat ze niet louter verzinsels voor propaganda waren.[25]

Deze legitimiteit werd verder bevestigd toen de “smoking gun” van april 2017 werd ontdekt, een origineel telegram dat direct navraag deed naar de moord op Armeniërs. Het officiële telegram van de Young-Turks regering vraagt direct of de gedeporteerde Armeniërs worden vermoord of “alleen maar weggestuurd en gedeporteerd”.

“Worden de Armeniërs die gedeporteerd werden, geliquideerd? Worden de lastige personen die u heeft gemeld als verbannen en verdreven, geëlimineerd of alleen maar weggestuurd en gedeporteerd? Rapporteer alstublieft eerlijk”. [26]

Dit is een telegram met een Ottomaans briefpapier en met het Ottomaanse coderingssysteem dat door een Armeense katholieke priester, Krikor Guerguerian, is verworven. Hij bewaarde het bewijsmateriaal in een privé-archief waarin het door zijn neefje werd bewaard. De kwestie die opnieuw aan de orde wordt gesteld, heeft de conflicten tussen Turkije en de internationale gemeenschap heropend. Tijdens het Westerse progressief-linkse werelddrama over president Donald Trumps Holocaustherdenkingsverklaring van “11 miljoen”, heeft een boze en emotionele reactie van de Jewish Telegraph Agency een aantal zeer interessante bekentenissen over de geschiedenis van de Joodse Holocaust afgelegd.[27]

De “5 miljoen” heeft de holocausthistorici tot verdeeldheid gedreven sinds Wiesenthal het in de jaren zeventig te berde bracht. Wiesenthal vertelde de Washington Post in 1979: “Ik heb geprobeerd om met de Joodse leiders niet te praten over 6 miljoen Joodse doden, maar over 11 miljoen dode burgers, waaronder 6 miljoen Joden…”.

“Ik zei tegen hem: ‘Simon, je vertelt een leugen”, herinnerde Bauer zich in een interview dinsdag. Hij zei: “Soms moet je dat doen om de resultaten te krijgen voor dingen waarvan je denkt dat ze essentieel zijn”.

Bauer en andere historici die Wiesenthal kenden, zeiden dat de nazi-jager hen vertelde dat hij het getal van 5 miljoen zorgvuldig koos: Hij wilde een aantal dat groot genoeg was om de aandacht te trekken van niet-Joden die anders misschien niet om Joods lijden zouden geven, maar niet groter dan het werkelijke aantal Joden dat tijdens de Holocaust werd vermoord, 6 miljoen.

Met het pas hernieuwd geopende internationale drama van de Armeense Holocaust, dat de Turkse regering ontkent, kunnen we een aantal interessante verklaringen vinden voor het ontstaan van de Young-Turks revolutie. In Thessaloniki brak de Young-Turks revolutie uit. Thessaloniki was in die tijd de grootste joodse stad ter wereld met meer dan de helft van de bevolking. Volgens een prominente Turkse krant in een zeer recent artikel op 13 oktober 2017; [28]

“De belangrijkste financier en mentor van het Comité van Unie en Vooruitgang (CUP), dat in 1908 de regering overnam, was een joodse bankier van Italiaanse afkomst uit Thessalonili, Emmanuel Curasso. Toen de Grieken, die tot dan toe een geprivilegieerde status hadden gehad, in ongenade vielen na de massamoord van Constantinopel in 1821 op de Grieken, hoopten de Joden op een tweede kans.

Met hun kunstfaciliteiten verspreid over Anatolië kwamen Armeniërs echter als eerste aan de beurt dankzij hun kapitaaloverschot. Als gevolg van de aanbevelingen van de Joodse lobby heeft de regering van de Young-Turks in 1915 Armeniërs uit Anatolië verwijderd. De economie van het land werd dus in handen van het joodse kapitaal gehouden.

Curasso, die deel uitmaakte van het comité dat Abdülhamid II op de hoogte bracht van zijn onttroning, was de nauwste vertrouweling van Talaat Pasja, de verantwoordelijke voor de deportatiewet. Toen Talaat Pasja in 1918 naar het buitenland ontsnapte, vertrouwde hij zijn hele nalatenschap toe aan Curasso. Om een actieve rol te spelen in de oprichting van de regering van Ankara, keert Curasso terug naar zijn vaderland voor zijn dood”.

De aantijgingen van de Armeense Holocaust die de in Erdogan-krant wordt ontkend zijn erg belangrijk en moeten grondig worden onderzocht, omdat deze beschuldigingen kunnen helpen om historische interacties tussen Joodse groepen en Europese / Christelijke groepen in een multiculturele omgeving bloot te leggen.

In zijn boek Banality of Indifference beweert Yair Auron dat de Joodse burgers van Turkije in die tijd apathisch waren voor de vermoorde Armeniërs. Met betrekking tot de houding van de Joden tegenover de Armeniërs schreef hij:

“Een lichte grimas op hun lippen, een korte hartelijke zucht, en niets meer dan dat. De Armeniërs zijn geen Joden en volgens de volkstraditie zijn de Armeniërs niet meer dan Amaleks! Amaleks? Wij zouden hen helpen? Wie? De Amaleks? De hemel verhoede het!”[29]

Tijdens de grote brand van 1922 in Smyrna, waarbij de Griekse en Armeense delen van de stad in brand werden gestoken terwijl de Turkse en Joodse stadsdelen gespaard bleven, beweerden de verslagen van de Joodse onderwijzers dat ofwel de Grieken ofwel de Armeniërs zelf de brand hadden gesticht.[30]

Deze apathische en afwijzende houding is zelfs aangetoond door de Joodse “Anti-defamation league” die in 2007 nog campagne voerde tegen de erkenning van de Armeense Holocaust door de Amerikaanse regeringen.

“Foxman erkende uiteindelijk de Armeense genocide in zijn opmerkingen. Het was een bemoedigende ontwikkeling, aangezien de enige formele verklaring van ADL over de genocide zodanig is geformuleerd dat de intentie die vereist is voor het vinden van genocide door de VN-genocideconventie daadwerkelijk wordt omzeild.”[31]

“Die verklaring, uitgegeven in 2007, zei dat de” gevolgen “van de Turkse massamoorden op Armeniërs” gelijkstonden “met genocide, wat impliceert dat het geen geplande uitroeiing was. Deze verklaring werd op grote schaal gecensureerd, maar oproepen voor een ondubbelzinnige bevestiging werden afgewezen door de ADL.”

Hierbij moet worden opgemerkt dat de Amerikaanse ambassadeur in Turkije Henry Morgenthau zelf een Jood was en al snel een van de felste voorstanders van erkenning van deze genocide werd, en zelfs een Amerikaanse interventie eiste om de Armeense slachtoffers te beschermen. Maar natuurlijk breken uitzonderingen de regel niet.

De wereld van na de Tweede Wereldoorlog heeft gediend om alle discussies over vooroordelen over nomadische etnische minderheidsgroepen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Het onderwerp is zeer goed bestudeerd met alle mogelijke etnische en politieke wortels onderzocht. Vooroordelen en onderdrukking van Indo-Europese nationaliteiten en hun cultuur of religieuze praktijken worden daarentegen niet breed besproken. Hoewel deze gebeurtenissen worden geminimaliseerd in de sociaal-academische sferen van de westerse wereld, zijn christofobie en eurofobie niet alleen historisch gezien gebeurd, maar blijven ze vandaag de dag nog steeds voorkomen.

Dit gebrek aan onderzoek naar dit soort vooroordelen is zeer problematisch voor de moderne “multiculturele wereld”, vooral omdat anti-Europese/Christelijke vooroordelen steeds duidelijker naar voren komen en genegeerd worden door de reguliere media/academische wereld.

Dit gebrek aan onderzoek moet adequaat worden aangepakt. De toekomst en het voortbestaan van de Europese christenheid hangt ervan af.


1   A., Bernstorff (2011). Memoirs of Count Bernstorff. Kessinger Publishing. ISBN 1-169-93525-7.

2   Avedian, Vahagn (21 May 2008). “The Armenian Genocide 1915: From a Neutral Small State’s Perspective: Sweden” (PDF). Uppsala University. Retrieved 17 June 2016.

3   Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Page 119, Blackmask Online

4   Akçam, Taner (2006). A Shameful Act. New York: Holt & Co. pp. 165, 186–187.

5   Mikaberidze, Alexander (2015). “Tehcir Law”. In Whitehorn, Alan. The Armenian Genocide: The Essential Reference Guide. ABC-CLIO. ISBN 1610696883.

6   http://origins.osu.edu/milestones/april-2015-armenian-genocide

7   https://er.anca.org/akcam-the-authenticity-of-the-naim-efendi-memoirs-and-talat-pasha-telegrams-2/

8   Naim Bey., . (1920). The memoirs of Naim Bey: Turkish official documents relating to the deportations and massacres of Armenians. London: Hodder and Stoughton.

9    http://www.armradio.am/en/2015/02/26/armenians-have-a-high-genetic-affinity-to-ancient-europeans-new-study-reveals/

10   Baumer, Church of the East, at 263. The Church of the East: An Illustrated History of Assyrian Christianity, Christoph Baumer, I.B. Tauris, 2006.

11   http://www.panarmenian.net/eng/details/179324/

12   Bobelian, Michael (2009). Children of Armenia: A Forgotten Genocide and the Century-long Struggle for Justice. New York: Simon & Schuster. p. 34. ISBN 1-4165-5725-3.

13   Akçam, T. (2006). A shameful act: The Armenian genocide and the question of Turkish responsibility. Macmillan.

14   Walker, Christopher J. (1990). Armenia The Survival of a Nation, 2nd ed. New York: St. Martin’s Press. pp. 254–255. ISBN 0-7099-0210-7.

15   Dadrian, Vahakn N. The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Oxford: Berghahn Books, 1995, p. 192. ISBN 1-57181-666-6

16   “Fighting In Constantinople.; The Armenian Patriarch Mobbed – Soldiers And Rioters Killed”. New York Times. 29 July 1890.

17  “Abdulhamid II | biography – Ottoman sultan”. Retrieved 2015-09-29.

18   The Ottoman Peoples and The End of Empire by Justin McCarthy (2007), p. 200-205

19   Hanio?lu, M. ?ükrü, The Political Ideas of the Young Turks.

20   http://archive.is/LHJkH

21   Roth, C. (Ed.). (1972). Encyclopaedia Judaica (Vol. 15). Encyclopaedia Judaica. P. 544

22   E. Karsh, Empires of the Sand: The Struggle for Mastery in the Middle East, 1789-1923.

23   Clogg, p. 98.

24   https://mosaicmagazine.com/picks/2017/12/the-ottoman-balfour-declaration/

25   http://archive.is/8gpWZ

26   http://archive.is/dzIvs

27   http://archive.is/ZINFw

28   http://archive.is/LHJkH

29   Ya’ir Oron, The Banality of Indifference:Zionism and the Armenian Genocide, Transaction Publishers, London, 2002, p.126.

30   The Post Magazine and Insurance Monitor, Volume 85, Issue 2 (1924), Buckley Press, [2] p. 2153

31   https://archive.is/WS7eA

Bron:


1 REACTIE

  1. Het zg uitverkoren volk heeft meer slachtoffers wereldwijd op zijn geweten, dan welk volk ook! Alleen worden hun wandaden gebagetaliseerd, alleen hun zijn slachtoffer! Ze proberen nu weer Europa op hun laffe achterbakse manier te veroveren en een comunistische wereld dictatuur te scheppen! Pas voor ze op ze zijn levensgevaarlijk en zeer schadelijk voor ons! Ze gebruiken hier de moslims voor hun doel, het westen te vernietigen! Hun blijven op schtergrond en stoppen geld in linkse clubjes om de mensen tegen elkaar uit te spelen. Trap er niet in, dat is al eeuwenlang hun tactiek en leer die herkennen! Herken je vijand!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here