Polen wordt vaak het eerste slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog genoemd – binnengevallen en verdeeld door Hitler en Stalin in 1939, terwijl het juist Polen was dat de oorlog uitlokte.

Bijna vergeten is het schokkende feit dat Polen, slechts enkele maanden voordat Hitler Polen binnenviel, zich bij Hitler aansloot om Tsjecho-Slowakije in tweeën te splitsen!

Daladier, de Franse premier, vertelde de Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk dat “hij hoopte lang genoeg te leven om Polen te betalen voor haar aasgierhouding in de crisis dat hij een nieuwe partitie [van Polen] voor zou kunnen stellen”. De Sovjet-Unie was zo vijandig tegenover Polen over München dat er een reëel vooruitzicht was dat er een oorlog tussen de twee staten zou kunnen uitbreken, los van het bredere conflict over Tsjechoslowakije. De Sovjetpremier, Molotov, hekelde de Polen als “Hitlers jakhalzen”.

Volgens de Illustrated World War II Encyclopedia mobiliseerde Hitler in mei 1938 zijn leger om het Duitstalige Sudetenland van Tsjecho-Slowakije te annexeren — maar stopte toen Groot-Brittannië, Frankrijk en Stalins Sovjet-Unie oorlog dreigden als hij dat deed. Hitler trok zich terug, maar hij liet de zaak niet rusten.

Op dit kaartje (bovenste) zie je vrij duidelijk wat de Duitstalige gebieden in Tsjechië waren.

Dat komt grotendeels overeen met wat het Sudetenland is. Alle opgewonden gekkies die schreeuwen dat Hitler de hele wereld wilde veroveren weten niet waar ze het over hebben. Hij wilde dat Duitsers die na Versailles buiten Duitsland leefden in vrede konden leven, en dat kon niet in Polen en Tsjechië omdat Duitsers daar verdreven, onteigend en vervolgd werden. Vergeet niet dat Duitsland bijna een derde van zijn grondgebied verloor na WW-I, maar dat daar nog wel steeds Duitsers woonden.

Op 15 september bracht de Britse premier Neville Chamberlain een bezoek aan Hitler om een “vreedzame oplossing” voor de kwestie Sudetenland te bespreken. In een vervolgvergadering op 22 september stemde Chamberlain ermee in Hitler toe te staan de regio Sudetenland te annexeren.

Maar Hitler was niet tevreden. Hij wilde dat Duitse troepen onmiddellijk het Sudetenland binnen zouden kunnen gaan – iets wat Chamberlain weigerde toe te staan. Met het oog op de naderende oorlog, mobiliseerde het Tsjechoslowaakse leger zich op 23 september om zich te verdedigen tegen nazi-Duitsland.

Polen maakte toen zijn move.

Op 27 september, wanneer men ziet dat Tsjecho-Slowakije in een moeilijke situatie verkeert met nazi-troepen die klaar staan om binnen te vallen, stelt Polen een ultimatum en eist dat Tsjecho-Slowakije zijn Tesin-district (Teschen) overdraagt.

Twee dagen later, op 29 september, ondertekenen Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië het Akkoord van München. Hitler kon daardoor het Sudetenland krijgen in ruil voor zijn instemming met het “garanderen” van de grenzen van Tsjecho-Slowakije — maar pas nadat Polen en Hongarije hun deel hadden genomen!

Groot-Brittannië en Frankrijk hebben niet alleen Tsjecho-Slowakije aan Hitler verkocht — maar ook aan Polen en Hongarije!

Net na WW-I hadden Polen en Tsjechen ook al tegen elkaar gevochten in de straten van Teschen. Teschen was tot die tijd onderdeel geweest van Oostenrijk-Hongarije (O-H), en dat was een multi-etnische- en multi-religieuze staat.  De bevolking van Teschen bestond grofweg uit 40% Duitsers, 40% Polen, 10% Joden, en 5% Tsjechen, een ruime meerderheid katholieken en 20% protestanten. Dat was geen probleem in het multi-etni-multi-reli O-H, maar werd het wel toen het Tsjechisch grensgebied met Polen werd, nadat O-H bij Versailles afgeschaft was. Teschen was rijk aan kolen en de belangrijkste Oost-West treinverbinding van Tsjecho-Slowakije liep door Zaolzie, één van de andere delen die Polen innam.

Het verkoopverdrag van Teschen staat in artikel 1 van Chamberlain’s München-akkoord:

“As Article 1 of the agreement put it, ‘when the question of the Polish and Hungarian minorities in Czechoslovakia has been settled, Germany and Italy will each give a similar guarantee to Czechoslovakia’.

Poland had been first to share in the spoils.  After an ultimatum from Warsaw on September 27, 1938, Czechoslovakia had ceded to Poland the district of Tesin (Teschen) — an area of some 625 square miles with a population of 230,000 people.”

Na de ondertekening van de Overeenkomst van München vloog Chamberlain terug naar Groot-Brittannië en verklaarde dat de Overeenkomst “peace in our time!” betekende. Maar dat was niet zo.

Polen nam eerst zijn stuk Tsjecho-Slowakije. Toen hielp Hongarije zichzelf aan een deel van Tsjecho-Slowakije’s Sub-Karpatische Ruthenia regio. Hongarije zei dat het van hen was gestolen na de Eerste Wereldoorlog door het Verdrag van Trianon van 1920.

En toen pas nam Duitsland Sudetenland in.


Dit artikel verscheen oorspronkelijk april 12, 2019, op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here