De heimelijke alliantie tussen het Koninkrijk Saudi-Arabië en Israël mag geen enkele student van het Britse imperialisme verbazen. Het probleem is dat de studie van het Britse imperialisme weinig studenten heeft. Men kan inderdaad elke undergraduate of postgraduate Britse universiteitsprospectus raadplegen en zelden een module vinden in een politieke graad over het Britse Rijk, laat staan een specifieke graad of mastergraad. Als de Europese leider van de imperialistische slachting in de vier jaar tussen 1914 en 1918 uw hersencellen kietelt, is het natuurlijk niet zo moeilijk om een geschikte instelling te vinden om dit onderwerp te onderwijzen, maar als u zich wilt verdiepen in de manier waarop en de reden waarom het Britse Rijk bijna vierhonderd jaar lang een oorlog tegen de mensheid heeft gevoerd, dan bent u in dit streven praktisch op uzelf aangewezen. Men moet toegeven, dat dit vanuit het perspectief van het Britse establishment een formidabele en opmerkelijke prestatie is.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs zou de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Ali al-Naimi, eind 2014 hebben gezegd: “Zijne Majesteit Koning Abdullah is altijd een model geweest voor goede betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en andere staten en de Joodse staat is geen uitzondering”. Onlangs uitte Abdullah’s opvolger, King Salman, soortgelijke zorgen als Israël over de groeiende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran over het nucleaire programma van laatstgenoemde (2015 – P). Dit bracht sommigen ertoe te melden dat Israël en KSA een “verenigd front” vormden in hun verzet tegen de nucleaire deal. Dit was niet de eerste keer dat de zionisten en de Saoedi’s zich in dezelfde hoek bevonden bij het omgaan met een vermeende gemeenschappelijke vijand. In Noord-Jemen financierden de Saoedi’s in de jaren zestig een door de Britse imperialisten geleide huurlingencampagne tegen de revolutionaire republikeinen die het gezag hadden overgenomen na de omverwerping van de autoritaire Imam. Het Egypte van Gamal Abdul-Nasser steunde de republikeinen met militaire middelen, terwijl de Britten de Saoediërs ertoe aanzetten om de restanten van de aanhangers van de Imam te financieren en te bewapenen. Verder organiseerden de Britten dat de Israëli’s 14 keer wapens dropten voor de Britse proxies in Noord-Jemen. De Britten brachten, in feite, militair maar heimelijk, de zionisten en Saoedi’s bijeen in het noorden van Jemen 1960 tegen hun gemeenschappelijke vijand.

Maar, zoals deze auteur al eerder heeft geschreven, moet men terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw om de oorsprong van deze informele en indirecte alliantie tussen Saoedi-Arabië en Israël ten volle te begrijpen. Een verhelderende studie van Dr. Askar H. al-Enazy, getiteld The Creation of Saudi Arabia: Ibn Saud en British Imperial Policy, 1914-1927, heeft verder en op unieke wijze elke student van het Britse Imperialisme primair bewijs geleverd over de oorsprong van deze alliantie. Deze studie van Dr. Enazy beïnvloedt het volgende stuk. De nederlaag van het Ottomaanse Rijk door het Britse imperialisme in de Eerste Wereldoorlog had drie verschillende autoriteiten op het Arabisch schiereiland achtergelaten: Sharif van Hijaz: Hussain bin Ali van Hijaz (in het westen), Ibn Rashid van Ha’il (in het noorden) en Emir Ibn Saud van Najd (in het oosten) en zijn religieus-fanatieke volgelingen, de Wahabis.

Ibn Saud was al vroeg begin januari 1915 aan de zijde van de Britten de oorlog ingegaan, maar werd snel verslagen en zijn Britse handler, William Shakespear, werd gedood door Ibn Rashid, de bondgenoot van het Ottomaanse rijk. Deze nederlaag bemoeilijkte Ibn Saud’s nut voor het Rijk aanzienlijk en liet hem een jaar lang militair verlamd achter.[1] De Sharif droeg het meest bij aan de nederlaag van het Osmaanse Rijk door van loyaliteit te veranderen en de zogenaamde ‘Arabische Opstand’ in juni 1916 te leiden, die de Turkse aanwezigheid uit Arabië verdreef. Hij was ervan overtuigd dat hij zijn standpunt volledig moest wijzigen omdat de Britten hem er sterk toe hadden aangezet om, via correspondentie met Henry McMahon, de Britse Hoge Commissaris in Egypte, te geloven dat met de nederlaag van de Turken een verenigd Arabisch land van Gaza tot aan de Perzische Golf zou worden gevestigd. De brieven tussen Sharif Hussain en Henry McMahon staan bekend als de McMahon-Hussain Correspondentie.

Het is begrijpelijk dat de Sharif, zodra de oorlog eindigde, de Britten aan hun oorlogsbeloften wilde houden, of wat hij zag als hun oorlogstijdbeloften, zoals blijkt uit de bovengenoemde correspondentie. De Britten daarentegen wilden dat de Sharif de nieuwe realiteit van het Imperium accepteerde, namelijk een verdeling van de Arabische wereld tussen hen en de Fransen (Sykes-Picot-akkoord) en de uitvoering van de Verklaring van Balfour, die “een staat van het Joodse volk” in Palestina garandeerde door kolonisatie met Europese Joden. Deze nieuwe realiteit was vervat in het Britse geschreven Anglo-Hijaz-verdrag, dat de Sharif absoluut niet wilde ondertekenen[2]. De opstand van 1916 tegen de Turken werd immers de ‘Arabische opstand’ genoemd, niet de ‘Hijazi-revolte’.

Eigenlijk liet de Sharif weten dat hij Palestina nooit zou verkopen aan de Balfour-verklaring van het Rijk; hij zou nooit instemmen met de oprichting van het Zionisme in Palestina of de nieuwe willekeurige grenzen accepteren die door Britse en Franse imperialisten in Arabië werden getrokken. De Britten van hun kant begonnen hem te betitelen als een ‘obstructeur’, een ‘lastpost’ met een ‘recalcitrante’ houding.

De Britten lieten de Sharif weten dat zij bereid waren drastische maatregelen te nemen om zijn goedkeuring van de nieuwe realiteit te bewerkstelligen, ongeacht de dienst die hij hen tijdens de oorlog had bewezen. Na de Conferentie van Caïro in maart 1921, waar de nieuwe koloniale secretaris Winston Churchill alle Britse agenten in het Midden-Oosten ontmoette, werd T.E. Lawrence (d.w.z. van Arabië) gestuurd om de Sharif te ontmoeten om hem om te kopen en te intimideren om het Britse zionistische koloniale project in Palestina te aanvaarden. Aanvankelijk boden Lawrence en het Rijk 80.000 roepies aan.[3] De Sharif verwierp het zonder meer. Lawrence bood hem vervolgens een jaarlijkse betaling van £100.000.[4] De Sharif weigerde een compromis te sluiten en Palestina te verkopen aan het Britse zionisme.

Toen financiële omkoping de Sharif niet kon overtuigen, bedreigde Lawrence hem met een overname door Ibn Saud. Lawrence beweerde dat “politiek en militair gezien, het voortbestaan van Hijaz als een levensvatbaar onafhankelijk Hasjemitisch koninkrijk volledig afhankelijk was van de politieke wil van Groot-Brittannië, dat de middelen had om zijn heerschappij in de regio te beschermen en te handhaven”. 5] Tussen de onderhandelingen met de Sharif door maakte Lawrence de tijd vrij om andere leiders op het Arabisch schiereiland te bezoeken en deelde hij hen mee dat als ze de Britse lijn niet volgden en geen bondgenootschap met de Sharif vermijdden, het Imperium Ibn Saud en zijn wahabi’s, die toch op Brits ‘wenken afroepbaar’ zijn, zou ontketenen. 6].

Tegelijkertijd reisde Churchill na de conferentie naar Jeruzalem en ontmoette daar de zoon van de Sharif, Abdullah, die de heerser, “Emir”, was geworden van een nieuw gebied genaamd “TransJordanië”. Churchill deelde Abdullah mee dat hij “zijn vader moest overhalen om “zijn vader te overtuigen het Palestina-mandaat te aanvaarden en een verdrag met een dergelijke strekking te ondertekenen”, zo niet “zouden de Britten Ibn Saud ontketenen tegen Hijaz”[7] In de tussentijd waren de Britten van plan om Ibn Saud los te laten op de heerser van Ha’il, Ibn Rashid.

Ibn Rashid had alle ouvertures van het Britse Rijk die hem via Ibn Saud werden aangeboden om een van hun marionetten te worden afgewezen.[8] Meer nog, Ibn Rashid breidde in de zomer van 1920 zijn grondgebied uit naar het noorden tot de nieuwe gemandateerde Palestijnse grens en tot de grenzen van Irak. De Britten werden bezorgd dat er een bondgenootschap zou kunnen ontstaan tussen Ibn Rashid, die het noordelijke deel van het schiereiland controleerde, en de Sharif, die het westelijke deel controleerde. Meer nog, het Rijk wilde de landwegen tussen de Palestijnse havens aan de Middellandse Zee en de Perzische Golf onder het bewind van een bevriende partij. Op de Conferentie van Caïro kwam Churchill met een officier van het Rijk, Sir Percy Cox, overeen dat “Ibn Saud ‘de kans zou moeten krijgen om de Ha’il te bezetten'[9]. Tegen het einde van 1920 gaven de Britten Ibn Saud “een maandelijkse” beurs van £ 10.000 in goud, bovenop zijn maandelijkse subsidie. Hij ontving ook overvloedige wapenleveranties, met in totaal meer dan 10.000 geweren, naast de kritische belegeringswerktuigen en vier stuks veldgeschut “met Brits-Indiase instructeurs”. [10] Uiteindelijk, in september 1921, lieten de Britten Ibn Saud los gaan op Ha’il dat zich in november 1921 officieel overgaf. Na deze overwinning schonken de Britten Ibn Saud een nieuwe titel. Hij zou niet langer “Emir of Najd and Chief of its Tribes” zijn, maar “Sultan of Najd and its Dependencies”. Ha’il was opgelost in een afhankelijkheid van de sultan van Najd, de sultan van het Rijk.

Als het Rijk dacht dat de Sharif, met Ibn Saud nu aan zijn grens en tot de tanden bewapend door de Britten, eindelijk vatbaarder zou worden voor de deling van Arabië en het Britse zionistische koloniale project in Palestina, dan hadden ze hem niet goed begrepen. Een nieuwe gespreksronde tussen Abdulla’s zoon, die namens zijn vader in Transjordanië en het Rijk optrad, resulteerde in een ontwerpverdrag dat het zionisme aanvaardde. Toen het aan de Sharif werd overhandigd met een begeleidende brief van zijn zoon met het verzoek om “de realiteit te aanvaarden”, nam hij niet eens de moeite om het verdrag te lezen en in plaats daarvan stelde hij zelf een ontwerpverdrag op waarin hij de nieuwe verdeeldheid in Arabië en de Balfour-verklaring verwierp en stuurde het naar Londen om het te laten bekrachtigen! [11]

Sinds 1919 hadden de Britten de subsidie van Hussain (Sharif) geleidelijk verlaagd tot het niveau waarop ze deze aan het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw helemaal hadden stopgezet, terwijl ze tegelijkertijd tot het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw doorgingen met het subsidiëren van Ibn Saud [12]. Na nog eens drie onderhandelingsrondes in Amman en Londen werd het het Rijk duidelijk dat Hussain Palestina nooit zou afstaan aan het zionistische project van Groot-Brittannië of de nieuwe verdeeldheid van Arabische landen zou accepteren [13]. In maart 1923 deelden de Britten aan Ibn Saud mee dat ze zijn subsidie ook zouden stopzetten, maar niet zonder hem vooraf een ‘subsidie’ van £50.000 te geven, wat neerkwam op een jaar subsidie [14].

In maart 1924, een jaar nadat de Britten de ‘subsidie’ aan Ibn Saud hadden toegekend, kondigde het Imperium aan dat het alle besprekingen met Sharif Hussain had beëindigd om tot een akkoord te komen[15]. Binnen enkele weken begonnen de strijdkrachten van Ibn Saud en zijn Wahabitische volgelingen met het uitvoeren van wat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Curzon, de “laatste schop” naar Sharif Hussain noemde, en vielen zij het gebied van de Hijazi’s aan.[16] In september 1924 had Ibn Saud de zomerhoofdstad van Sharif Hussain, Ta’if, in zijn greep. Het Imperium schreef vervolgens aan de zonen van Sharif, die de koninkrijken in Irak en Transjordan hadden gekregen om geen hulp te verlenen aan hun belegerde vader of in diplomatieke termen werden zij geïnformeerd “om geen gehoor te geven aan inmenging in de Hedjaz”. [17] In Ta’if pleegden Ibn Saud’s Wahabi’s hun gebruikelijke bloedbaden, waarbij ze vrouwen en kinderen afslachtten, moskeeën binnengingen en traditionele islamitische geleerden vermoordden.[18] Ze veroverden de heiligste plaats in de Islam, Mekka, midden oktober 1924. Sharif Hussain werd gedwongen af te treden en ging in ballingschap naar de Hijazi-haven Akaba. Hij werd als vorst vervangen door zijn zoon Ali die van Jeddah zijn regeringsbasis maakte. Terwijl Ibn Saud de rest van Hijaz belegerde, vonden de Britten het tijd om te beginnen met de integratie van de noordelijke Hijazi-haven Akaba in Transjordanië. Uit vrees dat Sharif Hussain Akaba zou kunnen gebruiken als basis om Arabieren te verzamelen tegen Ibn Saud, liet het Imperium in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij Akaba moest verlaten of Ibn Saud zou de haven aanvallen. Sharif Hussain van zijn kant liet weten dat hij;

“nooit de mandaten over de Arabische landen had erkend en nog steeds protesteerde tegen de Britse regering die van Palestina een nationaal thuis voor de Joden had gemaakt.”[19].

Sharif Hussain werd uit Akaba, een haven die hij tijdens de ‘Arabische opstand’ van het Ottomaanse rijk had bevrijd, verdreven op 18 juni 1925 en weggevoerd op de HMS Cornflower.

Ibn Saud was zijn belegering van Jeddah begonnen in januari 1925 en de stad gaf zich uiteindelijk over in december 1925, waardoor er een einde kwam aan meer dan 1000 jaar heerschappij van de nakomelingen van de profeet Mohammed. De Britten erkenden Ibn Saud officieel als de nieuwe Koning van Hijaz in februari 1926. Binnen enkele weken volgden andere Europese machten dit voorbeeld. De nieuwe verenigde Wahabi-staat werd in 1932 door het Rijk omgevormd tot het “Koninkrijk Saudi-Arabië” (KSA). Een zekere George Rendel, een officier die op de afdeling van het Midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen werkte, eiste de eer op voor de nieuwe naam.

Op propagandistisch vlak dienden de Britten de Wahabi overname van Hijaz op drie fronten. Ten eerste hebben zij de invasie van de Hijaz door Ibn Saud geportretteerd en beargumenteerd, als eerder gemotiveerd door religieus fanatisme dan door de geopolitieke overwegingen van het Britse imperialisme.[20] Dit bedrog wordt tot op de dag van vandaag volgehouden, het meest recentelijk in Adam Curtis’ veelgeprezen BBC-documentaire “Bitter Lake”, waarin hij stelt dat de “felle intolerante visie van het wahhabisme” de “bedoeïenen” ertoe heeft aangezet om Saoedi-Arabië te creëren[21] Ten tweede hebben de Britten Ibn Saud’s Wahhabi-fanaten afgeschilderd als een goedaardige en verkeerd begrepen kracht die alleen maar de Islam terug wilde brengen naar zijn zuiverste vorm.[22] Tot op de dag van vandaag worden deze islamitische jihadi’s op de meest welwillende wijze in beeld gebracht wanneer hun gewapende opstanden worden gesteund door Groot-Brittannië en het Westen, zoals in Afghanistan in de jaren tachtig of in het huidige Syrië, waar ze in de westerse media als “gematigde rebellen” worden aangeduid. Ten derde beschrijven Britse historici Ibn Saud als een onafhankelijke kracht en niet als een Brits instrument dat gebruikt werd om iedereen die als nutteloos voor de imperiale eisen werd beschouwd, uit de weg te ruimen. Professor Eugene Rogan’s recente studie over de geschiedenis van de Arabieren beweert bijvoorbeeld dat “Ibn Saud geen interesse had om het Osmaanse Rijk te bestrijden”. Dit is verre van nauwkeurig, want Ibn Saud sloot zich in 1915 aan bij de oorlog. Hij beweert verder oneerlijk dat Ibn Saud alleen geïnteresseerd was in het bevorderen van “zijn eigen doelstellingen”, die toevallig altijd goed overeenkwamen met die van het Britse Rijk[23].

Een van de meest over het hoofd geziene aspecten van de Balfour-verklaring is tot slot de toezegging van het Britse Rijk om “zich tot het uiterste in te spannen om de oprichting van “een nationaal tehuis voor het Joodse volk “te bewerkstelligen”. Het is duidelijk dat veel naties in de wereld vandaag de dag door het Imperium zijn gecreëerd, maar wat de grenzen van Saudi-Arabië onderscheidt is dat de noordelijke en noordoostelijke grenzen van het Imperium het product zijn van het Imperium dat de oprichting van Israël mogelijk maakte. De ontbinding van de twee Arabische sjeikhdoms van Ha’il en Hijaz door Ibn Saud’s Wahabi’s is op zijn minst gebaseerd op de afwijzing van hun leiders om het zionistische project van het Britse Rijk in Palestina mogelijk te maken.

Het is dan ook heel duidelijk dat de drang van het Britse Rijk om het zionisme in Palestina op te leggen, is ingebed in het geografische DNA van het huidige Saudi-Arabië. Het is nog ironischer dat de twee heiligste plaatsen in de islam vandaag de dag worden geregeerd door de Saoedische clan en de Wahabi-leringen, omdat het Imperium in de jaren twintig van de vorige eeuw de basis legde voor het zionisme in Palestina. Tegenwoordig is het geen verrassing dat zowel Israël als Saoedi-Arabië graag militair ingrijpen aan de kant van “gematigde rebellen”, d.w.z. jihadi’s, in de huidige oorlog tegen Syrië, een land dat de zionistische kolonisatie van Palestina heimelijk en openlijk verwerpt.

Aangezien de Verenigde Staten, de ‘opvolger’ van het Britse Rijk bij de verdediging van de westerse belangen in het Midden-Oosten, steeds aarzelender wordt om zich militair in het Midden-Oosten te engageren, is het onvermijdelijk dat de twee naties die geworteld zijn in de Balfour-verklaring van het Rijk, Israël en Saoedi-Arabië, een steeds openlijker bondgenootschap zullen ontwikkelen om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen.


Notes

[1] Gary Troeller, “The Birth of Saudi Arabia” (London: Frank Cass, 1976) pg.91.

[2] Askar H. al-Enazy, “ The Creation of Saudi Arabia: Ibn Saud and British Imperial Policy, 1914-1927” (London: Routledge, 2010), pg. 105-106.

[3] ibid., pg. 109.

[4] ibid., pg.111.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid., pg 107.

[8] ibid., pg. 45-46 and pg.101-102.

[9] ibid., pg.104.

[10] ibid.

[11] ibid., pg. 113.

[12] ibid., pg.110 and Troeller, op. cit., pg.166.

[13] al-Enazy op cit., pg.112-125.

[14] al-Enazy, op. cit., pg.120.

[15] ibid., pg.129.

[16] ibid., pg. 106 and Troeller op. cit., 152.

[17] al-Enazy, op. cit., pg. 136 and Troeller op. cit., pg.219.

[18] David Howarth, “The Desert King: The Life of Ibn Saud” (London: Quartet Books, 1980), pg. 133 and Randall Baker, “King Husain and the Kingdom of Hejaz” (Cambridge: The Oleander Press, 1979), pg.201-202.

[19] Quoted in al-Enazy op. cit., pg. 144.

[20] ibid., pg. 138 and Troeller op. cit., pg. 216.

[21]In the original full length BBC iPlayer version this segment begins towards the end at 2 hrs 12 minutes 24 seconds.

[22] al-Enazy op. cit., pg. 153.

[23] Eugene Rogan, “The Arabs: A History”, (London: Penguin Books, 2009), pg.220.

Bron:

How Zionism helped create the Kingdom of Saudi Arabia

Dit is deel 1 in een korte serie over het ontstaan van het huidige koninkrijk Saoedi-Arabië:


Dit artikel verscheen oorspronkelijk mei 4, 2019 , op Fenixx

1 REACTIE

 1. De ware reden dat de westerse media en de CIA zich tegen Saudi Mohammed bin Salman keerden

  De strijdkrachten sluiten zich aan tegen de kroonprins van Saoedi-Arabië, geleid door elementen binnen de CIA en sterke spelers in de reguliere media. Maar wat is er echt achter deze verslechtering van de relatie en wat zijn de implicaties daarvan?
  Na de brutale moord op columnist Jamal Khashoggi in Washington Post lijken westerse media en verschillende entiteiten, waaronder de CIA, de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman (MBS) de rug toe te keren. Als reactie op het schandaal heeft de Guardian een video vrijgegeven waarvan de celebutante, Owen Jones, het onderschrift “Saudi-Arabië is een van de grootste bedreigingen op aarde. Tijd om te stoppen met het weerstaan ??van zijn walgelijke regime. ”

  The Guardian was niet de enige in zijn veroordeling. “Het is hoog tijd om Saoedische straffeloosheid te beëindigen”, schreef Hana Al-Khamri in Al-Jazeera. “Het is tijd voor Saoedi-Arabië om de waarheid over Jamal Khashoggi te vertellen”, stelde de Editorial Board van de Washington Post. Politico noemde het “de tragedie van Jamal Khashoggi.”

  Zelfs schimmige denktanks zoals de Council on Foreign Relations (CFR) en de Atlantic Council publiceerden artikelen waarin Saoedi-Arabië werd bekritiseerd na de dood van Khashoggi.

  Een aantal bedrijven begon zich terug te trekken uit Saoedisch geld na de dood van de journalist, waaronder ’s werelds grootste mediabedrijven zoals de New York Times, de hoofdredacteur Zanny Minton Beddoes van de econoom, Arianna Huffington, CNN, CNBC, de Financial Times, Bloomberg, CEO van Google Cloud, om er maar een paar te noemen.

  De CIA concludeerde dat MBS persoonlijk de dood van Khashoggi heeft bevolen en naar verluidt vrij open was in het verstrekken van deze beoordeling. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, nam ook de tijd om zijn zorgen uit te spreken over de bevestiging door Saudi-Arabië van de moord.

  Ten tijde van het schandaal ging de voormalige CIA-directeur John Brennan op MSNBC verder om te stellen dat de dood van Khashoggi de ondergang van MBS zou zijn. Verder heeft de Amerikaanse Senaat zojuist gestemd voor het beëindigen van de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Saoedi-Arabië in Jemen (een enigszins symbolische overwinning, hoewel dit een onderwerp is voor een ander artikel), maar het was niettemin een duidelijke steek in MBS persoonlijk.

  De enige persoon die leek door te gaan met het handhaven van Amerika’s onwankelbare steun voor MBS, zelfs nadat alle publiekelijk bewijs tegen MBS was geleverd, was de Amerikaanse president zelf. Dus na jaren van Jemen, het sponsoren van terreurgroepen in het Midden-Oosten, Azië, de Stille Oceaan en daarbuiten, waarom is het nu pas dat er oppositie is geweest tegen het leiderschap van Saoedi-Arabië? Laten we in gedachten houden dat westerse media jarenlang hebben geïnvesteerd in een zware PR-campagne om MBS te schilderen als een ‘hervormer’.

  Voormalige nationale veiligheidsadviseur onder Barack Obama’s tweede termijn, Susan Rice, schreef een artikel in de New York Times, waarin zij MBS een ‘partner’ noemde waarop we niet kunnen vertrouwen. ‘Rice concludeert dat MBS’ niet is en niet langer kan zijn ‘ gezien als een betrouwbare partner van de Verenigde Staten en onze bondgenoten. “Maar waarom is dit? Komt het doordat MBS verantwoordelijk is voor enkele van de meest flagrante mensenrechtenschendingen in zijn eigen koninkrijk en in Jemen? Komt dit door MBS-ondersteuning voor groepen als ISIS en Al-Qaida? Nee, volgens Rice zouden we “onze belangrijke relatie met het koninkrijk niet moeten scheuren, maar we moeten duidelijk maken dat het geen gewone gang van zaken kan zijn zolang Prins Mohammad onbeperkte macht blijft uitoefenen.”

  Men zal opmerken dat het laatste segment van het artikel van Rice vrijwel overeenkomt met het woord van voormalig CIA-directeur Brennan op MSNBC, woord voor woord, die verklaarde dat:

  “Ik denk dat dit uiteindelijk uitkomt. En het is erg belangrijk voor ons om de relaties met Saoedi-Arabië te onderhouden. En als het Mohammed bin Salman is die hier de kanker is, dan moeten we manieren kunnen vinden om de kanker te elimineren en vooruitgang te boeken met deze relatie die cruciaal is voor de regionale stabiliteit en onze nationale belangen. ‘

  In werkelijkheid is dit waarschijnlijk het probleem dat westerse media en regeringsadviseurs hebben opgepakt met MBS. Afgezien van het feit dat hij naar verluidt een enorme hand had in de brutale moord op een van hun eigen establishment-journalisten (naar verluidt zou Saudi-Arabië een andere journalist hebben gemarteld en vermoord, niet lang na Khashoggi, maar de westerse media waren griezelig stil over dit incident) MBS is niet tegen zijn roekeloze veronachtzaming van de mensenrechten. Met inzicht in de manier van denken van Rice, leren we eigenlijk dat als de VS MBS zouden straffen, hij zich waarschijnlijk “onverantwoordelijk zou gedragen om zijn onafhankelijkheid en exacte vergelding tegenover zijn vroegere westerse partners aan te tonen.”

  Zie je, het probleem met MBS is niet dat hij een massamoordende oorlogsmisdadiger is, het is dat hij te “onafhankelijk” is voor de smaak van de Verenigde Staten.

  Vorige week ontmoetten Saoedi-Arabië en de andere grote olieproducenten elkaar in Wenen tijdens de laatste grote OPEC-vergadering van het jaar. Zoals het Buitenlands Beleid vermeldt, blijft Saudi-Arabië de grootste olieproducent binnen de OPEC, maar heeft het te kampen met de VS en Rusland, die “olie op recordniveau pompt”. Samen zijn de drie landen de grootste olieproducenten ter wereld, wat betekent dat elk gecoördineerd besluit is genomen tussen deze drie landen kan een beetje monumentaal zijn.

  Het lijkt er echter op dat een van deze drie naties uiteindelijk het korte einde van de stok zal trekken als de andere twee een nauwere alliantie beginnen te vormen. Zoals Foreign Policy uitlegt:

  “Maar in Wenen staat Saoedi-Arabië in het achterhoofd voor een groter spel dan alleen maar het stabiliseren van de olieprijzen. Erkennend dat het de mondiale oliemarkt niet meer alleen kan vormen, maar eerder de medewerking van Rusland nodig heeft, hoopt Saoedi-Arabië een ad-hocovereenkomst tussen de OPEC en Moskou te formuleren die begon in 2016, een tijd waarin ook spotgoedkope olie voorkwam een bedreiging voor van olie afhankelijke regimes. Die informele overeenkomst verloopt aan het eind van het jaar, maar de Saoedi’s willen de deelname van Rusland aan het kartel blijvend maken. ”

  Russische functionarissen hebben al geruime tijd hun intentie kenbaar gemaakt om deze overeenkomst te formaliseren. Gezien de hysterie in de westerse media over alles wat Russisch is, is het niet al te veel om te suggereren dat dit het soort nieuws is dat niet zo goed past bij de machten-in-wording.

  Eerder dit jaar kondigden Rusland en Saoedi-Arabië aan dat het de twee jaar oude bilaterale overeenkomst om de doelstellingen voor de olieproductie te coördineren zou ‘institutionaliseren’ om een ??voorsprong op de wereldmarkt te behouden.

  Terwijl de Amerikaanse president Trump tijdens deze ‘crisis’ ondersteunend en ongelooflijk defensief is geweest ten opzichte van MBS, is de waarheid dat de VS alleen zichzelf de schuld geven. Het was niet zo heel lang geleden dat Trump aankondigde dat hij Saoedische koning Salman had verteld dat zijn koninkrijk twee weken zou duren zonder steun van de VS.

  Saoedi-Arabië leert vrij snel zelf dat het uiteindelijk kan betalen om niet alle eieren in één geopolitieke supermacht te hebben.

  Saoedi-Arabië is in toenemende mate geïnteresseerd in Moskou sinds King Salman in oktober 2017 een historisch bezoek aan Moskou bracht. Terwijl Trump openlijk opschept over zijn recordbrekende wapenovereenkomsten met de Saoedi’s, is de botte waarheid dat de $ 110 miljard wapenovereenkomsten naar verluidt alleen waren ooit brieven van interesse of opzet, maar geen echte contracten. Als zodanig is de wapendeal tussen de VS en Saoedi-Arabië nog steeds niet afgesloten, terwijl Saoedi-Arabië ondertussen onderhandelt met Rusland over zijn S-400 luchtverdedigingssysteem. Dit is, zoals de Washington Post opmerkt, ondanks herhaalde verzoeken van de VS aan Saoedi-Arabië, omdat het zijn interesse in de armen van Rusland verwerpt.

  De economische dreiging die een “onafhankelijk” Saoedi-Arabië onder MBS ‘leiderschap vormt voor Washington, reikt dieper dan je op het eerste gezicht lijkt en kan inderdaad een domino-effect hebben. Volgens CNN zijn Rusland en Saoedi-Arabië “in een intense strijd verwikkeld over wie de grootste leverancier van China zal zijn, een grote energie-importeur met een onverzadigbare honger naar ruwe olie.”

  De onthulling van China’s petro-yuan vormt een grote hoofdpijn voor Washington en de controle over Saoedi-Arabië. Volgens Carl Weinberg, chief economist en managing director bij High-Frequency Economics, “dwingt” Saoedi-Arabië om olie te verhandelen in Chinese yuan in plaats van in Amerikaanse dollars. Men moet niet vergeten dat China nu de VS heeft overschreden als de ‘grootste olie-importeur ter wereld’, deze directe aanvallen op de Amerikaanse dollar zullen grote gevolgen hebben voor de huidige wereldreservestatus.

  Als Saoedi-Arabië aan boord van China’s petro-yuan springt, zal de rest van de OPEC uiteindelijk volgen, en de VS kan geen andere keus hebben dan te verklaren dat al deze landen behoefte hebben aan enige essentiële vrijheid en democratie.

  Daarom, door MBS af te zetten en hem te vervangen door een kroonprins die niet te ver afdwaalt van de boom die het VS-imperialisme is, kan een deuk krijgen in hangende relaties met Saoedi-Arabië en de tegenstanders van Washington, Rusland en China.

  Zodra we de zekerheid krijgen dat de Amerikaanse media en de CIA niet tegen MBS zijn vanwege zijn lange lijst van mensenrechtenschendingen, wordt de vraag: waarom – waarom nu, en op deze manier, hebben ze besloten om de schijnwerpers op te zetten MBS en stel hem precies bloot voor wat hij is.

  Het is duidelijk dat de drijvende kracht achter deze media-verontwaardiging een beetje complexer is dan eerst in het oog komt.

  Denk je dat je vrienden geïnteresseerd zouden zijn? Deel dit verhaal!

  De uitspraken, visies en meningen in deze kolom zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van RT.

  bron:
  https://www.rt.com/op-ed/446470-saudi-arabia-mbs-cia/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here