Over de leugen van de oorspronkelijke schuld van Duitsland in de twee wereldoorlogen: “Al in 1899 werd op een internationaal Vrijmetselaarscongres in Parijs besloten Duitsland te vernietigen”.

Door Michael MannHeimer

“In Duitsland is dat wat bekend is over de Tweede Wereldoorlog niet waar. En wat waar is, is onbekend”.

Dit is wat Amerikaanse historici en militairen die getuige waren van het einde van de Tweede Wereldoorlog zeggen.

Bijna geen enkele Duitser weet dat het Morgenthau-plan* niet zomaar een plan was, maar dat het direct na de capitulatie van Duitsland door de Amerikanen werd uitgevoerd:

 • In de “Rheinwiesen-Lager” (foto onder) liet men miljoenen Duitse krijgsgevangenen verhongeren. De uitvoering van het Morgenthau-plan* werd daar getest: Dit plan voorzag in de massamoord op Duitsers.

 • Het plan was om tot 40 procent van de Duitse bevolking te vernietigen.

* Het Morgenthau-plan van augustus 1944 was een ontwerp voor de omvorming van Duitsland tot een landbouwstaat na de te verwachten overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, geïnitieerd door de joodse Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau. Het plan Morgenthau van 2 september 1944 voorzag in een opsplitsing van Duitsland in een Noord-Duitse staat, een Zuid-Duitse staat en een internationale zone, alsook in een volledige deïndustrialisatie en transformatie in een agrarisch land, vergezeld van een drastische decimering van de bevolking over een periode van 20 jaar. Morgenthau pleitte ook voor de sterilisatie van alle Duitsers onder de 40 jaar [Cf. Richard Bassett: Hitler’s Master Spy – The Riddle of Wilhelm Canaris, Böhlau-Verlag, Wenen 2007, p. 182].

 • Duizenden Duitse krijgsgevangenen werden levend begraven met bulldozers. (zoals alleen bekend uit China, waar de Japanse bezetters dit op dezelfde manier deden met Chinese burgers (bloedbad van Nanjing).

 • Vraag een willekeurige Duitser of hij hiervan op de hoogte is…….

Wie de geschiedenis niet kent, kan het heden niet begrijpen.

Met het volgende artikel vervolg ik mijn serie “Geschiedenisleugens over de Duitse Oerschuld aan WW-I en WW-II” (zie hier).

Deze leugens moeten blootgelegd worden. Want alleen al deze leugens vormen de basis van het huidige nationale masochisme en de zelfhaat van links, die Duitsland in de afgrond drijven onder leiding van Merkel, maar onder de ideologische leiding van de door de joden gecontroleerde Frankfurter School.

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren het ook Joden (niet alleen, maar leidend) die beide wereldoorlogen tegen Duitsland initieerden. Reuben Clarence Lang, de Duits-Amerikaanse hoogleraar recente geschiedenis, bewijst in talrijke wetenschappelijke artikelen dat de geschiedenis van de 20e eeuw totaal anders was dan de manier waarop de wereld tot nu toe voorgelogen werd. Internationaal werd hij bekend door de monografie “Judenstaatpolitik und Reichspolitik”, waarover het volgende artikel van 15 maart 2017 (op morbusignorantia.wordpress.com) bericht.

Aangezien dit essay gaat over de opzettelijke subversie van Torah en Talmoed-gelovige Joden tegen Duitsland (met als doel de totale vernietiging ervan) en de verklaringen door onweerlegbare bronnen worden bewezen, is dit werk voor de Duitsers en de meerderheid van de andere mensen in de wereld onbekend gebleven.

Want de resultaten van het onderzoek van Reuben Clarence Lang vallen niet samen met de gemeenschappelijke historische leugens die de geallieerden, onder leiding van de Duitslandhater Churchill, de wereld in kregen om de ware omstandigheden die tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben geleid, te camoufleren.

De huidige versie van de twee wereldoorlogen was en is nog steeds dat alleen Duitsland en zijn vermeende Pruisische militarisme verantwoordelijk zijn voor de twee meest verwoestende oorlogen in de geschiedenis tot nu toe.

Vertegenwoordigers van deze versie waren en zijn nog steeds de zegevierende krachten:

 • Frankrijk (dat de schande van zijn nederlagen in 1879/71 en later in 1940) tegen Duitsland nooit heeft kunnen verwerken en in belangrijke mate betrokken was bij het Verdrag van Versailles ter vernietiging van Duitsland (dat de basis legde voor de Tweede Wereldoorlog),

 • Engeland (dat Duitsland zag als zijn grootste concurrent voor zijn wereldrijk en na de Tweede Wereldoorlog bekende dat het zich nooit bezighield met het breken van het nationaal-socialisme, maar altijd alleen met de vernietiging van Duitsland),

 • De VS, die een wereldmacht werden met de intrede in de twee wereldoorlogen aan de zijde van de tegenstanders van Duitsland,

 • En Rusland, dat de Duitsers de schuld gaf voor hun eigen verschrikkelijke misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog en probeerde zichzelf schoon te maken (zie mijn artikel: “Katyn: Bijna 70 jaar moest Duitsland leven met de ongerechtvaardigde beschuldiging dat het 25.000 Poolse officieren in Katyn vermoord zou hebben)

In een notendop, is dit de historische leugen die ten grondslag ligt aan de recente vernietiging van Duitsland door de neo-bolsjewistische regering Merkel.

Ze wordt gesteund door de oude krachten die altijd al Duitsland hebben willen vernietigen:

Het is het bolsjewisme dat vandaag de dag in Duitsland, via de partijen van de Groenen, SPD en de linkse partij, een beslissende invloed heeft op het destructieve beleid van Merkel (ondersteund door de CDU/CSU die ze heeft gekaapt, die ze zo naar links heeft kunnen duwen dat beide partijen niets gemeen hebben met de oorspronkelijke partijen behalve de naam).

Het zijn ook de vakbonden die altijd al doordrenkt zijn geweest van communisten.

Het is de pers die voor 99,9 procent in handen is van Duitse communisten (en grotendeels wordt gecontroleerd door joden – de uitvinders van het communisme).

Het zijn de geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars die in verschillende publieke verklaringen duidelijk partij kiezen voor Merkels beleid van massale immigratie (dat in werkelijkheid een beleid van genocide op de Duitsers voert en de uitvoering van het door Kalergi beïnvloede New World Order NWO (Thomas Barnett) vervangingsprogramma, dat is uitgeroepen tot het officiële programma van de VN en de EU, en dat het belangrijkste wapen van de globalisten is voor de vernietiging van het blanke ras (dat is waar het allemaal om draait).

Het zijn de wereldwijd verbonden globalisten die om ideologische en/of kapitalistische redenen een wereld zonder grenzen willen creëren. En die in de Transatlantische Brug en de Bilderberg Conferenties hun meest effectieve propagandistisch wapens hebben om het vervangingsbeleid van NWO te implementeren.

En het zijn de Talmoed- en Tora-joden die de vernietiging van Duitsland uitdragen in de vorm van de Centrale Raad van Joden van Duitsland (ZDJ), maar ook in de vorm van hun leidende functies in de wereldwijde media, het wereldwijde (legalistisch georiënteerde) bank- en economisch systeem en in de vorm van hun overheersing van bijna alle geheime organisaties (op de hefbomen van de vrijmetselaars, Illuminati, zelfs van de jezuïeten warin voornamelijk joden zitten). Graaf Coudenhove-Kalergi (hij was zelf geen Jood, maar een goede vriend van de zionist Theodor Herzl) zag voor de Joden, na de transformatie van Europa in een ethische gemengde staat van “lagere intelligentie”, de rol van het “edele ras”.

Graaf Coudenhove-Kalergi: De hersenen achter Merkel, Obama, Juncker, Timmermans, e.a. en het plan van de uitroeiing van de blanke Europeanen.

Iedereen die zich tot nu toe heeft afgevraagd of er een masterplan bestaat en zo ja, wie is het brein achter de huidige uitroeiing van Europa: het is bijna zeker Graf Coudenhove-Kalergi.

Al in 1923 riep hij een Europese multi-etnische gemengde staat uit: uitroeiing van het blanke Europese ras door de import van Afrikanen en andere rassen. Een van de hoogste Europese prijzen is naar deze man genoemd: De COUDENHOVE-KALERGI-EUROPAPREIS. Dat Angela Merkel deze prijs in 2011 ontving voor haar immigratiebeleid zegt veel.

In eerste instantie heb ik Kalergi jarenlang genegeerd, omdat ik niet kon geloven dat er achter de verwoesting van Europa een mensenplan zou kunnen schuilgaan. En omdat – een totaal taboe voor Duitsers – deze man pro-joods was. Een Joodse wereld samenzwering? Dat wisten we van Hitler. En dat zou nooit uit de mond van liberale en democratisch gezinde Duitsers kunnen komen.

Maar iedereen die te maken heeft met Richard Nikolaus Eijiro Graf Coudenhove-Kalergi kan niet anders dan kennis nemen van de feiten, die zo dramatisch zijn dat ze je de adem benemen. Lang voor Hitler, lang voor de communisten, had Kalergi het plan van een Europese Unie om Europa te vernietigen en het blanke ras uit te roeien.

Te dien einde zou Europa worden overspoeld met miljoenen immigranten (“massale immigratie van negers, Aziaten, mestiezen, Latijns-Amerikanen, indianen en moslims) met als doel alle rassen op deze manier te mengen – dus de speciale verwachting – het cultiveren van een passief mix-ras dat getemd zou worden, dat voorspelbaar en manipuleerbaar zou zijn, van inferieur karakter en van lage intelligentie. (zie ook het Britse geheime plan voor het fokken van een nieuwe Europeaan).

Dat is precies wat er nu gebeurt. Is het Kalergi die de leiding heeft over de verwoesting van Europa (zie hier) – ook al is hij al lang dood? Is het deze man aan wiens ideologische leiband leiders als Merkel, Junker en voor hen Kohl en Adenauer lopen en door zijn ideeën worden beïnvloed ?

Kan het zijn dat één man alle grote geesten van een heel continent – het technologisch en wetenschappelijk toonaangevende continent ter wereld – leidt, zoals de legendarische Rattenvanger van Hamelen, de kinderen van de stad die hem niet wilden betalen voor zijn diensten ?

Ja, dat zou het kunnen zijn. Omdat het bewijs van Kalegeri’s ideologische leiderschap in de vernietiging van Europa bijna overweldigend is.

In het volgende kunt u het veeleisende, maar voor verlichte Duitsers en Europeanen zeer belangrijke artikel over het onderwerp lezen: “De Joden en het Duitse schuldcomplex”.

Michael Mannheimer, 2. November 2018

***

15. März 2017 von UBasser

Joodse “inwendige reiniging”
en Duits schuldcomplex

Waarheid komt aan het licht

Na vele jaren van onderzoek en ooggetuigenquêtes over de honderdste verjaardag van de Balfour-verklaring, presenteert de Duits-Amerikaanse professor in de recente geschiedenis Reuben Clarence Lang een monografie volgens welke de geschiedenis van de twintigste eeuw compleet anders was dan die van het verleden. De monografie werd gepubliceerd in de derde editie van 2016 in Lühe-Verlag: “ook ter nagedachtenis aan 100 jaar zionistische Balfour zwendel 1916-2016 over het Duitse volk … (Voorwoord van de uitgever).”

Zij verklaart:

Nadat de meer dan 300 kleine Duitse staten verenigd waren in het Duitse Rijk onder Bismarck, konden de Duitsers hun capaciteiten volledig ontwikkelen, en dat op eigen kracht. Op alle gebieden overtroffen de Duitse successen die van de meeste andere, met name de economische successen. In plaats van edele concurrentie leidde dit tot angst, afgunst en nijd.

Het antwoord was het besluit dat in 1889 op een internationaal vrijmetselaarscongres in Parijs werd genomen om Duitsland te vernietigen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Franse Revolutie.

In 1914 begon het eerste deel van de Eerste Wereldoorlog.

De latere Joodse minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau (zie foto links) uitte de wens:

Nooit zal het moment komen waarop de keizer, als overwinnaar van de wereld, met zijn paladijnen op witte rossen door de Brandenburger Tor trekt. Op deze dag zou de wereldgeschiedenis zijn betekenis hebben verloren. (Walther Rathenau, “The Emperor”, Berlin 1919)

Het doel van de wereldgeschiedenis is om de wens van de JHWH * gelovende Torah en Talmoed Joden te vervullen om Isaac’s zegen te vervullen op zijn tweede geboren, bedrieglijke zoon en symbool van het Joodse volk, Jacob: de Joodse wereldheerschappij.

Maar in 1916 was de oorlog gewonnen door Duitsland.

Duitsland bood Engeland vrede. Maar de zionisten, die de Balfour Declaration** (zie het filmdocument op you-tube ) afdwongen, hebben dit voorkomen: Let op: Aan het einde van de film is een verwijzing naar de anti-Duitse Wikipedia ingevoegd !


Noot MM:

** In de Balfour-verklaring van 2 november 1917 stemde Groot-Brittannië in met de doelstelling van het zionisme uit 1897 om een “nationaal thuis” van het joodse volk in Palestina te vestigen. Daarbij moesten de rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen behouden blijven. Palestina stond toen nog onder controle van de Ottomanen. De toenmalige Britse regering onder Lloyd George verwachtte dat de belofte aan de zionistische beweging voordelen zou brengen in het mobiliseren van extra middelen tijdens de oorlog en strategische voordelen op lange termijn.

Op 31 oktober 1917 had de verovering van Be’er Sheva plaatsgevonden onder leiding van de Britse generaal Edmund Allenby en daarmee was de verovering van Palestina door Britse troepen begonnen, die in december 1917 effectief werd beëindigd. De Britse Balfour-verklaring was gericht aan de leiders van de zionistische wereldorganisatie. Het wordt gezien als een beslissende garantie voor het zionisme om een “nationaal thuis voor het Joodse volk” in Palestina te vestigen.

Benny Morris: Rechtvaardige slachtoffers – Een geschiedenis van het zionistische – Arabische conflict. 1881 – 2001 Vintage Books, New York 2001, p. 73].


In zijn toespraak voor het patriottische publiek in het Willard Hotel in Washington, D.C., legde de insider op het hoogste niveau en afvallige zionist het uit (zie foto links) – hij was “persoonlijk bekend met Bernhard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy en John F. Kennedy en vele andere auteurs en shakers van onze tijd” (Lang, p. 194):

“Er is niet één schot op Duitse bodem afgevuurd. Geen enkele vijandelijke soldaat had de grens met Duitsland overschreden …..

Hier bood Duitsland Engeland vredesvoorwaarden aan. Zij boden Engeland een onderhandelde vrede aan op wat advocaten een “status quo ante” basis noemen. Dit betekent: “Laten we verklaren dat de oorlog ten einde is en dat alles is zoals het was voor het begin van de oorlog”.

Vergelijk deze Duitse grootmoedigheid met de ‘vredes’-dictaten van Versailles, die Duitsland zouden wurgen en aan wiens schepping 117 Joden deelnamen in Parijs,’ die als delegatie de Joden vertegenwoordigden, geleid door Bernard Baruch ‘(Lang / Freedman, op.Cit., P. 200) )!

Nu naar Engeland:

In de zomer van 1916 moest Engeland serieus rekening houden met het volgende: Zij hadden geen keuze. Het aanvaardde ofwel deze onderhandelde vrede die Duitsland hen adellijk aanbood, ofwel zette het de oorlog voort en zou volledig worden verslagen.

Terwijl dit gebeurde, gingen de zionisten uit Duitsland, die de zionisten van Oost-Europa vertegenwoordigden, naar het Britse ministerie van oorlog en … de zionisten van Londen gingen naar het Britse ministerie van oorlog en zij zeiden:

“Kijk. Je kunt niet opgeven. U hoeft de door onderhandelingen tot stand gekomen vrede, die u nu door Duitsland wordt aangeboden, niet te accepteren. Je kunt deze oorlog winnen als de Verenigde Staten als je bondgenoot de oorlog binnenkomen”.

De Verenigde Staten waren op dat moment niet in oorlog. We waren vers, we waren jong, we waren rijk, we waren sterk. Zij [de zionisten] verklaarden Engeland:

“We garanderen dat de Verenigde Staten, als je bondgenoten, ten strijde trekken om met je aan je zijde te vechten, als je ons Palestina belooft nadat je de oorlog hebt gewonnen.” (Ibid., P 196-197)

De Engelsen waren bereid om deze deal aan te gaan en deze belofte te doen. Hun betaalmiddel was dus een land dat niet aan hen toebehoorde:

 • De onbedreigde, Duits-vriendelijke Amerikanen hadden er geen belang bij om in een oorlog tegen Duitsland te worden getrokken.

 • De Duits-vriendelijke, joodse Amerikaanse pers stond tot dan toe aan Duitse zijde.

 • Palestina was een land waar de Arabieren zich al duizenden jaren gevestigd hadden.

Dit alles moest op zijn kop worden gezet:

De Amerikaans-joodse pers draaide zich 180° om en begon een groteske hetze tegen het Duitse volk om de Amerikanen aan te zetten tot Duitse haat en hen voor te bereiden op oorlog.

Nu had de oorlog – de Eerste Wereldoorlog – waaraan de Verenigde Staten deelnamen, absoluut geen reden om onze oorlog te zijn. We gingen erheen – we werden er meedogenloos in gedreven ……,

Enkel in deze oorlog, zodat de zionisten van de wereld Palestina konden verkrijgen (loc. cit., p. 199)

De zionisten eisten van de Engelsen een schriftelijke bevestiging van de belofte en ontvingen de Balfour Declaration in briefvorm.

Het is….. net zo nep als een biljet van drie dollar, volgens Freedman (loc. cit., p. 200).

 • “Lieve Heer Rothschild,

 • Namens de regering van Zijne Majesteit ben ik zeer verheugd u de volgende verklaring van medeleven met de joods-zionistische aspiraties over te brengen, die aan het kabinet is voorgelegd en door het kabinet is goedgekeurd:

 • De regering van Zijne Majesteit staat welwillend tegenover de oprichting van een nationaal tehuis voor het joodse volk in Palestina en zal haar best doen om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken, terwijl zij, begrijpelijkerwijs, niets doet dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en politieke status van joden in andere landen in twijfel kan trekken. Ik zou u dankbaar zijn als u deze verklaring onder de aandacht van de zionistische wereldorganisatie zou kunnen brengen.

 • Uw toegewijde Arthur Balfour”.

Met dit stuk papier eisten de Joden ook “hun” aandeel in de onderhandelingen in de Parijse voorstad over de behandeling van het “verslagen” Duitsland in 1919: een stuk land, nu niet uit Duitsland gereten – zoals alle andere zegevierende mogendheden zich delen van Duitsland toe-eigenden – maar uit Palestina.

De Duitsers leerden voor het eerst waarom hun in 1916 de vrede werd ontzegd. Nergens ter wereld waren de Joden zo goed af als in Duitsland. En nu dit verraad van de zionisten! Daarnaast was er de eis van herstelbetalingen, die de menselijke verbeelding niet kan bevatten. (loc. cit., blz. 202)

Het lot van de nationale Duitse joden en de joodse “inwendige reiniging”.

De Vereniging van nationale Duitse Joden werd in 1921 opgericht door ongeveer 100 Duitse joodse veteranen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden Duitse nationale Joden moedig gevochten naast de Duitsers. Ze hielden van de Duitse cultuur en voelden er een deel van. Ze waren geassimileerd en liberaal.

Deze vereniging had een aantal bijzondere kenmerken:

 • In de eerste plaats werden ook joodse christenen, d.w.z. degenen die gedoopt waren, tot de leden gerekend. …

 • Ten tweede stond de vereniging niet toe dat anderen – of het nu rabbijnen of religieuze gemeenschappen waren – bepaalden wie een echte jood voor hen zou zijn.

 • En ten derde, zoals Max Naumann’s geschriften laten zien, gaven zijn leden publiekelijk toe dat de Joden verantwoordelijk waren voor het toenemende antisemitisme in Duitsland. (loc. cit., p. 52)

Max Naumann (zie foto links) werd geboren als zoon van een joodse koopman. Hij studeerde rechten en promoveerde in 1899 in Berlijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij als frontliniesoldaat aan de kant van het Duitse Rijk en richtte in 1921 de Vereniging van nationale Duitse joden op, die ongeveer drieëneenhalf duizend leden telde; hij leidde de vereniging tot 1926 en vanaf 1933 weer.

In deze vereniging wilde Naumann de Joden verzamelen “die, terwijl ze openlijk hun afkomst verklaarden, zich onlosmakelijk verbonden voelden met de Duitse cultuur en het Duitse wezen”. Hij wilde de massa’s Joden die uit het Oosten waren geëmigreerd deporteren als “schadelijk voor het Duitse lichaam van het volk”. Naumann was een felle tegenstander van de zionisten, die samen met linkse elementen met al hun macht tegen hem vochten.

Naumann was lid van de DNVP en verwelkomde de machtsovername van de nationaal-socialisten in 1933, waardoor de toegenomen haat uit anti-Duitse joodse kringen werd aangewakkerd. Zijn vereniging werd in 1935 ontbonden vanwege de verplichting om de Joden te emigreren door middel van het Haavara-akkoord. Naumann was enkele maanden in beschermende hechtenis, maar werd onbeschadigd en onbeperkt vrijgelaten. Hij stierf in 1939 in Berlijn.

De overkoepelende organisatie, die de naam “Die Vertretung der deutschen Juden” droeg en alle Joden wilde vertegenwoordigen, probeerde ook de Vereniging van nationale Duitse joden onder haar hoede te nemen. Naumann zou in reactie daarop hebben gereageerd:

Wij hebben niets met hen van doen.

In die tijd was het Jodendom dus allesbehalve een verenigd blok.

De rol van het nationaal-socialisme in de joodse kwestie

De ongeveer 40.000 tot 50.000 Duits-nationale joden werden door de nationaalsocialisten niet als echte joden beschouwd in hun onafhankelijkheid van het joodse dogmatisme en zionisme.

Hitler had met de zionisten afgesproken om de Joden uit Duitsland te verhuizen.

 • Hitler wilde een Duitsland vrij van joden,

 • De zionisten wilden de joden die zij hadden uitgekozen om naar Palestina te emigreren.

 • Beiden wilden de nationaal-Duitse joden niet.

Sommige auteurs hebben ze beschreven (Lang, loc. cit., p. 54):

 • Het Duitse jodendom is ten onder gegaan omdat het niet vreemd genoeg was gebleven, zijn overmoed bestond erin zich volledig aan dit volk te willen conformeren. (Bernhard Guttman 1950 in zijn boek Schattenriß einer Generation, p. 256)

 • Te veel Duitse Joden waren bijzonder trots om eerst Duitsers te zijn en daarna Joden. (Nathan Ausuebel 1953 in de Geschiedenis van het Joodse volk)

 • Met de overgrote meerderheid van de Duitse Joden beschouwen wij onszelf als leden van het Duitse volk en niet van het Joodse volk. (Reclame van enkele honderden voorname Joden in het Hitler-tijdperk).

De vereniging had een eigen banier, een eigen vlag, een eigen associatielied (een hymne geschreven door Kurt Macholl), eigen festiviteiten en projecten, zoals het onderhoud van gedenktekens met de namen van de doden in de strijd.

In overeenstemming met de zionisten, die de nationaal-duitse joden niet als “echte” joden erkenden, verklaarden de nationaal-socialisten de vereniging van nationaal-duitse joden in 1935 bij rijksbesluit ontbonden.

De geschiedenis heeft zo’n complexe combinatie van aversie zelden gezien als die tegen de nationale Duitse Joden. Ze werden afgewezen door de nationaal-socialisten, veracht door de zionisten, de vrijmetselaars van de wereld, de Duitse haters wereldwijd en, uiteindelijk, het wereld-jodendom.

… Veel nationale Duitse joden stierven in een gezamenlijke strijd met de Pruisische generaal Erich Ludendorff. In de Wereldoorlog 1914/15 had hij de Russische legers in het Oosten overmeesterd voordat ze de miljoenen Joden uit Polen naar het binnenland van Rusland konden deporteren, waarmee het Jodendom in Polen werd gered.

Veel Duitse Joden hadden hun leven opgeofferd in deze strijd om ervoor te zorgen dat Ludendorff in 1915 eindelijk de burgerrechten van de Joden in Polen kon afkondigen, de eerste proclamatie in zijn soort in Polen – in het Pools, Duits en Jiddisch! (loc. cit., p. 58-59)

Een paar jaar geleden kon de schrijver Lang privé praten met een jood die hem vertelde (loc. cit., p. 60): “Toen we in Polen waren en de Duitsers kwamen, omarmden we elkaar als broers”.

Theresienstadt

Lang brengt enkele voorbeelden van “eliminaties” waarin geheime zionistische ondergrondse bewegingen hun handen in het spel zouden hebben gehad. Hij noemt bijvoorbeeld leiders van de nationale Duitse joodse beweging, zoals Macholl, Goldmann en Nossig, die naar verluidt door zionisten in concentratiekampen of in het getto van Warschau zijn vermoord. Dit wordt ook door Naumann aangenomen.

Kenmerkend voor de actie van zionisten tegen deze joden is dat – zoals Hannah Ahrend (zie foto links) schrijft in haar boek Eichmann in Jeruzalem:

“Zelfs in de zuiver Joodse stad zonder hek en stadsmuur Theresienstadt ging de Joodse autonomie in deze stad zo ver dat zelfs de beul een Jood was.

Veel later:

“De zionist Kareski, die met de nationaal-socialisten samenwerkte, gebruikte zijn invloed om de speciale voorrechten van joodse veteranen verder te beperken. Hij gaf dit toe in een verhit debat met Goldmann”.

Het was Kareski die de ‘jodenster’ introduceerde en afdwong.

{ingekort}

Bron:

Über die Lüge der Urschuld Deutschlands an den beiden Weltkriegen: “Schon 1899 wurde auf einem internationalen Freimaurer-Kongreß in Paris beschlossen, Deutschland zu vernichten.”


Dit artikel verscheen oorspronkelijk februari 9, 2019, op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here