De Jodenvervolging in het Derde Rijk (1933-1945) wordt tegenwoordig gezien als een van de grootste misdaden van het (post-)industriële tijdperk (1850-). De massale beschuldigingen die werden geuit jegens de Joden worden bestempeld als haatzaaiend en onredelijk. Deze verschilden van het Judeo-Bolsjewisme, ofwel de gedachte dat Joden de bedenkers en verspreiders van het communisme zijn, tot culturele subversie, van het dienen van vreemde belangen in de Duitse regering tot Duitsland in de ketenen van de schuldslavernij leggen. Terwijl er door Jan en alleman afkeurend tegenaan wordt gekeken, vraagt vrijwel niemand, met name in de academische wereld en de wereld van de geschiedkundigen, zich af of deze beschuldigingen gerechtvaardigd waren.

Door: Donderwoud Oswaldssen

Ten eerste de redenen voor de Jodenvervolging. De klassieke religieuze verklaring voor de Jodenvervolging is dat de Joden Jezus Christus gekruisigd hebben. Echter is deze verklaring niet geldig in het moderne tijdperk, gezien de context van de naoorlogse (1919-1933). De oorsprong van de Jodenvervolging zou liggen in de Völkische beweging, hetgeen een combinatie van folklore, occultisme, romanticisme en volksnationalisme was. De beweging vindt haar oorsprong in het romanticisme van de 19e eeuw, als een reactie op enerzijds de Verlichting en anderzijds de industriële revolutie en haar vernietigende werking op het oorspronkelijke Europa van boeren en horigen, van gemeenschappen en gilden. Het zette zich af tegen het industriële tijdperk door de nadruk te leggen op de rurale wortels van het volk, in dit geval het Duitse volk. Het legde een verband tussen het volk en het land waar zij op is ontstaan en heeft geleefd voor eeuwen, zo niet millennia. Vandaar het concept ”bloed en bodem”. Als tegenhanger van het universalisme verkondigde de Völkische beweging dat de beleving van het volk gebonden is aan een bepaald gebied en dat deze beleving uniek is en alleen plaats kan vinden bij leden van dit volk. Een terugkeer (of een voortgang) naar de oude Duitse tradities van de Middeleeuwen werden bevorderd door de beweging, omdat deze maatschappij natuurlijk is, in tegenstelling tot het industriële tijdperk dat een volledige ontaarding van de arbeidersbevolking heeft gebracht. Het Marxisme is fundamenteel gebouwd op dezelfde ontaarding waar de Völkische beweging op is gebouwd.

De Jood past totaal niet bij het Völkische begrip van het volk. Hij is per definitie wortelloos, een eeuwige migrant. Een groot deel van de Duitse Joden in de naoorlogse periode kwam uit Oost-Europa. Hij kende geen specifiek stuk land waar hij inheems was. Bovendien is de Jood van de 20e eeuw geen landbouwer en geen arbeider, maar de koopman, de rabbijn, de regisseur en de vakbondsleider. Beroepen die niet passen bij de Völkische geest.

Niet alleen de Joden zijn vreemd aan Duitsland onder het Völkische begrip, ook de Fransen hebben het lastig. Vergelijk het Franse staatsnationalisme met het Duitse volksnationalisme. In de 19e en 20e eeuw was iemand een Fransman als hij een burger van Frankrijk was, ongeacht afkomst. Tegelijkertijd streefde Frankrijk naar zogenaamde “natuurlijke” grenzen, ofwel de Rijn in het noorden en oosten, de Pyreneeën in het zuiden en de Alpen in het oosten. Dit is zeer tegenstrijdig met het Duitse begrip van het volksgemeenschap, waarin een ieder van Duitse afkomst Duits is. Inclusief wat nu de Bondsrepubliek Duitsland is, Oostenrijkers, Alemanse Zwitsers, Elzassers, Luxemburgers, Nederlanders, Vlamingen, Volksduitsers in Oost-Europa, Donauzwaben, Zevenburgen Saksen en Wolga-Duitsers. Dan is het grensconflict tussen Frankrijk en Duitsland een stuk begrijpelijker. Waar Frankrijk een voorloper is van het statelijke systeem met sterk gecentraliseerde macht, is Duitsland het voorbeeld van een lokale, agrarische samenleving.

Judeo-Bolsjewisme dan? De gedachte dat de Joden achter het communisme zouden zitten? Niet helemaal. Een gedeelte van de betrokken Joden waren religieus, terwijl het grootste gedeelte atheïstisch was. Echter betekent dat niet dat zij geen Joden meer zijn, want Joods zijn is niet enkel geloof, maar vooral afkomst. Aldus het begrip “atheïstische Jood”. De revolutionairen zijn voortgekomen uit het liberale Jodendom. Dat wil zeggen: het product van de Joodse Verlichting, die gelijktijdig met de algemene Verlichting plaatsvond. Hoewel deze liberale Joden (gedeeltelijk) afstand namen van hun tradities, bleven zij hun messianisme en progressiviteit omarmen. Dennis Prager verwoordde het zo mooi toen hij zij:

“Why are Jews on the left is a very complex question… Here in a nutshell. When Jews left Judaism they stayed religious, but the religion that they affirmed tended to be any form of leftism rather than Judaism. This is not a condemnation, this is not an insult. This is a description. Jews have been taught by Judaism to make a better world. That is the message of the prophets. If they weren’t going to do it through monotheism, which is how we are supposed to do it, ethical monotheism, teach the world God is the source of ethics and demands ethical behavior, they did it through secular ideologies. They rejected traditional religiosity. They accepted a new religiosity which was secular. Many people have described Marxism as secular messianism. Here is a disturbing statistic though. The most pro-communist press in the 1930s outside of the Soviet Union, or inside the United States, was the Yiddish press. Jews took a new religion as a substitute for Judaism, and that was, you name it. Feminism, environmentalism, Marxism, socialism, and for some even communism. Jews love isms. They create new movements, that everyone will make this great world. Instead of using the religion that came with being Jewish.”

Wat bovendien onderbelicht blijft is de Joodse rol in het internationale communisme, als bedenkers en leiders, als spionnen en revolutionairen. Neem de Duitse revolutie van 1918-1919 bijvoorbeeld, waarin communisten in het chaotische Duitsland de macht over probeerden te nemen. Allereerst werd de Spartacus opstand in Berlijn geleid door Rosa Luxemburg, een Poolse Jodin, en Karl Liebknecht, een Duitse Jood. De anarchistische Beierse Vrijstaat werd opgericht en geleid door de Jood Kurt Eisner, nadat hij de Wittelsbach monarchie in Beieren afzette. Nadat hij in 1919 werd vermoord, werd de Beierse Radenrepubliek uitgeroepen door de Joden Eugen Leviné, Ernst Toller, Erich Mühsam en Gustav Landauer. Vanuit de KPD was Paul Levi de leider, terwijl uit de Sovjet-Unie de Joden Jan Tyszka (geboren als Leo Jogiches) en Karl Radek (geboren als Karol Sobelsohn) waren overgewaaid. De meerderheid van het communistisch en socialistisch leiderschap van de Duitse Revolutie (waar de Vrijkorps, de bron van de NSDAP, tegen communistische revolutionairen vocht) was inderdaad van Joodse afkomst.

In de Sovjet-Unie gold hetzelfde. De Bolsjewieken waren voortgekomen uit een combinatie van socialisten, communisten en Bundisten. De laatstgenoemde groep bestond uit Joodse vakbonden. Als weerlegging voor de Joodse rol in het communisme kunnen de bundisten gebruikt worden. Als zij immers groter waren dan de niet-Joodse communisten en socialisten, dan vormen zij logischerwijs een groter gedeelte van de partij. Echter kwamen veel van de Joodse revolutionairen niet van de Bunden af. De leiders van de communistische revolutie in Rusland waren Vladimir Lenin (half-Kalmuks, kwart-Joods), Leon Trotsky (geb. Lev Bronstein), Grigory Zinoviev (geb. Hirsch Apfelbaum), Lev Kamenev (geb. Leo Rosenfeld), Jozef Stalin (geb. Ioseb Dzjoegasjvili), Grigori Sokolnikov (geb. Hirsch Brilliant), Moisei Uritsky, Yakov Sverdlov, Andrei Bubnov, Alexey Rykov, Nikolai Bukharin, Felix Dzerzhinsky, Avel Enukidze, Mikhail Kalinin, Mikhail Tomsky, Mikhail Lashevich, Yevgeni Preobrazhensky en Leonid Serebryakov. Acht van hen zijn van Joodse afkomst, terwijl Jozef Stalin een Joodse minnares had en Felix Dzerzhinsky en Nikolai Bukharin getrouwd waren met Jodinnen (Sofia Muszkat en Anna Larina). Zeer impopulair zijn overigens Lazar Kaganovich, de man die 20.000 Poolse officieren liet afslachten bij het Katynwoud en samen met de Georgiër Lavrentiy Beria aanstichter van de Holodomor was, en Genrich Jagoda (Jenoch Ijegoeda) wiens bijnaam de Joodse Hitler is (niet vanwege zijn identieke snor).

Hongarije dan, waar na de Eerste Wereldoorlog in het jaar 1919 de Hongaarse Radenrepubliek werd uitgeroepen door een groep fanatieke communistische revolutionairen. De president was weliswaar de Hongaar Sandor Garbai, maar zoals Matyas Rakosi (president van de Hongaarse Volksrepubliek na de Tweede Wereldoorlog, betrokken als volkscommissaris bij de Hongaarse Radenrepubliek in 1919) al grapte:

“de leiders van de revolutie hebben de niet-Joodse Garbai meegenomen zodat ze iemand hadden om doodvonnissen te tekenen op Sjabbat.”

Matyas Rakosi werd geboren als Matyas Rosenfeld. Hoewel Sandor Garbai de president was, was Bela Kun de werkelijke machthebber, door zijn nauwe banden met Vladimir Lenin. Geboren als Bela Kohn (van Cohen). In de regering vinden we onder andere de grondlegger van het Westers Marxisme György Lukacs (Georg Löwinger), Jeno Landler, József Pogány (Josef Schwartz), Jeno Hamburger, Gyula Lengyel (Goldstein), Vilmos Böhm, Bernat Kondor (Kohn), Zoltan Ronai (Rosenthal), Bela Szanto (Schreiber), Zsigmond Kunfi (Kohn), Bela Vago (Weiss), Jeno Varga (Weiss), Tibor Szamuely, Peter Agoston (Augenstein), Antal Guth en Gyula Hevesi.

Op deze afbeelding van de regering zijn enkel Antal Dovcsák, Károly Vantus, György Nyisztor, Sandor Garbai en Dezso Bokányi van Hongaarse afkomst.

Het is zoals Winston Churchill het destijds al zei:

“In violent opposition to all this sphere of Jewish effort, rise the schemes of the International Jews. This worldwide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It has been the mainspring of every subversive movement during the 19th Century and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America, have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.”

Vreemd hoe deze liberale Joden en hun sjabbos gojs enerzijds toegeven dat Trotsky, en toch eigenlijk ook veel andere communistische leiders, Joods waren, maar anderzijds menen dat het concept van Judeo-Bolsjewisme “nazistische en antisemitische propaganda” is. Tja, het is moeilijk toe te geven dat die vervelende Hitler en zijn stomme nazi’s toch gelijk hadden.

Gary Ackerman, de schrijver van het boek “Trotsky in New York 1917” zegt onder andere:

“The second conspiracy theory became known as the Jewish Plot,” Ackerman explains. “The idea was that Jewish bankers paid Trotsky to overthrow the government and create Bolshevism.” The notion that bankers would finance a radical socialist, whose end goal was to destroy the financial system that gave them extreme wealth in the first place, seems rather preposterous. However, as Ackerman’s book explains in some detail, the Trotsky-Jewish conspiracy — in 1917 especially — took a very specific form. It centered on the most conspicuous Jewish financier in New York at the time, Jacob Schiff.

Schiff had openly used his wealth to pressure Russia into changing its anti-Semitic policies. Moreover, Schiff had refused to allow his bank to participate in American war loans to Britain or France as long as they allied themselves with Russia. The suggestion of a link between Schiff and Trotsky came directly from the United States government — specifically, its Military Intelligence Division (MID). Ackerman’s book cites how MID files from this period are rife with slurs against high-profile New York city Jews like Schiff and others, connecting them to Bolshevik leaders. Ackerman claims these allegations were coming from individuals who clearly had anti-Semitic agendas.

Aldus, Wall Street bankiers financieren de omverwerping van de Tsaar, maar wijzen op Joodse inmenging in het Russische Rijk uit hun eigen en groepsbelang is antisemitisch! Natuurlijk wilde Schiff, net zoals Hahn en de gebroeders Warburg, geen Bolsjewistische dictatuur, maar dit beleid van “regime change” heeft de Bolsjewieken zeker geholpen.

Wat culturele subversie betreft: voor mensen die de mogelijkheid dat er een wezenlijk verschil tussen Joden en Duitsers is verwerpen is er geen argument dat ze kan overtuigen. In het artikel “Why Adolf Hitler Hated Jews” heb ik de video van YouTuber “Cultured Thug” uitgewerkt. Uitgebreide statistieken over de Joodse vertegenwoordiging in de porno-industrie, de media, de theaters, de boeken, het communisme in het interbellum (1920-1933) en leningen zijn er niet. Wel kunnen bepaalde invloedrijke figuren aangewezen worden. Neem Magnus Hirschfeld, een Duitse Jood, natuurkundige en seksuoloog. Oprichter van het Wetenschappelijk-Humanitair Comite, de eerste belangenorganisatie voor homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Hij was een groot voorstander van de acceptatie van seksuele minderheden. Zijn belangrijkste doel: het verwerpen van Paragraaf 175 van de Weimar grondwet, waarin homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Onder de ondertekenaars van de petitie ter verwerping van Paragraaf 175 zijn Albert Einstein, Käthe Kollwitz, Thomas en Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, August Bebel, Max Brod, Karl Kautsky, Stefan Zweig, Gerhart Hauptmann, Martin Buber, Richard von Krafft-Ebing en Eduard Bernstein. 6 van hen Joods, 7 van hen Duits. Voor een statistische test zijn er veel te weinig personen, maar het is niet de eerste keer dat Joden oververtegenwoordigd zijn. Of neem Berlijn, de stad die in de periode van de Weimarrepubliek het Mekka voor travestieten, homoseksuelen en transseksuelen genoemd werd. Natuurlijk onder grote invloed van het Instituut van Seksuele Wetenschappen, opgericht door de eerdergenoemde Magnus Hirschfeld. De wereldhoofdstad van alles wat tot dan toe als pervers werd beschouwd. Geheel toevallig ook de Duitse stad met het hoogste Joodse gehalte. Doordat de Weimargrondwet alle vormen van censuur afschafte, kon dit ontstaan.

Hoe dan ook, nu de Jodenvervolging zelf. Velen verafschuwen het oppakken en concentreren van Joden in kampen. Nu, stel dat Griekenland en Turkije vandaag de oorlog aan elkaar verklaren en er zouden 500.000 Turken in Griekenland wonen en 1.000.000 Grieken in Turkije. Wat zouden beide landen dan met deze minderheden moeten doen? Het meest logisch is ze te concentreren en in de gaten te houden, zodat je zeker weet dat er geen sabotage van binnenuit komt, zoals bijvoorbeeld het geval was met de Berberse Joden in Iberië en de Moorse invasie. Zelfde geval met Duitsland, dat in oorlog was met de Joden. Honderdduizend Joden in Duitsland dan maar laten zitten, om niet “racistisch” te zijn, wetende dat zij de strijd tegen Duitsland zullen steunen? De Verenigde Staten bijvoorbeeld sloten 110.000 tot 120.000 Japanners op na de Japanse aanval op Pearl Harbor. Jozef Stalin liet duizenden Duitsers, Kozakken, Tsjetsjenen en Krim-Tataren naar Siberië en Centraal-Azië deporteren, vanwege hun rol in het verzet tegen de Sovjet-Unie. In Nederlands-Indië werden blanken van Duitse afkomst opgesloten, ook al woonden ze er al dertig of veertig jaar. Natuurlijk zal niet iedereen zich verzetten tegen de macht. De meesten zijn niet uit op oorlog, maar op eigen belangen. Echter is het nog dommer om een potentieel gevaar niet aan te pakken.

Donderwoud Oswaldssen

Originele artikel hier.


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk januari 4, 2019, op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here