Een documentatie in twee delen

In de 20e eeuw nam het Amerikaanse Congres veel wetten aan die op de een of andere manier een negatieve invloed hadden op de blanke Amerikanen. Echter, geen van deze wetten leverde evenveel culturele schade aan blank Amerika als twee back-to-back wetten aangenomen in het midden van de jaren 1960: de Civil Rights Act van 1964 en de Immigration and Nationality Act Amendments van 1965.

Het doel van dit essay is om aan te tonen dat mensen van een bepaalde etniciteit een rol speelden bij de totstandkoming van de wetten van 1964 en 1965.

Achtergrond

Aan het eind van de jaren vijftig verspreidde zich in heel Amerika een revolutie op het gebied van burgerrechten – ook binnen de Amerikaanse regering in Washington, D.C. Verschillende wetsvoorstellen, allemaal bedoeld om raciale minderheden op de een of andere manier te helpen, werden rondgeslingerd door lobbyisten, senatoren en afgevaardigden. Overal in het land eisten burgerrechtengroeperingen de goedkeuring van wetten die minderheden gelijke rechten zouden geven.

Hoewel de Amerikaanse burgerrechtengroeperingen zich leken te laten leiden door zwarten, werden ze in werkelijkheid meestal geleid – of in ieder geval gestuurd – door Joden. De meeste mannen die de NAACP stichtten waren Joden, en tientallen jaren had het een Jood als president. De hoofdadviseur van Martin Luther King Jr. was de Joodse Stanley Levison. De belangrijkste burgerrechtengroepen werden voornamelijk door Joodse giften gefinancierd. Bovendien werden belangrijke burgerrechtzaken door geschoolde Joodse advocaten bepleit en voor de rechtbank gewonnen. Bijvoorbeeld Jack Greenberg, die een sleutelfiguur was rond de historische beslissing van 1954 van Brown tegen de Raad van Onderwijs. Een andere Joodse procureur, Nathan Margold, bracht het diepgaande rapport uit dat de blauwdruk werd voor de juridische strategie van de NAACP om rassensegregatie te verbieden. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het verslag-Margold in feite een einde heeft gemaakt aan rassensegregatie in Amerika.

Zo was het, volgens Prof. MacDonald, dat Joden bijna in hun eentje de desegregatiebeweging op gang brachten. Zonder de leiding van de Joden zou de NAACP nooit zijn opgericht, en tot 1975 was elk van zijn presidenten een Jood. Prof. MacDonald meldt dat in 1917, toen de zwarte separatist Marcus Garvey het NAACP-hoofdkwartier bezocht, hij zoveel blanke gezichten zag dat hij naar buiten stormde en klaagde dat het een blanke organisatie was (5. In ‘Een bespreking van ‘The Culture of Critique’.

Emanuel_Celler_NYWTS, wikimedia

De bakermat voor de burgerrevolutie binnen de federale overheid werd gezet door het Joodse Congreslid Emanuel Celler (D-NY), via zijn baanbrekende Civil Rights Act van 1957, de eerste Civil Rights Act sinds de burgeroorlog. Celler schreef en sponsorde de Civil Rights Act uit 1957, die voortkomt uit zijn House Bill, H.R.6127, die in september 1957 door president Eisenhower werd ondertekend. Die wet leidde tot andere wetten ter bescherming van minderheden, waaronder de Civil Rights Act van 1964. Congreslid Celler was een machtige kracht bij de totstandkoming van de belangrijkste burgerrechtenwetten, met als belangrijkste reden dat voorvechters van burgerrechten aan het eind van de jaren vijftig/begin de jaren zestig hadden geleerd het Huis van Afgevaardigden te “gebruiken” om hun wetgeving te bevorderen. Dankzij Celler’s voorzitterschap van bepaalde Kamercommissies gingen burgerrechtenwetten door het Huis. Bovendien konden voorvechters van burgerrechten vaak gebruik maken van de regels van het Congres om hun wetsontwerpen te laten omzeilen door commissies voor burgerrechten in de Senaat, waardoor de kans groter werd dat hun wetgeving wet werd. Met andere woorden, het Huis van Afgevaardigden was het “geheime wapen” dat door verdedigers van burgerrechten werd gebruikt om burgerrechtenwetten tot stand te brengen, en Celler was als het ware de poortwachter, op het pad dat door de burgerrechtenwetten werd genomen aangezien zij zich rond het Huis bewogen.

We lichten nu de wetten van 1964 en 1965 toe, te beginnen met de Civil Rights Act van 1964.

Deel I: de Civil Rights Act van 1964

Weet u waarom een particuliere werkgever zwarten, Mexicanen en vrouwen moet aannemen? Zo niet, dan is de reden: de Civil Rights Act van 1964 – in het bijzonder titel VII van die wet, die elke vorm van discriminatie in arbeid verbood. Met andere woorden, met de aanneming van deze wet waren particuliere werkgevers niet langer vrij om in dienst te nemen wie zij wilden. In naam van de vrijheid en de burgerrechten werd de Grondwet ondermijnd en werden echte burgerrechten weggenomen.

Lyndon Baines Johnson wiki

Die Wet van 1964, die uit het wetsontwerp van het Huis van de Congreslid Celler H.R.7152 kwam, werd ingevoerd in Congres op 20 Juni, 1963, en ondertekend in wet door President Lyndon Johnson op 2 Juli, 1964. Het is de meest verstrekkende wet op het gebied van burgerrechten die ooit in Amerika is gecreëerd. Bij de Civil Rights Act van 1964 werd onder meer de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) opgericht, die particuliere ondernemingen straft als zij niet een bepaald aantal raciale minderheden of vrouwen in dienst nemen. De EEOC fungeert vandaag als een medium waarmee georganiseerde gekleurden hard werkende blanke mannen en de bedrijven die ze hebben gevonden kunnen afpersen. Het echte “burgerrecht” dat in 1964 werd gecreëerd, was het recht van de Joodse bureaucraat en de zwarte man om de gehate blanke financieel uit te kleden.

Vermeldenswaard is dat president John F. Kennedy als het ware verantwoordelijk was voor de wet van 1964. In de zomer van 1963 stelde hij een nieuwe, verbeterde wet op de burgerrechten voor, die hij aan het Congres voorlegde. Het eindresultaat daarvan was Celler’s wetsvoorstel H.R.7152, dat in feite een sterker burgerrechtelijk wetsvoorstel was dan Kennedy wilde. (Het idee voor een sterk wetsvoorstel over burgerrechten kwam niet van Kennedy zelf, maar van vele anderen, waaronder de Leiderschapsconferentie over burgerrechten [zie hieronder] en senator Hubert Humphrey).[1])

Velen zijn van mening dat de Civil Rights Act van 1964 ongrondwettelijk is. Zij zijn van mening dat de richtlijn inbreuk maakt op de rechten van particulieren doordat zij particuliere ondernemingen dwingt zich te onderwerpen aan de arbeidswetgeving van de federale regering, en dat zij inbreuk maakt op de rechten van de staat, omdat zij de regering verplicht zich in te laten met burgerrechtelijke zaken binnen de verschillende staten. De wet schendt ook duidelijk de vrijheid van vereniging verlangens van blanken. Het werd in feite verboden voor blanken om zich te beschermen tegen zwarten, of op wat voor manier dan ook om zich niet te mengen met hen. Vandaag zal iedereen die oproept tot een terugkeer van het echte burgerrecht van vrije vereniging door de media (allemaal in Joodse handen, Fub) worden aangevallen als een racist die wil terugkeren naar de slechte oude tijd voor de burgerrechten.

Het is waar dat de Civil Rights Act van 1964 door Gentiles in het Congres is aangenomen en ook door een Gentile tot wet is ondertekend. Maar die wet moest eerst worden ontworpen, geschreven en gelobbyd – anders zou het nooit tot stand gekomen zijn. Daar kwamen deze opmerkelijke Joden binnen:

Religious Action Center of Reform Judaism wiki

Arnold Aronson (1911-1998) was oprichter en leider van de Leiderschapsconferentie voor Burgerrechten (LCCR).[2] Het LCCR, een machtige coalitie van politieke en religieuze groeperingen, organiseerde grote, landelijke lobby-inspanningen om te helpen bij de totstandkoming van de Civil Rights Act uit 1964. Aronson was een icoon binnen de zwarte burgerrechtenbeweging. Hij kreeg een onderscheiding van president Bill Clinton, de presidentiële medaille voor de vrijheid, voor zijn werk op het gebied van burgerrechten. Inderdaad, burger-rechtenactivist Clarence Mitchell Jr. merkte eens op: “Er zou geen burgerrechtenbeweging zijn geweest zonder de Leiderschapsconferentie Burgerrechten en er zou geen Leiderschapsconferentie Burgerrechten zijn geweest zonder (Arnold) Aronson”. LCCR is in de jaren zestig van de vorige eeuw de ‘chief lobby force’ genoemd voor burgerrechtenactiveiten[3] Vreemd genoeg was het gebouw van LCCR eigendom van een Joodse organisatie[4] De Civil Rights Act van 1964 werd geschreven in het Religious Action Center of Reform Judaism in Washington, D.C., onder toezicht van LCCR.

Nu noemen we opnieuw Congreslid Celler (1888-1981). Celler introduceerde niet alleen de Civil Rights Act van 1964 in het Congres, maar hield ook toezicht op de algemene totstandkoming van de wet binnen twee commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Celler was niet alleen voorzitter van de rechterlijke commissie, maar ook van subcommissie 5 van het Huis van Afgevaardigden, die de H.R.7152 behandelde [5]. Subcommissie nr. 5 zou de “meest agressieve” entiteit zijn bij het versterken van H.R.7152 [6]. Bovendien koos Celler met de hand een aantal leden van subcommissie #5, zodat de wet van 1964 voldoende “tanden” had, en hij was ook de floor manager in het Huis tijdens het debat over H.R.7152. Bovendien zette Celler meer tanden in H.R.7152 dan nodig was, voor het geval de wet later door zijn tegenstanders werd afgezwakt – zoals gebeurde via een compromisvoorstel genaamd een ‘schone wet’, wat in essentie dezelfde wet was maar met een paar woorden aangepast om meer Congressteun ervoor te verzekeren. Celler gebruikte trucjes om H.R.7152 door het Congres te krijgen, zoals het gebruik van een ontslagverzoek om het wetsvoorstel door de congrescomités te helpen. Van belang is dat Celler loog over de bedoeling van de 1964-wet toen hij ontkende dat het werkgevers zou verhinderen om aan te nemen wie ze wilden:

“De beschuldiging is geuit dat de Equal Employment Opportunity Commission, op te richten door titel VII van het wetsvoorstel, de bevoegdheid zou hebben om te voorkomen dat een bedrijf mensen in dienst neemt en bevordert die het wenst, en dat een ‘federale inspecteur’ dan zou kunnen bevelen om alleen werknemers van bepaalde rassen of religieuze groepen in dienst te nemen en te promoten. Deze beschrijving van het wetsvoorstel is helemaal verkeerd…”. [7] Die beschrijving was dus niet verkeerd en Celler loog.

Celler had een lange geschiedenis van burger-rechten activiteit in het Congres. In feite kan Celler worden genoemd als een van de grootste Congres cheerleaders voor wetgeving die op een of andere manier ten goede kwam aan raciale minderheden.

Ten slotte was de belangrijkste auteur van de Civil Rights Act van 1964 de Joodse assistent-procureur-generaal Norbert A. Schlei (1929-2003). (Schlei schreef ook de Wet Stemrecht van 1965).

1. On Kennedy as being prompted by others to shift to a stronger civil-rights stance, see the essay “A Brief History of the Civil Rights Act of 1964,” by Robert D. Loevy; online at: http://faculty1.coloradocollege.edu/~bloevy/CivilRightsActOf1964/ . Here.

2. Aronson is also called a “co-founder” of LCCR – a significant understatement. For example, the City College of New York mentioned, on its website, that one of its students received an Arnold Aronson Fellowship, a fellowship that is “named for the LCCR’s founder.”

3. On LCCR as chief lobbying force see “Papers of the NAACP, Part 13, 1940-1955,” preface titled “Scope and Content Note,” page xi

4. On LCCR building as being owned by the Union of American Hebrew Congregations, see Broken Alliance: the Turbulent Times Between Blacks and Jews in America. (New York; Charles Scribner’s Sons); by Jonathan Kaufman; p. 98.

5. On Celler as heading both the House Judiciary Committee and House Subcommittee No. 5, see article “LBJ Champions the Civil Rights Act of 1964” by Ted Gittinger and Allen Fisher; U.S. National Archives & Records Administration, Summer 2004; and “The Background And Setting of the Civil Rights Act of 1964,” Chapter 1, by Robert D. Loevy, online.

[6] On subcommittee #5 as the most aggressive entity in stiffening the 1964 Act, see working paper “Southern Roots of the New Right: John C. Stennis and Federal School Desegregation, 1954-1972,” by Joseph Crespino; online; to be formally published in 2006.

[7] from the opening speech in support of H.R.7152, made by Celler on the House floor, June 1963

*************

Part II: the Immigration and Nationality Act Amendments of 1965 (aka the Hart-Celler Act, the Immigration Act of 1965, and the Immigration Reform Act of 1965)

Net als de burgerrechtenwet van 1964 leek het idee voor een serieuze immigratiehervorming afkomstig te zijn van president John F. Kennedy. Kennedy had immers in een brief die hij op 23 juli 1963 aan het Congres overhandigde officieel opgeroepen tot hervorming van de Amerikaanse immigratiewetten.

Een liberale immigratiewet, de Hart-Celler Act van 1965 — die uit wetsvoorstel H.R.2580 kwam — werd geschreven door Congreslid Celler en gentile Senator Philip A. Hart (D-MI; 1912-1976), hoewel Celler als pointman voor de wet optrad door deze in januari 1965 in het Congres in te voeren. (Alleen Celler werd door president Lyndon Johnson genoemd toen hij in oktober 1965 de Hart-Celler Act in de wet opnam, waaruit de grote betrokkenheid van Celler – in tegenstelling tot Hart’s minderjarige – bij de totstandkoming van de wet blijkt. Het lijkt erop dat Celler Hart gewoon heeft gebruikt als medesponsor van het wetsvoorstel).[1]

Celler had een lange geschiedenis in het bepleiten van liberale immigratiewetten, zozeer zelfs dat hij het onderwerp was van een onderzoeksdocument uit 1994 met de sprekende ondertitel “Leading Advocate of Liberal Immigration Policy.[2]

The Hart-Celler Act was een amendement op de McCarran-Walter Immigration Act van 1952. De wet McCarran-Walter verplichtte tot toelating van immigranten tot Amerika op basis van hun nationale herkomst. De Hart-Celler wet schafte de nationale-oorsprongsregel af en verving deze door gezinshereniging, aka-ketenimmigratie, d.w.z. dat de naaste verwanten van immigranten die al in Amerika woonden ook naar de VS mochten emigreren.

Senator Hart van zijn kant werkte nauw samen met de American Immigration and Citizenship Conference (Amerikaanse Immigratie- en Burgerschapsconferentie) om de wet van 1965 aangenomen te krijgen. Aan die conferentie namen twaalf Joodse groepen en de zwaar-Joodse ACLU deel.

De Hart-Celler Act veranderde de etnische samenstelling van de immigratie naar Amerika aanzienlijk. Vóór de wet werd aangenomen, was de meerderheid van de immigranten die naar Amerika kwamen blank. Na de wet was het merendeel van de aankomsten van migranten niet-blank (ongeveer 80% van de migranten kwam uit niet-blanke landen naar de V.S.). Met andere woorden, de wet van 1965 keerde de raciale samenstelling van de immigratie naar Amerika om.

De Joodse senator Jacob Javits (1904-1986) speelde ook een sleutelrol in de totstandkoming van de Hart-Celler Act. En Joodse procureur Schlei (zie deel I hierboven) bedacht het idee om een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-immigratieregel in de wet op te nemen, ter vervanging van de vorige nationale-origineregel [3].

immigratie samenstelling na Hart-Celler

(Opvallend genoeg toonde een actie van de Joodse senator Herbert H. Lehman (1878-1963) – de zoon van een immigrant en een belangrijke speler in de immigratiewetgeving – aan hoe belangrijk de kwestie van de immigratiehervorming voor Joden kan zijn: in het begin van de jaren vijftig hielp Lehman bij de installatie van een Jood, Harry Rosenfield, als uitvoerend directeur van de presidentiële commissie voor immigratie en naturalisatie. Lehman, zijn Joodse hulp en Rosenfield probeerden toen pro-immigratiecongresleden te helpen met zaken die te maken hadden met de liberalisering van immigratiewetten. De voorzitter van de presidentiële commissie voor immigratie en naturalisatie was ook een Jood, Philip Perlman. En het veelzeggend voor de Joodse houding ten opzichte van de McCarran-Walter-wet was de opmerkingen van senator Lehman dat het een “racistische” en “xenofobe” uitstraling had. Voor Lehman, een post-WII-zionist, was zo’n aura rond het immigratierecht oké in Israël, maar niet in Amerika.)

Ook machtige Joodse organisaties hebben de doorgang van Hart-Celler sterk geholpen, bijvoorbeeld door het afgeven van formele steunbetuigingen voor de wet aan de commissies van het Congres. Zowel de Anti-Defamation League als het American Jewish Committee speelden een “belangrijke” rol in de ondersteuning van de Act [4].

De Hart-Celler Act heeft Amerika in slechts enkele decennia getransformeerd tot een gemengd rassenland vol met Afrikanen, Aziaten en Latino’s. En dat was precies wat de Amerikaans-Joodse gemeenschap al die tijd voor ogen had, want Joden kunnen “antisemitisme” theoretisch vermijden door zich te mengen in populaties met een grote rassendiversiteit.[5][6]

1. Celler mentioned as co-authoring the 1965 Act: the President’s Initiative On Race, Advisory Board, Meeting, held at the Mayflower Hotel, Washington, D.C., September 30, 1997, in the recorded minutes of the meeting. (Note: contains a typo in the mention of Celler’s name.)

2. “Emanuel Celler of Brooklyn: Leading Advocate of Liberal Immigration Policy, 1945-52,” by Bernard Lemelin, Canadian Review of American Studies, vol. 24, No 1 (1994), pp. 81-111

3. On Schlei conceiving the “first come, first served” idea: paper “Old Blood, New Blood, Weak Blood: The Nature of U.S. Immigration Laws” by Ronald Fernandez, Ph.D., Central Connecticut State University, Occasional Paper No. 63, July 2001

4. On the Anti-Defamation League and the American Jewish Committee’s role in the 1965 Act: essay “Jews And Immigration: Steinlight Soldiers On,” by Marcus Epstein; published online at VDARE’s website, June 19, 2004.

5. Regarding Jews and immigration policy, see Dr. Kevin MacDonald’s report “Jewish Involvement in Shaping American Immigration Policy, 1881-1965: A Historical Review” (1998); online at http://www.csulb.edu/~kmacd/books-immigration.html

6. Details of the 1965 Act can be seen here: http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/legishist/526.htm .

Samenvatting

Aan het einde van de jaren vijftig/begin de jaren zestig ontstond er in Amerika een politieke beweging die eiste dat er nieuwe wetten werden gecreëerd ten behoeve van raciale minderheden en dat immigratiewetten werden geliberaliseerd. Die politieke beweging heeft twee belangrijke wetten voortgebracht: the Civil Rights Act of 1964 and the Immigration and Nationality Act Amendments of 1965.

De blanken in Congres keurden die wetten goed, maar de Joden legden de basis voor de wetten, bouwden de wetten, en lobbyden voor hen, zowel binnen als buiten Congres. Joden profiteerden van de standaard blanke welwillendheid en gebruikten blanken om hen te helpen deze wetten aan te nemen, niet omdat de Joden zich noodzakelijk bekommerden om het welzijn van zwarten en niet-blanke immigranten, maar omdat de Joden hun nieuwe huis veilig wilden maken voor “antisemitisme”.  De Joden – altijd een slim volk – wisten dat ze onopgemerkt konden blijven in een multicultureel Amerika, en dat bleven ze ook in de afgelopen jaren (bijna). Of de multiculturalisering van Amerikaans- ten gunste van de Joden goed was voor de blanken deed er niet toe, want zoals wijlen president Harry Truman zei, zijn de Joden “zeer, zeer egoïstisch”.

De wetten van 1964/1965 beschadigden de blanke cultuur van Amerika als geen andere wetten deden in de Amerikaanse geschiedenis. In feite is de kans groot dat ze de Amerikaanse cultuur onherstelbaar hebben beschadigd. Dankzij deze daden zijn de Verenigde Staten van een blanke republiek uitgegroeid tot een raciale “Melting Pot” (een term die is bedacht door de overleden Joodse schrijver Israel Zangwill), een “democratie” van raciale en gender “gelijkheid”, een plaats waar zwarten, Mexicanen en Aziaten stemmen voor minderheids- of vrouwelijke politici; een plaats waar de overheid beslist wie u mag aannemen; een plaats waar blanke vrouwen over lange afstanden pendelen naar werk in grote steden kantoorgebouwen in plaats van thuis kinderen op te voeden. Joden dragen, als de voornaamste drijfveer achter deze twee kwaadaardige daden, een zware verantwoordelijkheid voor het culturele verval dat deze wetten voor blank Amerika veroorzaakten.

VVN.

Zie ook:

The Hart-Celler Immigration and Nationality Act: 50 Years Later

The Hart-Celler Immigration Act of 1965 – Political figures and historic circumstances produced dramatic, unintended consequences

http://npg.org/library/forum-series/a-vast-social-experiment-the-immigration-act-of-1965.html

The Special Jewish Role in Passage of the 1965 Immigration Law: A Reply to Abraham Miller

https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965#Long-term_impact

Fifty Years of Dangerous Immigration Legislation

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here