De massamarketing van interraciale relaties, in het bijzonder blanke vrouwen met zwarte mannen, is zo alomtegenwoordig en zo militant geworden, dat zelfs de minst oplettende leden van onze cultuur het beginnen op te merken.

Door: R. Houck.

Wandelend door een winkelcentrum zag ik onlangs drie grote marketingafbeeldingen van paren in drie verschillende winkels. Twee van de drie waren interraciale paren, die een blanke vrouw en een zwarte man verbeelden, het derde paar was blank. Wat me misschien het meest opviel was het feit dat in de stad waar ik aan het winkelen was, blanken ongeveer 97 procent van de bevolking uitmaken, zwarten zijn minder dan 2 procent. Ik vroeg me af of het doel van “diverse” reclame was om meer producten te verkopen, of om te indoctrineren, te conditioneren, en het uitstralen van hoe “progressief” ze zijn.

Als men zich zou baseren op deze weergaven, zou men kunnen veronderstellen dat de helft of meer van alle verhoudingen interraciale relaties betreft. Als iemand die geen informatie over de VS of Europa heeft onze televisie, tijdschriften, billboards en winkelreclames zou zien, zou hij kunnen denken dat er vrijwel geen normale blanke mannen te vinden zijn. De combinatie van blanke vrouwen met zwarte mannen is by far, het meest voorkomende mengelmoeskoppel dat in de reclame wordt afgebeeld; die combinatie staat centraal in dit essay.

Ik dacht na over de kans dat twee van de drie advertentiekoppels die ik zag in het winkelcentrum die middag toeval waren. Tussen mannen en vrouwen, blank, zwart, Spaans, Aziatisch en “overig”, zijn er 25 mogelijke combinaties van paren. Twintig daarvan zijn interraciaal. Hier zijn de mogelijke rassencombinaties:

Mixed-Race Couple Combinations

White women: black man, Asian man, Hispanic man, other man.

White men: black woman, Asian woman, Hispanic woman, other woman.

Black man: Asian woman, Hispanic woman, other woman.

Black woman: Asian man, Hispanic man, other man.

Asian man: Hispanic woman, other woman.

Asian woman: Hispanic man, other man.

Hispanic man: other woman.

Hispanic woman: other man.

Als de “diversiteit” in reclame echt bedoeld was om het grootste aantal klanten of potentiële klanten aan te spreken, lijkt het tonen van blanke vrouwen met zwarte mannen in zulke aantallen, een zeer vreemde strategie. Zoveel van één combinatie, en zoveel andere negeren – dan moet er gewoon een ander doel zijn dan het verkopen van goederen.

Uitkomsten

Er is een opmerkelijk en interessant onderzoek naar rassenverhoudingen en huwelijken, het is op geen enkele wijze uitputtend, maar we kunnen de beschikbare gegevens samenvatten om een nauwkeurig beeld van dergelijke relaties te vormen. Pew Research 2012 heeft een groot onderzoek gedaan naar interraciale huwelijken dat een aanzienlijke hoeveelheid gegevens oplevert. Sinds 1980 is het totale percentage interraciale huwelijken gestegen van 3,2% naar 8,4%. Van de nieuwe huwelijken steeg het percentage van 6,7% naar 15,1%. In 2010 was het meest voorkomende huwelijk blank / hispanic, 43,3%, andere gemengd, 30,4%, blank / Aziatisch, 14,4% en wit / zwart, de minst voorkomende, 11,9%. Niet alle interraciale relaties zijn natuurlijk huwelijken, maar we kunnen de huwelijksgegevens gebruiken om de informatie op een redelijke manier te extrapoleren naar de bredere samenleving en relaties.

Vanaf 2010 trouwden de blanken gemiddeld het minst buiten hun ras, minder dan 10% , terwijl Latijns-Amerikanen, zwarten en Aziaten alle twee tot drie keer zo vaak interraciaal trouwden.[1]

In termen van inkomen van interraciale huwelijken, verdiende de zwarte echtgenoot met witte vrouw het laagste bedrag van elke andere combinatie. De combinatie van zwarte man en blanke vrouw was ook het laagst opgeleid. Van de rassencombinaties bleken de huwelijken tussen blanken en zwarten het minst stabiel en het meest waarschijnlijk te leiden tot echtscheiding. Het scheidingspercentage is hoger in alle interraciale huwelijken voor blanke vrouwen ten opzichte van een blank huwelijk.[2]

Een studie van meer dan twee miljoen online dating interacties toonde verschillende rassenvoorkeuren tussen groepen. Blanke vrouwen reageerden het vaakst op blanke mannen, en het minst vaak op zwarte mannen.[3] In het licht van deze gegevens is het des te bizarder dat de combinatie van een blanke vrouw met een zwarte man in de reclame zo vaak voorkomt.

De seksueel overgebrachte ziektecijfers van 2016 door het Centrum voor Ziektebeheersing spreken voor zich.[4] [5] [6]

 

Een studie uit 2015 onderzocht de resultaten van vrouwen die kinderen hebben met zwarte mannen, de resultaten waren onthutsend. Op dit moment wordt 70 procent van de zwarte kinderen buitenechtelijk geboren, maar als de moeder wit is en de vader zwart, springt het percentage naar 97 procent. 98% van de onderzochte blanke moeders geeft aan dat de vader hun kinderen niet financieel steunt, 97% geeft aan dat de vader niet in het leven van het kind zit en 97% van de vrouwen heeft een beroep gedaan op het welzijnswerk om zichzelf en hun kinderen te onderhouden. Slechts 10 procent van de vrouwen die kinderen hebben met zwarte mannen die niet getrouwd zijn, trouwt. Verreweg de meeste blanke vrouwen met kinderen met zwarte mannen leven ver onder de armoedegrens.[7]

Not bloody likely

Een studie uit 2013 van intiem partnergeweld in relaties, onderzocht bijna tienduizend mensen, de auteurs stelden een hypothese op dat interraciale paren hogere niveaus van geweld zouden ervaren in vergelijking met intra-raciale relaties. Ze ontdekten dat zowel zwarte als interraciale paren, in vergelijking met blanke relaties, statistisch significante hogere niveaus van relationeel geweld ervaren. Intiem partnergeweld wordt geclassificeerd als bedreiging, fysiek of emotioneel geweld tussen twee mensen in een geëngageerde relatie. Het Nationaal Centrum voor Letselpreventie en -bestrijding schat dat relatiegeweld ongeveer $4,1 miljard per jaar kost in de medische en geestelijke gezondheidszorg.[8]

Unlikely

Houdingen

Onder de blanken in 1958 keurde slechts 4% interraciale huwelijken tussen blanken en zwarten goed; in 2007 meldde 75% van de blanken dat ze dergelijke verbintenissen goedkeuren. Historisch en heden ten dage hebben zwarten en Spanjaarden altijd een grotere goedkeuring gehad voor interraciale huwelijken.[9]

Uit een onderzoek van Pew uit 2011 blijkt dat 40 procent van de blanken, 51 procent van de zwarten en 48 procent van de inwoners van Hispanics van mening is dat het een verandering ten goede is voor de samenleving als meer mensen van verschillende rassen trouwen . 12% van de blanken, 8% van de zwarten en 9% van de Hispanics zeggen dat het niet goed is voor de maatschappij en de rest van de ondervraagden zei dat er geen verschil is. Hoe jonger, hoe groter de kans dat ze zouden zeggen dat de toename van interraciale huwelijken een goede zaak is, liberalen hadden meer kans dan conservatieven om te stellen dat huwelijken tussen verschillende rassen een verbetering zijn, en afgestudeerden van universiteiten waren ook eerder geneigd het idee te ondersteunen. [10]

Terzijde wil ik opmerken dat ik persoonlijk van mening ben dat “hoger opgeleide” leden van onze samenleving niet meer “open-minded” zijn dan “lager opgeleide” leden. Ik ben van mening dat hoe langer men gemiddeld in de academische wereld doorbrengt, des te beter men kan worden geïndoctrineerd door ‘critical theory‘ . Waarschijnlijk is er ook op het werk sprake van een vooringenomenheid ten aanzien van zelfselectie. Degenen die zich vaker verdiepen in het verhaal van de ‘critical theory’, hebben meer kans om te gedijen in een omgeving die hun gevoelens echoot.

Pew Research 2010 vond dat 69% van de ondervraagden zei dat alleenstaande vrouwen die kinderen krijgen een slechte zaak is, 43% zei dat ongehuwde paren die kinderen grootbrengen een slechte zaak is, terwijl slechts 14% zei dat een interraciaal huwelijk een slechte zaak is.[11] Er is iets merkwaardig ironisch aan het positief staan tegenover interraciale relaties, terwijl men tegelijkertijd de logische uitkomsten van die verhoudingen verafschuwt.

Zowel Pew Research als Gallups meest recente bevindingen rapporteren dat de meerderheid van de Amerikaanse burgers voorstander is van interraciale huwelijken en relaties. Hoewel dit over het algemeen vrijwillig en anoniem uitgevoerde enquêtes zijn, suggereert een studie van hersenscans dat er een maatschappelijke wenselijkheidsbenadering in het spel is. Maatschappelijke wenselijkheid is de neiging van enquête- en studiedeelnemers om sociaal omstreden vragen te beantwoorden op een manier die sociaal en publiek aanvaardbaar is, zelfs als de enquêtes anoniem zijn.

In een studie uit 2017 in het Journal of Experimental Social Psychology werd gekeken naar de insula-activiteit in de hersenen toen deelnemers beelden bekeken van interraciale paren in vergelijking met paren van hetzelfde ras. Insula activatie is verantwoordelijk voor een verscheidenheid van emoties. Er is bewijs dat insula-activiteit aanwezig is wanneer een persoon walging ervaart en wordt beschouwd als een betrouwbare marker van zowel afkeer en weerzin. De studie vond statistische betekenis tussen insula activatie van deelnemers die naar paren van hetzelfde ras kijken in vergelijking met interraciale paren. Ondanks dat een minderheid van de deelnemers expliciet verklaarde dat ze het niet eens is met de interraciale dating en huwelijk, vertelde het elektro-encefalogram (EEG), een ander verhaal.

{ingekort}

De psychologie

We weten nu dat blanken de minste kans hebben om buiten hun ras te trouwen. We weten dat als blanke vrouwen buiten hun ras trouwen, ze vaker mishandeld worden, alleenstaande moeders worden, in armoede leven, en dat blanken die buiten hun ras daten ons blootstellen aan een grotere kans op het oplopen van een seksueel overdraagbare ziekten. We weten dat, ondanks de geveinsde acceptatie, blanke mensen een legitieme weerzin vertonen tegen interraciale relaties. We weten ook dat ondanks het spervuur van “diversiteit” in films, televisie en advertenties, paren van hetzelfde ras nog steeds verreweg de meest voorkomende zijn. Wat is dan het doel van de schaamteloze propaganda?

David Vinjamuri schrijft in Forbes: “Wat is het voordeel van een grotere verscheidenheid van geslacht, etniciteit en seksuele aanwezigheid die weergegeven wordt in media en reclame? Eenvoudig gezegd, we zullen ons eerder identificeren met iemand die op ons lijkt.”[13]

Michelle Castillo suggereert bij CNBC dat Amerikanen nog meer “diversiteit” willen in advertenties, en citeert een enquête onder 2.000 mensen, waar 66% meldt dat diversiteit in reclame een factor is om rekening mee te houden bij de aankoop van een product.[14]

De machtigste man van Duitsland, Schauble, wilde immigratie om Duitse ‘inteelt tegen te gaan’ door inteelt-negers te importeren en in de AZC-s krijgen ze uitleg hoe het blanke ras uit te roeien

Dat zijn in het beste geval excuses. We hebben nog steeds geen geantwoord waarom we keer op keer de zeer bijzondere combinatie van blanke vrouwen met zwarte mannen zien. Ik geloof geen seconde dat interraciale reclame onder het mom van “diversiteit” gaat over de verkoop van kleding of wasmiddel of graan. Het is door en door propaganda. Het doel daarvan is een vertekend wereldbeeld te schetsen, te vernederen, te bespotten en zelfgenoegzaam te worden. Witte mannen zijn de laatste voorhoede tegen deze bezetting door een vijandige elite. Blanke vrouwen worden getoond met niet-blanke mannen niet om voorwerpen te verkopen, maar als een tactiek van psychologische oorlogvoering tegen onze beschaving. Heel zelden worden blanke mannen nog in een gunstig licht afgebeeld, ze zijn vaak met overgewicht, goofy, onhandig, halfstom en vertrouwen op vrouwen en niet-blanken ‘to save the day’. Van films tot televisie en advertenties, dit is een steeds vaker voorkomende anti-blanke canard.

De toenemende acceptatie van interraciale relaties in de afgelopen zeventig jaar is alleen het gevolg geweest van toegenomen propaganda-inspanningen. De resultaten zijn sociaal en individueel ongewenst, er komt weinig tot geen goeds van het bevorderen dat blanke vrouwen daten en trouwen buiten hun ras. Wat we zien is een systemische aanval op de blanke identiteit, een van de vele aspecten van de strijd tegen blanken die steeds meer een sluipende normaliteit wordt in het Westen.

De psychologische effecten van reclame zijn goed gedocumenteerd. Reclame heeft de mogelijkheid om mensen te laten kiezen voor een inferieur product door simpelweg het manipuleren van de affectieve conditionering. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Amerikaan wel 5.000 advertenties per dag te zien krijgt. De American Psychological Association concludeert dat er een verband bestaat tussen ongezonde voedingsreclame en obesitas bij kinderen, en een verband tussen tabaksreclame en alcoholreclame en roken en drinken door minderjarigen. Volgens de APA zijn deze gevolgen zo sterk dat strenge regels moeten worden vastgesteld voor reclame die aan kinderen wordt verkocht.[16]

De kracht van reclame is zo sterk, heeft het vermogen om centrale routeverwerking en rationaliteit terzijde te schuiven, om onbewuste onenigheid te zaaien, ons te overreden om onverantwoorde beslissingen te nemen.[17] Verder heeft reclame de macht om ons te conditioneren om meer acceptatie te tonen en sociale verandering in gang te zetten. De prevalentie van gemengde paren en een toename van de LGBT-vertegenwoordiging in advertenties heeft niet in de laatste plaats de sociale perceptie veranderd.[18] Hoewel er viscerale afkeurende reacties blijven bestaan, accepteren we om sociaal welbevonden te worden alle vormen van ontaardheid en sociaal verval.

foto hoort niet bij het artikel, stond nog in ons archief en zou een reclame poster zijn

Het Gevaar

Blanke mensen zijn niet de enigen die constant beelden zien van blanke vrouwen met zwarte mannen in het Westen. Deze beelden hebben ook effect op zwarte mannen. Ze krijgen te horen van de filmindustrie, TV en reclame, dat het niet alleen natuurlijk, maar ook gewoon is dat blanke vrouwen kiezen voor zwarte mannen. Ik twijfel er niet aan dat deze beeldtaal een niet onbelangrijke rol speelt in het toegenomen aantal slachtoffers onder blanke vrouwen door toedoen van niet-blanke mannen. Deze advertenties geven een duidelijk signaal af aan de zwarte man: de blanke vrouw wil je. Dit wordt in werkelijkheid duidelijk wanneer zwarte mannen, ondanks het feit dat ze door reclame worden geconditioneerd om te geloven dat blanke vrouwen hen willen, in werkelijkheid door blanke vrouwen worden afgewezen. Ze worden vaak boos en halen uit naar vrouwen (zoals te zien in deze video),[19] geloven dat ze nemen “wat is van hen”.

Bijna 100% van de interraciale verkrachtingen zijn blanke vrouwen die verkracht worden door niet-blanken (National Crime Victimization Survey, 2008, Tabel 42). Deze reclame-uitingen, die niet in de laatste plaats de mentaliteit verwringen, bevorderen niet alleen een dysgene samenleving, maar brengen onze mensen ook ernstig in gevaar.

Schofterige propagandisten (Purveyors = hofleverancier volgens mijn uit elkaar vallende woordenboek)

Het meest recente en wellicht oorlogszuchtige voorbeeld van antiblanke propaganda kwam van Netflix via een set van drie commercials voor het bedrijf. De serie van de drie commercials is getiteld The Couple, waarin een blanke vrouw en een zwarte man te zien zijn. De commercial “Open Relationship” uit de serie verbeeldt twee paren, een interraciaal paar en een blank paar, waarbij de blanke man als klein, zwak, onzeker, ‘niet-vooruitstrevend’ en ‘gesloten-minded’ wordt afgeschilderd. Zijn blanke vriendin besluit hem al snel aan de kant te zetten om de avond door te brengen met het interraciale paar, terwijl de zwarte man letterlijk de vriendin van de man voor zich steelt en hem vernedert. Dit is een commercial, met de vermeende bedoeling om meer mensen aan te moedigen zich op Netflix te abonneren.

Let’s Netflix and cuck

Mij is ter ore gekomen dat deze commercial niet het resultaat is van blank etnomasochisme, maar misschien wel veel verontrustender. HLG Studios uit Los Angeles zat achter de productie van de drie commercials. HLG heeft gewerkt aan reclamecampagnes voor een groot aantal nationale merken, van fastfoodketens tot banken, technologiebedrijven en kledingzaken. HLG Studios werd opgericht door Joeri Baranovski, dezelfde man die leiding gaf aan Netflix’s race-mixing, anti-blanke propagandamateriaal. Baranovsky is Joods.[20]

Deze openbaring wekte mijn interesse en stuurde me een beetje een konijnenhol in in de reclame-industrie. Ik ontdekte al snel dat de marketingindustrie veel weg heeft van de media-industrie. Slechts vier megabedrijven controleren het overgrote deel van alle reclamebureaus. De Omnicom Group van New York, WPP van Londen, Publicis van Parijs en Interpublic van New York zijn de belangrijkste bedrijven in het Westen. Dentsu uit Tokio is de volgende grootste groep, en de vijfde wereldwijd.

De New York Times stelt dat deze bedrijven zo machtig zijn “dat ze indirect kunnen beslissen netwerk televisieprogramma’s en tijdschriften ten grave te dragen of helpen om ze te laten bloeien,” door te beslissen hoe en wanneer reclame dollars worden uitgegeven.[21] Elk bedrijf bezit tientallen, zo niet honderden kleinere agentschappen; Omnicom heeft alleen al meer dan 150 bedrijven gekocht.

CEO John Wren, van Ierse afkomst, staat momenteel aan het hoofd van de Omnicom Group. Omnicon werd gesticht door Allen Rosenshine, Keith Reinhard, en John Bernbach, alle drie Joden.[22]

Langdurig CEO van Publicis (1987-2017) is Maurice Lévy, die zijn grootvader Rabbi als zijn grootste inspiratiebron citeerde.[23] Lévy is geëerd door de Anti-Defamation League voor zijn werk tegen het antisemitisme en zijn meedogenloze promotie van ‘diversiteit’.[24]

WPP in Londen is opgericht en wordt momenteel geleid door Martin Sorrell, van joodse afkomst.[25]

Voorzitter en CEO van de Interpublieke Groep (IPG) is Michael Isor Roth. Ik vond geen vermelding van zijn etniciteit. Roth veroordeelde echter wel de “blanke supremacistische ideologie” in Charlottesville en bestempelde de hele gebeurtenis als “zeer verontrustend”, zoals hij schreef in een interne nota aan 50.000 IPG-medewerkers. Roth schreef verder dat de acties niet getolereerd kunnen worden, en dat “diversiteit” natuurlijk een Amerikaanse waarde is. Tot slot suggereerde hij dat de gebeurtenissen in Charlottesville geen politieke kwesties zijn, maar “een kwestie van fundamentele menselijkheid, en opkomen voor wat juist is.” Ik ben het eens met de gevoelens van Roth. Deze hele beweging is in veel opzichten echt niet politiek. Dit gaat over fundamentele menselijkheid en vechten voor wat juist is. Sommigen van ons zien onze culturele genocide en onteigening toevallig niet als een kwestie die verder gaat dan de fundamentele menselijkheid. Wij hebben bestaansrecht, of Roth en zijn soortgenoten dat nu leuk vinden of niet.

Even dacht ik dat ik ergens op gestuit was. Het lijkt erop dat een onevenredig groot aantal joden en mensen met joodse sympathieën betrokken is bij reclame. Van kleine starters tot miljardenbedrijven, die allemaal vijandige anti-blanke propaganda promoten met lof voor “diversiteit” en “insluiting”. Ik weet zeker dat het gewoon weer toeval is.

Als je een beschaving wilt vernietigen, hoe zou je dat dan doen? Als je in een samenleving een dysgene chaos wilde creëren, wat zou dan je wapen zijn? Om onze beschaving te vernietigen, zou je willen beginnen met het vernietigen van een van de hoekstenen van onze cultuur, het kerngezin. En wat is een betere manier om het blanke kerngezin te vernietigen dan blanke mensen, vooral blanke vrouwen, aan te moedigen te paren met buitenlandse mannen die hen waarschijnlijk niet zullen steunen of hun kinderen zullen grootbrengen. Als je een chaotische samenleving wilde creëren die gemakkelijk te overheersen is, dan zou je ervoor zorgen dat de kinderen worden opgevoed door de staat, dat de vrouwen afhankelijk zijn van de staat en dat de mannen door hun eigen volk gemarginaliseerd werden en gezien werden als sociale paria’s. Wat is een betere manier om een volk te vernietigen dan een relatie te bevorderen die nooit blanke kinderen kan voortbrengen en die van nature dysgeen is?

De media, de pers en de adverteerders hebben een cultuur van antiblanke haat gecreëerd. Deze bedrijven bevorderen niet alleen “diversiteit” en proberen een breder scala aan consumenten aan te spreken, maar bevorderen ook het toegenomen misbruik van blanke vrouwen. Zij bevorderen een hoger percentage overdraagbare ziekten onder onze bevolking. Zij bevorderen een generatie arme, vaderloze kinderen, waar onze belastinggelden naar zullen worden doorgesluisd. Ze proberen niet alleen producten te verkopen, ze proberen ook een natie, onze natie, te herscheppen zonder ons. Ze zeggen dat ze niet willen dat er blanke kinderen worden gemaakt. Ze zeggen tegen blanken dat ze geen plaats hebben in de samenleving. En dat is waar wij aan zet zijn.

We moeten met onwrikbare en waakzame ogen waken en het voortdurende spervuur van aanvallen in de schijnwerpers zetten. Telkens als ik een advertentie tegenkom die op een absurde manier ‘diversiteit’ belicht of rassenvermenging promoot, maak ik er een punt van om die online en met mijn vrienden en familie te delen. Ik neem persoonlijk nota van bedrijven die erop staan rassenvermenging te bevorderen en geef mijn geld niet aan hen uit. Als ze de “diverse” consument willen, kunnen ze die krijgen. Als de vijandige elite het signaal afgeeft dat er voor jonge blanken geen plaats is in de samenleving, is het onze taak om er voor hen te zijn. Om ze een plaats en, nog belangrijker, een doel te geven. De toekomst van de beschaving, de toekomst van onze mensen, wordt slechts door één groep mensen geboden, en dat zijn wij. Wij zijn in veel opzichten de laatste voorhoede tegen een systeem dat ons liever zou zien uitsterven.

Elke film met een vijandige anti-blanke boodschap moet worden beoordeeld, bekritiseerd en ontleed door degenen onder ons die artikelen schrijven en podcasts maken. We hebben het intellectuele vermogen om onze eigen kritieken te ontwikkelen, om krijgers te zijn tegen deze culturele aanval, en om de huidige bezetting te laten weten dat ze ons uit hun domme commercials kunnen schrijven, vreselijke sitcoms, ontaarde films, en tijdschriftadvertenties die rassenvermenging promoten, maar dat is alles wat ze kunnen bereiken.

En nog een laatste ding, over Dentsu, de Japanse reclame-gigant? Hun hele geschiedenis van leidinggevenden is Japans.[27] Elke juli reizen nieuwe medewerkers en nieuw gepromote kaderleden van het bedrijf naar Mount Fuji om samen de berg op te klimmen. Een bedrijfstraditie die teruggaat tot de jaren twintig. Ergens in dit verhaal van razende race-mixing propaganda te midden van ontaardheid valt een diepe les te leren van de Japanners. Hoewel ze niet zonder schuld zijn (Dentsu heeft de reputatie hun werknemers te overwerken), is er wel iets te bewonderen aan een groep mensen die traditie, land, natuur, natie en elkaar eren.

En voor ons? We hebben onze eigen Mount Fuji voor de boeg, die met de dageraad opstijgt en naar de hemel reikt, wachtend om veroverd te worden. In een vijandige omgeving die ons veel liever zou zien gaan liggen en het lot accepteren. In plaats daarvan, zo geef ik toe, trekken we elkaar die berg op – zoals we altijd hebben gedaan.

Bron:

https://www.counter-currents.com/2018/03/the-war-against-whites-in-advertising/#_ftn13

Notes

[1] Wang, Wendy. “Chapter 4: Public Attitudes on Intermarriage.” Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, 15 Feb. 2012, http://www.pewsocialtrends.org/2012/02/16/chapter-4-public-attitudes-on-intermarriage/.

[2] Zhang, Yuanting, and Jennifer Van Hook. “Marital Dissolution Among Interracial Couples.” Journal of Marriage and Family, Blackwell Publishing Inc, 27 Jan. 2009, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2008.00582.x/full.

[3] King, Ritchie. “The uncomfortable racial preferences revealed by online dating.” Quartz, Quartz, 20 Nov. 2013, qz.com/149342/the-uncomfortable-racial-preferences-revealed-by-online-dating/.

[4] “2016 Sexually Transmitted Diseases Surveillance.” Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 26 Sept. 2017, http://www.cdc.gov/std/stats16/minorities.htm.

[5] “Genital Herpes.” Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 22 Sept. 2017, http://www.cdc.gov/std/herpes/stats.htm.

[6] “HIV/AIDS.” Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 29 Nov. 2017, http://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/ataglance.html.

[7] Calloway, Tiffany N. “Ninety Two Percent: Examining the Birth Trends, Family Structure, Economic Standing, Paternal Relationships, and Emotional Stability of Biracial Children with African American Fathers.” SSRN Electronic Journal, 2015, doi:10.2139/ssrn.2625893.

[8] Martin, Brittny A., et al. “Intimate Partner Violence in Interracial and Monoracial Couples.” Family Relations, vol. 62, no. 1, 2013, pp. 202–211., doi:10.1111/j.1741-3729.2012.00747.x.

[9] Gallup, Inc. “Most Americans Approve of Interracial Marriages.” Gallup.com, 16 Aug. 2007, news.gallup.com/poll/28417/most-americans-approve-interracial-marriages.aspx.

[10] Wang, Wendy. “Chapter 4: Public Attitudes on Intermarriage.” Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, 15 Feb. 2012, http://www.pewsocialtrends.org/2012/02/16/chapter-4-public-attitudes-on-intermarriage/.

[11] Ibid.

[12] Skinner, Allison L., and Caitlin M. Hudac. “Yuck, you disgust me!” Affective bias against interracial couples.” Journal of Experimental Social Psychology, vol. 68, 2017, pp. 68–77., doi:10.1016/j.jesp.2016.05.008.

[13] Vinjamuri, David. “Diversity In Advertising Is Good Marketing.” Forbes, Forbes Magazine, 20 Mar. 2017, http://www.forbes.com/sites/davidvinjamuri/2015/12/11/diversityinadsisgoodmarketing/#376232b54248.

[14] Castillo, Michelle. “Study: Americans want more diversity in ads.” CNBC, CNBC, 7 Mar. 2016, http://www.cnbc.com/2016/03/07/study-americans-want-more-diversity-in-ads.html.

[15] Markman, Art. “What Does Advertising Do?” Psychology Today, Sussex Publishers, 31 Aug. 2010, http://www.psychologytoday.com/blog/ulterior-motives/201008/what-does-advertising-do.

[16] Dittmanin, Meliss. “Protecting Children from Advertising.” Monitor on Psychology, American Psychological Association, June 2004, http://www.apa.org/monitor/jun04/protecting.aspx.

[17] Tytyk, Kimberly. “The Psychology of Advertising,Manipulation in Advertising | StopAd.” StopAd Blog: Practical Content and Insights, Not Just about Ads, StopAd, 323 Oct. 2017, stopad.io/blog/manipulating-maslow-how-advertising-is-hijacking-our-heads-and-making-us-unhappy.

[18] Scheybani, Omid. “How Advertising Has Become an Agent of Social Change.” Medium, Medium, 11 Feb. 2015, medium.com/@moonstorming/how-advertising-has-become-an-agent-of-social-change-148aa0ef303a.

[19] Black immigrants in France hit white girl for not giving number, https://vimeo.com/91783904

[20] “Biography Yuri Baranovsky.” IMDb, IMDb.com, http://www.imdb.com/name/nm3060354/bio?ref_=nm_ov_bio_sm.

[21] [21] Elliott, Stuart. “Advertising’s Big Four: It’s Their World Now.” The New York Times, The New York Times, 30 Mar. 2002, http://www.nytimes.com/2002/03/31/business/advertising-s-big-four-it-s-their-world-now.html.

[22] Delo, Cotton. “DDB’s Keith Reinhard on the Origins of Omnicom – Beet.TV.” Beet.TV – The Root to the Media Revolution, 5 Aug. 2015, http://www.beet.tv/2015/08/reinhard-ddb-2.html.

[23] Thejc.comhttp://www.thejc.com/news/world/maurice-levy-s-inspiration-his-grandfather-rabbi-1.43194.

[24] “French Advertising Magnate Honored By ADL.” Anti-Defamation Leaguehttp://www.adl.org/news/press-releases/french-advertising-magnate-honored-by-adl.

[25] Bunder, Leslie. “Top Jewish Earners.” Top Jewish Earners, 11 Mar. 2003, http://www.somethingjewish.co.uk/articles/553_top_jewish_earners.htm.

[26] Coffee, Patrick. “IPG’s Michael Roth Becomes First Holding Company CEO to Speak Out on Charlottesville Violence via Internal Memo.” AgencySpy, AgencySpy, http://www.adweek.com/agencyspy/ipgs-michael-roth-becomes-first-holding-company-ceo-to-speak-out-on-charlottesville-via-internal-memo/135876.

[27] “Corporate History.” Corporate History – WHO WE ARE – DENTSU INC.http://www.dentsu.com/whoweare/sp/summary/corporatehistory.html.


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk maart 2018

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here